Microsoft Home User Program-NL - Update 2015 - CDSCA

advertisement
Microsoft Home Use Program (HUP)
1. Defensie en Microsoft
a.
Enterprise Agreement
Binnen Defensie is een grote verscheidenheid aan softwareproducten in gebruik en Defensie is
legaal verplicht om voor elk van deze producten over de nodige gebruiksrechten en/of
-licenties te beschikken.
Voor de Microsoftproducten heeft Defensie een Enterprise Agreement met Software
Assurrance (EAS) afgesloten met de firma Microsoft waarmee de noodzakelijke gebruiksrechten werden verworven.
Het betreft hier een gebruiksrecht dat jaarlijks wordt vernieuwd.
b.
Home Use Program (HUP)
Met het EAS worden ook een aantal bijkomende services geleverd zoals het Home Use
Program (HUP).
Het HUP laat aan de medewerkers van Defensie toe om een gelicentieerd exemplaar te
verwerven van de overeenkomstige HUP-software voor installatie en gebruik thuis.
Voor Defensie zijn de hieronder vermelde software, en enkel deze, verkrijgbaar via HUP:
c.
-
Office Professional Plus 2013 (vereist Windows 7 of hoger);
-
Office for Mac 2011 (vereist Mac OS X versie 10.05.008 of hoger).
Ondersteuning
Er wordt geen enkele financiële noch technische tussenkomst voorzien door Defensie.
Defensie is op geen enkel moment aansprakelijk voor eventuele problemen die zich voordoen
bij de installatie van de gedownloade software. Dit betreft een volledig private aangelegenheid
tussen de werknemer van Defensie en Microsoft. Alle problemen dienen rechtstreeks met
Microsoft te worden geregeld.
d.
Prijs
Bij bestelling van de software via het HUP, gebeurt de transactie tussen de actieve werknemer
van Defensie en de firma Microsoft.
Belangrijk: Deze service is NIET gratis. De Pers die van deze service wenst gebruik te maken,
dient hiervoor een bepaald bedrag te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het type
bestelling:
-
enkel software download (12,95 EUR incl. BTW);
-
software download en backup-DVD (12,95 + 11,99 = 24,94 EUR incl. BTW).
(°) Prijzen geldig op 01 Jul 2014.
2. Voorwaarden en beperkingen
a.
Beperkt aanbod
Het aantal tickets of rechthebbenden is gekoppeld aan het aantal individuele gebruikers
gedefinieerd binnen het EAS.
In totaal zijn binnen het HUP 19.100 tickets beschikbaar.
Microsoft Home Use Program (HUP)
Een personeelslid heeft recht op EEN enkel ticket.
Eén ticket heeft recht op EEN enkel product.
Voor de verdeling van de tickets wordt het principe van 'wie het eerst komt, die het eerst
maalt' gehanteerd.
b.
Gebruiksrecht
Het personeelslid zal tijdens het downloadproces (zie Bijlage A) elektronisch de gebruiksvoorwaarden dienen te onderschrijven.
Het gebruiksrecht van de software verkregen via HUP is beperkt tot actieve medewerkers van
Defensie en dit gedurende de looptijd van het EAS:
-
dit betekent dat elke medewerker die de organisatie permanent of zelfs tijdelijk heeft
verlaten (ontslag, pensioen, TAPA, enz.), afstand doet van dit gebruiksrecht;
-
bij het stopzetten van het EAS vervallen alle rechten op de via HUP aangeschafte
producten.
De software mag enkel worden gebruikt voor privé- of beroepsdoeleinden (= voor Defensie).
Elk ander commercieel gebruik is verboden.
De software kan op EEN device worden geïnstalleerd.
c.
<voornaam.naam>@mil.be
Om toegang te krijgen tot het HUP moet de medewerker beschikken over een '@mil.be'
emailaccount.
Indien een personeelslid nog niet zou beschikken over een dergelijke account, dan kan deze via
de lokale CISC worden aangevraagd.
d.
Upgrades
Wanneer men via het HUP een ticket licht of m.a.w. een gebruikslicentie koopt, dan verwerft
men het gebruiksrecht op de productversie die op dat moment is gepubliceerd.
Als Microsoft nieuwe productversies beschikbaar stelt via het HUP, dan kan een actieve
medewerker - terug tegen betaling - zich deze nieuwe versie aanschaffen.
