Agentia - Prevent

advertisement
Bedrijf:
SARIER®-methode
Risicoveld:
Mens
Blad:1/7
Analyse van de werkomstandigheden - algemene factoren
Datum:
===
+++
=== +++
=
+
== ++
Uitrusting
Materiaal
Omgeving
Organisatie
Bedrijf:
SARIER®-methode
Blad: 2/7
RIE – Ongevallen / Beroepsziekten / Psychosociale aspecten
Risicoveld:
Gevaren
Schade
Agentia
Uitingsvorm
Kwantificering
Gevaarlijke
Kwantificering blootstelling
Aandoening
energie
eigenschappen
Specifieke R en R factoren
Lichamelijke hinder
Gevaargroep
Letsel /
Schade-
O
drager
m
s
t
a
n
d
i
g
h.
Beroepsziekte
A
Zwaartekracht
Cat.
B
Risico-evaluatie Evaluatie
Opmerking
W E R R
B
R
Nr.
Verdere kwantificering
GT: W/N
Kledij / PBM
A 1.
Vallen vanaf hoger gelegen vlak
2.
R: slechte ladder, gladde vloer
R: periodieke keuring ladders,
instructies,
3.
4.
5.
B
B 1.
Menselijke
2.
kracht
3.
4.
5.
Gevaar-groep
Agentia
Uitingsvorm
Letsel
C
cat
B
O
W
E
R
R
B
Opmerkingen
R
Nr.
C 1.
Mechanische
energie
2.
Blootstelling van het gehoorsysteem aan Beroepsdoofheid op
lawaai
termijn
Blootstelling aan irriterend geluid
Gluidshinder –
3.
4.
vermoeidheid en
stress
5.
D
D 1.
Thermische
energie
2.
3.
4.
5.
E
E 1.
Elektrische
2.
energie
3.
4.
5.
F
F 1.
Elektro-
2.
magnetische
3.
straling
4.
5.
G
Chemisch
G 1.
2.
1
Gevaar-groep
Agentia
Uitingsvorm
Letsel
cat
B
O
W
E
R
R
B
Opmerkingen
R
Nr.
3.
4.
H
H 1.
Biologisch
2.
3.
I
Psychosociaal
Werkstress
Overspannenheid
Ontevredenheid jobinhoud
I
1.
2.
Ontevredenheid carriére mogelijkheden
3.
Werkonzekerheid
4.
Burn out
5.
Conflicten ts werknemers
6.
Conflicten ts WN en leidinggevenden
7.
Conflicten ts WN en cliënten
8.
Sociale – culturele - politieke – religieuze conflicten
9.
Aantasting waardigheid van personen door pesten, geweld, OSGW
10.
Discriminatie
11.
Overmatige mentale belasting en vermoeidheid
12.
Functie met verhoogde waakzaamheid
13.
Risicoangst
14.
Verantwoordelijkheid- aansprakelijkheidsangst - faalangst
15.
Verslavingsproblemen
16.
Gestoord familiaal leven
17.
Gestoord dag-nachtritme door ploegen of nachtarbeid
18.
Reproductie-stoornissen (verminderde vruchtbaarheid, verhoogde kans op
19.
miskraam, laag geboortegewicht, aandoeningen van het ongeboren kind)
Gevaar-groep
Agentia
Uitingsvorm
Letsel
cat
B
O
W
E
R
R
B
Opmerkingen
R
Nr.
Ontwikkeling van overgewicht – obesitas
20.
I
21.
Risicobeheersing
Algemene maatregelen of aandachtspunten:
-
Maatregelen voor specifieke risico’s:
Risico:
-
RB niveau:
Risico:
-
RB niveau:
Download