H3 Werving en selectie

advertisement
Personeel en organisatie
H3 Werving en selectie
Logistiek supervisor
Werving en selectie
2
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
Voorbereiding
Voorbereidingsfase bestaat uit
verantwoordelijkheden verdelen
het wervings- en selectieproces plannen
de vacaturetekst opstellen
de selectiecommissie vaststellen
3
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
Werving
Interne werving
binnen de organisatie op zoek gaan
Externe werving
buiten de organisatie op zoek gaan
Advies
advies inwinnen
Sollicitatiecode
basisregels bij het werven en selecteren
4
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
Selectie
Hulpmiddelen voor het selecteren van
kandidaten
sollicitatieformulier
sollicitatiebrief
sollicitatiegesprek (selectie-interview)
starr-methode
referenties
psychologische tests
assessment
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
5
Rechten van een sollicitant
recht op terugkoppeling na het
sollicitatiegesprek
recht op persoonlijke levenssfeer
recht op privacy
6
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
Wetten
Algemene wet gelijke behandeling
de Wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen
de Wet medische keuringen met de daarop
gebaseerde Besluiten aanstellingskeuringen
de Wet gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte
de Wet gelijke behandeling op grond van
leeftijd bij de arbeid.
Personeel en organisatie | Logistiek supervisor
7
Download