Document

advertisement
Aan de slag met diversiteit
Cor van Dam en Hanane Abaydi
Hoe intercultureel is uw beleid?
• Werving en selectie
• Organisatiecultuur
• Communicatie
Werving & selectie
Casus 1: Afstoten of aantrekken?
Miranda, een Surinaamse vrouw van 35 jaar. Heeft jaren een geleden een MBA-titel
(Master in Business Administration) behaald. Daarnaast heeft zij ook enkele jaren
als bedrijfsjurist gewerkt. Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven, onder
meer als manager van een internationale divisie bij een multinational, besluit
Miranda om haar carrière voor te zetten binnen de publieke sector.
Organisatiecultuur
Casus 2: Status-quo
U heeft een nieuwe collega. Hicham is een Marokkaanse jongenman van
25 jaar. Hij heeft de opleiding bedrijfskunde succesvol voltooid en is cum
laude afgestudeerd. Hij is vijf weken geleden aangenomen als
beleidsmedewerker. U werkt voor een vrij ‘witte’ organisatie. Behalve
enkele medewerkers van de schoonmaakploeg en catering is Hicham de
enige biculturele persoon in de organisatie. De gemiddelde leeftijd van de
medewerkers is 40 jaar. Iedere vrijdag vindt er een personeelsborrel
plaats. Hicham heeft deze borrels nog nooit bijgewoond, ook trekt hij niet
echt goed op met de groep. Uw collega’s komen zich bij u beklagen.
Interculturele communicatie
Casus 3: de ‘onzichtbare’ collega
Rachda, een Hindostaanse collega: lief, rustig, niet echt spraakzaam. Ze is
een prima jongerenbegeleider. De jongeren zijn dol op haar, luisteren
goed en doen hun taken. Rachda maakt geen contact met haar collega's.
Haar collega's klagen onderling en bij de leidinggevende dat ze geen
inbreng heeft. Na een vrij emotionele vergadering met het team meldt
Rachda zich ziek.
Terugkoppeling casus
1. Werving en selectie
2. Organisatiecultuur
3. Interculturele communicatie
Werving en selectie
vacature 1: bedrijfsjurist
Functie-eisen:
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt
ervaring als (bedrijfs)jurist of juridisch adviseur bij de overheid.
Ervaring met de juridische aspecten van het verrichten van
marktactiviteiten door de overheid, Europese Aanbestedingen (en/of
inkoop), Algemene wet bestuursrecht is een pré.
• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast beschik je
over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
• Je herkent jezelf in de volgende competenties: overtuigingskracht,
analytisch, zorgvuldig, samenwerken. Verder ben je innovatief,
praktisch, oplossingsgericht en tegelijkertijd standvastig binnen de
vastgestelde kaders.
Werk-/denkniveau:
Universitair
Vacatures bij het ministerie vind je in de Volkskrant, Intermediair,
Binnenlands Bestuur, vakbladen of regionale kranten. En
natuurlijk ook op deze site.
Zie je een vacature en voldoe je aan de gevraagde kwalificaties,
solliciteer dan meteen. Als vrouw, gehandicapte of lid van een
minderheidsgroepering kun je gebruik maken van faciliteiten die
je deelname aan het arbeidsproces vergemakkelijken. Bovendien
geniet je bij gelijke geschiktheid de voorkeur.
Vacature 2: docent marketing
Het profiel
Kandidaten beschikken over een afgeronde opleiding of werk- en denkniveau
op academisch/masterniveau op relevant vakgebied, of ronden op korte
termijn een opleiding af op genoemd niveau.
De nieuwe docenten brengen verder de volgende aspecten mee:
aantoonbare relevante en kwalitatieve werkervaring en een visie op
diversiteit in een internationale en multiculturele leer- en
werkomgeving. Ervaring is opgedaan in het onderwijs en/of het werkveld.
Kerncompetentie voor de functie is het zelfstandig en/of met collega’s en het
werkveld leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de student tot
beginnend beroepsbeoefenaar. Het onderwijs legt nadruk op competenties
als leren leren, toetsen op proces en product en een krachtige leeromgeving.
De te verwachten rollen zijn: docent, expert, begeleider, ontwerper, teamlid
en studiebegeleider.
Verder heeft de kandidaat affiniteit met het werken in een
internationale en multiculturele leer- en werkomgeving. Een goede
beheersing van de Engelse taal is gewenst.
