Formules ELN2 Spoel en Condensator Zc =

advertisement
Formules ELN2
Spoel en Condensator
Zc = -j * ( 1 / ω * C )
Zl = j * ω * L
Kiezen voor sinus of cosinus. Indien ingekozen vorm, dan kan vmax of imax genoteerd
worden!!! Omzetten volgens:
sin(t) = cos(t – ½ * Pi ) = e - j * Pi /2 = - j
cos(t) = sin (t + ½ * Pi ) = ej * Pi /2 = j
V20 etc: Superpositie : zie onder.
Werk met spannings / stroomdeling en gebruik de berekende waarden voor i en v .
Vermenigvuldig een Imaginaire deling met een 1-breuk waarvan de termen gelijk zijn
aan de waarde van de noemer van de deling maar met j geinverteerd. ( + = - en - = + )
Z20 : Sluit spanningsbronnen kort en laat stroombronnen weg. Kijk vervolgens welke
weerstanden er tussen de klemmen zitten (meestal parallel**).
**Parallel: Rv = R1 * R2 / R1 + R2
V10 : Gebruik de berekende waarde van V20 !!!
V10 = i * Zc + V20
V10 = √ a2 + b2 * cos (4000*t - arctg b/a )
cos  ligt aan keuze in begin ??
b/a  ligt aan kwadrant!!
Wienbrug
1 – ω2 * R1 * R2 * C1 * C2 = 0
V+ = VRa / Ra + Rb * V0 = VJFET
AC vervangingsschema  Condensatoren en Vdd zijn in kortsluiting.
PT = Vds * Id
Vds = Vdd – Id * ( Rd + Rs1 + Rs2 )
V0 / Vi  Gebruik maken van vervangingsschema!!!
id = gm * Vgs
Vgs = Vg – Vs  gewoon met de wet van Ohm!!
bijv: = Vi - id * Rs1
Invullen en vervolgens Id vervangen m.b.h.v. bijv: V0 = -id * Rb
Rin  Vi anders schrijven. Bijv als vi = ( id + i in ) * Rs
En dan invullen.
Thévenin:
Het netwerk wordt vervangen door een spanningsbron gelijk aan de open klemspanning
Uo.
De Ri wordt als volgt berekend: Ri = Uo / Ik. Ik is hierin de stroom die optreedt wanneer
de klemmen van het originele netwerk worden kortgesloten.
Bij het uitrekenen van Uo is het vaak handig om superpositie te gebruiken. Dit geldt ook
voor Ik.
Wanneer de Uo ten gevolge van een bron gelijk is aan nul, zal ook de kortsluitstroom ten
gevolge van die bron gelijk zijn aan nul!
Norton
Thévenin
Norton:
De bereken methode is hetzelfde als bij Thévenin. Hier wordt echter een stroombron met
waarde Ik gebruikt en de inwendige weerstand staat parallel met de klemmen.
Superpositie:
Bijdragen van iedere bron afzonderlijk berekenen. Daartoe de andere spanningsbronnen
kortsluiten.en stroombronnen weglaten. Vaak is het nodig voor het overzicht om de
schema’s opnieuw te tekenen.
Download