Hoofdstuk 5

advertisement
5
Werving en selectie
5-1
Vraag naar en aanbod van
arbeidskrachten
Een vereenvoudigde uitleg van het voorspellen
van arbeidsvraag en -aanbod
• Arbeidsaanbod – het reservoir aan werknemers
met de specifieke vaardigheden die een
werkgever nodig heeft
• Arbeidsvraag – Het aantal werknemers dat een
organisatie nodig heeft
• Human resource planning – Het proces dat een
organisatie toepast om te zorgen dat zij in de
toekomst de juiste hoeveelheid en de juiste
soort mensen heeft om een bepaald
productieniveau of dienstenniveau te halen
5-2
Het aannameproces
• Werving
• Selectie
• Socialisatie
5-3
Aandachtspunten bij
werving en selectie
• De belangrijkste kenmerken bepalen voor
een goede functie-uitoefening
• De persoonskenmerken meten die de
prestaties bepalen
• De factor motivatie: prestaties =
capaciteiten x motivatie
• Wie neemt de beslissing?
5-4
De juiste persoon op de juiste plaats
• Werving
– Bronnen van werving
• Huidige werknemers
• Aanbevelingen van huidige werknemers
• Oud-werknemers
• Advertenties in kranten/radio
• Advertenties op internet en carrieresites
• Werving- en selectiebureaus
• Uitzendbureaus
• CWI
• Universiteiten/hogescholen
• Klanten
5-5
De juiste persoon op de juiste plaats
• Externe vs. interne kandidaten
• Werving onder minderheidsgroepen
• Wervingsinspanningen plannen
5-6
Selectie
• Betrouwbaarheid en validiteit
• Selectie-instrumenten als
voorspellers van werkprestaties
• Voorspellende tests combineren
• Selectie en de vraag of de kandidaat
bij de organisatie past
• Reacties op selectie-instrumenten
5-7
Selectie
• betrouwbaarheid: Consistentie van een meting,
meestal door de tijd, maar ook tussen
verschillende beoordelaars.
• validiteit: De mate waarin de techniek de kennis,
vaardigheden of capaciteiten meet die zij moet
meten. In deze context betekent validiteit de
mate waarin de scores op een test of gesprek
overeenkomen met het feitelijke functioneren.
5-8
Selectie
• Selectie-instrumenten als voorspellers van
werkprestaties
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sollicitatiebrieven
Vaardighedentests
Persoonlijkheidstests
Psychologische tests
Assessment
Referenties
Medische keuring
Handschriftanalyse
Drugstests
Eerlijkheidstests
5-9
Selectie
Persoonlijkheidstests
• Extraversie
• Vriendelijkheid
• Gewetensvolheid
• Emotionele stabiliteit
• Openstaan voor
ervaringen
5-10
Gestructureerd sollicitatiegesprek
• Situatievragen
• Kennisvragen
• Motivatievragen
5-11
Ongestructureerd betekent niet onvoorbereid:
haal het meeste uit het sollicitatiegesprek
Zes eenvoudige taken
• Wees voorbereid
• Stel kandidaten gerust in de eerste minuten
• Laat je niet leiden door overhaaste oordelen
over stereotypen
• Stel resultaatgerichte vragen
• Onderschat de kracht van de stilte niet
• Sluit het gesprek zorgvuldig af
5-12
Selectie
Reacties op selectie-instrumenten
1. Reacties van sollicitant op selectieinstrumenten: rechtvaardigheid
2. Reacties van manager op selectieinstrumenten: snel en gemakkelijk in
gebruik, eenvoudig interpreteerbaar
5-13
Download