3. Bestelproces
Het bestelproces wordt in detail uitgelegd in bijlage A.
Microsoft Home Use Program (HUP)
BIJLAGE A : BESTELPROCES VIA HOME USE PROGRAM
De onderstaande procedure toont de verschillende stappen die nodige zijn om een bestelling uit te
voeren via het HUP. Als voorbeeld werd gekozen voor 'Microsoft Office Professional Plus 2013' maar de
procedure is identiek voor de andere producten.
1. Ga naar de website www.microsofthup.com
2. Selecteer 'Europe' en dan 'Belgium'
Microsoft Home Use Program (HUP)
3. In te vullen gegevens :
a. Taal : Kies de taal waarin u het bestelproces wenst uit te voeren. Indien later in het proces geen
andere taal wordt gespecifieerd, dan is dit ook de taal waarin het product zal worden geleverd.
Opmerking : In de Standaard Bureautica Omgeving (SBO) van Defensie wordt de basisinstallatie
in het Engels uitgevoerd.
b. E-mailadres werk is uw militair emailadres : [email protected]
Opmerking : Enkel de adressen van het type '@mil.be' zijn hiervoor bruikbaar!
c. Programmacode = 9EC2A5A44A of A97D814C33.
Waarschuwing : Deze programmacodes zijn strikt vertrouwelijk voor Defensie en mogen niet
buiten Defensie worden verspreid!
4. Na het verzenden van de persoonlijke gegevens verschijnt onderstaand bericht.
Microsoft Home Use Program (HUP)
5. Vervolgens ontvangt u een mail met een link in uw militaire mailbox. Klik op de link 'Nu kopen' en
uw browser opent een bestelscherm.
Waarschuwing : Daar Outlook Web Access (OWA) url-links blokkeert, zal deze link niet werken
vanuit OWA. Er wordt daarom aangeraden deze mail door te sturen naar een persoonlijk
e-mailadres en van daaruit het proces verder te zetten.
Microsoft Home Use Program (HUP)
6. Voeg het gewenste artikel toe aan het winkelmandje.
Opmerking : Hier is de laatste mogelijkheid om de taal van het product aan te passen. Indien niets
wordt gewijzigd dan wordt de taal genomen die in stap 3 werd geselecteerd.
.
7. Winkelwagen
Er kan slecht EEN artikel worden gekozen waardoor men onmiddellijk wordt doorverwezen naar het
onderstaande scherm.
a. Als enkel een download gewenst is, kan rechtstreeks worden geklikt op 'Afrekenen'.
b. Wanneer een back-up DVD gewenst is, klik dan op 'Een back-up DVD toevoegen'.
c. Men kan, tegen betaling, taalpakketten toevoegen. Een taalpakket laat toe om de weergavetaal
in de Office-omgeving te wijzigen. Een taalpakket kan enkel worden geïnstalleerd bovenop een
initieel geïnstalleerde taal (= de taal die werd geselecteerd in stap 3 of 6).
Microsoft Home Use Program (HUP)
Klik op 'Afrekenen' om het bestelproces verder te zetten.
Microsoft Home Use Program (HUP)
8. Afrekening
Er zijn verschillende betaalmethodes (VISA, Mastercard, Paypal, overschrijving) mogelijk. Kies de
betaalmethode die voor u het best past, vul de nodige gegevens in en bevestig de bestelling.
Microsoft Home Use Program (HUP)
9. Bestelling bevestigen
De gebruiker dient hier de Microsoftvoorwaarden en -bepalingen te accepteren. Zonder acceptatie
kan het bestelproces niet worden voltooid.
Na een bevestiging op dit scherm is de bestelling definitief en zal er een betaalopdracht worden
uitgevoerd.
Klik op 'Bestelling voltooien'.
Microsoft Home Use Program (HUP)
10. Betalingsbevestiging
Uiteindelijk krijgt men een scherm met een bevestiging van de bestelling en de vraag om een
persoonlijk emailadres op te geven.
11. Orderbevestiging
Na het voltooien van het bestelproces ontvangt u een mail met de nodige informatie om de
software te downloaden.
a. Mail met productcode.
Microsoft Home Use Program (HUP)
b. Bij bestelling van een backup DVD wordt hiervoor ook een verzendingsbericht verstuurd.
Qua leveringstijd moet gerekend worden op 2 à 4 weken.
Microsoft Home Use Program (HUP)
Download