Medewerkers én studenten van Hogeschool Y stellen zichzelf en elkaar
voortdurend vragen. Ze onderzoeken, verleggen grenzen. Dat verwachten
we ook van hen: op die manier kunnen zij en wij hun talent ontdekken en
ontwikkelen. Voor studenten is ‘Hogeschool Y’ een plek waar zij worden
opgeleid tot wereldburger, voor medewerkers een omgeving waar zij zich
professioneel verder ontwikkelen. ‘Wij’ zijn een bonte verzameling van
17.000 studenten en 1.600 medewerkers die dagelijks samenwerkt in een
eigenzinnige en kwalitatief hoogwaardige leer- en werkomgeving. Die
prikkelt, uitdaagt en aan het denken zet.
Wij zijn op zoek naar medewerkers die bereid zijn te werken aan de verdere
ontwikkeling van Hogeschool Y en haar studenten. Wij hebben de wens om
de samenstelling van ons personeelsbestand meer in overeenstemming te
laten zijn met onze studentenpopulatie. Hierbij wordt vooral gedacht aan
meer diversiteit in ons docentenkorps.
Organisatiecultuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dominante groep (leeftijd, etniciteit, geslacht etc)
Organisatiestructuur
Normen, waarden en gewoonte
Verwachtingen
Introductie medewerker
Vooroordelen
Aanpassen aan de rest
Status werk
Ongelijkheid: ‘zich thuis voelen’
Ervaring: eerste baan
Maatwerk: begeleiding en steun
Interculturele communicatie
• Analyse van de situatie
• Cultuurgebonden eigenschappen
• Aanpak: communiceren verwachtingen
Tips and tricks!
• Formuleer een visie
Voorbeeld Christelijke Hogeschool Nederland
De CHN ziet een diversiteit aan culturen en nationaliteiten als meerwaarde. We leven in één
wereld waar verschillen in cultuur ons voeden en inspireren. Je merkt dit aan de mix van
culturen en nationaliteiten binnen de hogeschool en aan de (inter)nationale mogelijkheden
die je hier hebt. De CHN bereidt studenten voor op de verscheidenheid van onze
multiculturele samenleving.
• Draag deze visie uit
Personeelsbladen, advertentie, vacatures, andere wervingskanalen: multiculturele bladen
enz
• Formuleer een doel (SMART)
Over 5 jaar bestaat de stafafdeling voor 30% uit biculturelen
Tips and tricks!
• Maak de organisatie aantrekkelijk
Trainingen, goed salaris, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en een
internationaal team.
Quickscan organisatie: is de organisatie zodanig ingericht dat ‘iedereen’
zich welkom voelt? Is de organisatie klaar voor diversiteit? (voldoende kennis en expertise)
• Definieer de doelgroep(en):
vrouw, >30 jaar, HBO/WO met een biculturele achtergrond
interesses, behoeften, wensen, eisen en verwachtingen
• Wervingskanalen (P&O)
websites als tans.nl, tannet.nl, cosmicus.nl, uaf.nl, hyves.nl
studentenverenigingen, universiteiten en hogescholen, multiculturele businessclubs,
netwerk eigen personeel, werving en selectiebureaus
en ook debatten, netwerkbijeenkomsten, culturele festivals
Tips and tricks!
• Straal uit wat je binnen wilt halen
recruiters dienen divers te zijn, open bedrijfscultuur: gemengde teams
• Sluit partnerschappen
sponsoring van studentenverenigingen, vaste afnemer stagiaires, beschikbaar stellen van
leerarbeidsplaatsen. Maar ook binnen de eigen organisatie: maak medewerkers
verantwoordelijk
• Planning
Maak met de betrokkenen (zowel intern als extern) een planning en stel deadlines vast
Tips and tricks!
• Bewaak de voortgang
Periodieke afstemming met P&O, recruiters, personeel, partners, taken verdelen: wat doet
de trekker, medewerkers, directie, PZ en HRM-afdeling etc.
• Communicatie
Draagvlak creëren door medewerkers te vertellen wat de ontwikkelingen zijn en hoe alles
verloopt. Geldt ook voor de externe communicatie
Een duidelijke boodschap voor iedereen en door iedereen uitgedragen
Training in interculturele communicatie
Niet over biculturelen praten maar met!
• Maak geen onderscheid maar kijk naar wat
gemeenschappelijk is
Download