Overzicht kosten van de verschillende scenario`s in miljoenen

advertisement
Overzicht kosten van de verschillende scenario’s betreffende de FLO
In onderstaand overzicht wordt een inschatting gegeven van de kosten (in miljoenen euro’s) van
verschillende scenario’s met betrekking tot de FLO.
Scenario 1: Er verandert niks t.o.v. de huidige situatie: geen nieuwe fiscale wetgeving, FPU blijft
bestaan, FLO blijft bestaan. Dit lijkt geen reëel veronderstelling. De Eerste Kamer heeft inmiddels
ingestemd met de wetswijziging.
Scenario 2: Kosten van voortzetting huidige FLO, met nieuwe fiscale wetgeving (26% en 52% belast)
en het vervallen van de FPU als onderbouw van de FLO-uitkering
Scenario 3: Kosten van het bod van het CvA
Jaartal
1. Voortzetting oude
2. Nieuw fiscale stelsel
3. Bod CvA
fiscale regels
2006
37,2
46,6
69,8
2007
38,2
49,0
67,7
2008
39,8
52,5
70,9
2009
38,2
51,5
69,9
2010
36,3
50,4
69,2
2011
37,5
59,8
68,9
2012
36.7
60,6
63,2
2013
35.4
61,2
58,7
2014
34.8
62,4
55,9
2015
33.6
62,8
49,2
Conclusie: Het stelsel dat het CvA voorstelt is de eerste jaren duurder dan beide andere scenario’s. Dit
komt door grote investeringen in de jongere generaties. Gemeenten krijgen op korte termijn te maken
met kosten voor persoonlijke budgetten en opleiding. Daarnaast kan een groep oudere medewerkers
(met meer dan 25 dienstjaren of die op 1-1-2005 50 jaar of ouder waren) nog uittreden met een FLOachtige regeling. Deze uitkeringen worden door invoering van het nieuwe fiscale stelsel zwaar belast.
Bovenstaande tabel is in onderstaande grafiek weergegeven
euro's (x 1.000.000)
kosten in beeld
80
60
40
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
jaren
nieuwe fiscale regels
voorzetting oude fiscale regels
bod CvA
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards