Indien gij vrede wilt, wees dan op oorlog voorbereid

advertisement
Juridische Risico's Sportevenementen
1
Ervaring
•
•
•
•
•
Security Coördinator (Security Liaison Officer)
Betaald Voetbal Organisaties
Professionele Sport Organisaties
Organisatoren / Sponsors
Amsterdam Admirals
Juridische Risico's Sportevenementen
2
Inleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
(Inter)nationale sportevenementen zijn aandachttrekkers
Risico’s gericht op organisatie, evenement, deelnemers, bezoekers
Inbreuk veiligheidsbeleving (incl. thuisfront)
Risico’s hebben een dynamisch karakter
Scenario’s inschatten, trends, ontwikkelingen
Juiste samenhang van maatregelen
Impact incident is groter dan onder “normale” omstandigheden
Alles doen wat binnen het vermogen ligt
Juridische Risico's Sportevenementen
3
Concept
•
•
•
•
•
•
•
•
Volledig uitsluiten van risico’s onmogelijk
Tijdige afstemming onderlinge maatregelen / disciplines
Status geven aan evenement / locatie
Kans incidenten verkleinen / voorkomen
Voorbereid op reactie / tegenactie
Adequate en professionele aanpak
Minimale persoonlijke, (im)materiële schade
Basis voor (politie)onderzoek
Juridische Risico's Sportevenementen
4
Uitgangspunten / Doelstellingen
•
•
•
•
•
Organisatie overtuigd van nut en noodzaak
Beveiligingsmaatregelen niet als boventoon
Integreren binnen bestaande logistiek
Waarborging algeheel veiligheidsgevoel
Waarborging imago evenement / organisator
Juridische Risico's Sportevenementen
5
Taken Security Coördinator
•
•
•
•
•
•
•
Vast aanspreekpunt en permanent beschikbaar
Samenstellen risico- dreigingsanalyse
Security-briefing / security-guide
Afstemmen verschillende beveiligingsdisciplines
Tijdig bijzonderheden rapporteren
Het normale evenement wordt niet verstoord
Day-to-Day Security Journaal
Juridische Risico's Sportevenementen
6
Meerwaarde
•
•
•
•
•
•
Risicobeoordeling vooraan in beveiligingsproces
Specifieke zorg vraagt specifieke kennis / ervaring
Professionele ondersteuning is gegarandeerd
Continuïteit aandacht is gegarandeerd
Kwaliteit en kwantiteit maatregelen blijven actueel
Professionele partners (inter)nationaal beschikbaar
Juridische Risico's Sportevenementen
7
Praktijkvoorbeelden
• Incident rond gast sponsor WK Voetbal USA 1994
• Incident rond gast sponsor EK Voetbal Frankrijk 1998
• Amsterdam Admirals 2002
– Amerikanen als (terroristisch) target
– Sport & Entertainment
– Harde muziek, vuurwerk, harde knallen
– Fans in hotels team en officials
– Claim hoteldiefstal officials
– Claim bezoeker bril stuk door football
– Claim gast sponsor ongeval op veld
Juridische Risico's Sportevenementen
8
Si Vis Pacem, Para Bellum
“ Indien gij vrede wilt,
wees dan op oorlog voorbereid “
Juridische Risico's Sportevenementen
9
Download