Thema bijeenkomst Vluchtelingen en publieke gezondheid

advertisement
Vluchtelingen: ervaringen uit het veld
Aandachtsfunctionaris Kleurrijke Zorg ZGA
Arts GGZ, I-psy Flevoland
Senad Alic; collectief de Werkelijkheid
Koos Bartels
Chronisch pijn/vermoeidheid
& psychiatrische aandoeningen
stress
@ emoties
infecties
pijnprikkels
Vermoeidheid
Stress & emotie
regulatie
Ontregeling
pijn/angst
adaptatie
Immuunsysteem
Pijnverwerking
Inspanningstolerantie
Predisponerende en luxerende factoren
persoonskenmerken
genen
vroege
omgeving
levens en
werkomstandigheden
ontregeling
pijn/angst
adaptatie
stressgevoeligheid
Stress
Trauma & life-events
infecties
Pijn
Vermoeidheid
Over leefwerelden,
inner- en outer discours
Praktijken
Over acculturatie
waarden
ja
nee
ja
Cultuur van Herkomst
Integratie
Assimilatie
nee
gastcultuur
Identificatie
Segregatie
marginalisatie
Berry 1990: acculturatie strategieën
Exclusie:
risicofactor psychische gezondheid…
SSKK Veerkracht model
(oplossings- en herstelgericht werken)
Belasting
Kwetsbaar
heid
stress
Sociale
steun
Omgeving
Persoonlijke
kracht
Individu
Kees Laban/Evenaar 2010
veerkracht
Gezondheid; functioneren;
Kwaliteit van Leven
Aandachtspunten beleid
 bevorder dialoog & contact
 arbeidsparticipatie,
maar ook: zinvolle dagbesteding
en: sociale netwerken
 onderscheid preventie-niveaus:
algemeen beleid
risicogroepen
signalering/vroegbehandeling
herstelzorg/community health
 realiseer een aanbod op alle niveaus
(cultuur sensitiviteit)
 beginfase cruciaal.
Herstel van vertrouwen; tolken & wegwijs
maar ook: aanbod latere fases
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards