voeding en wenselijke preventie

advertisement
1 Preventieproject Voeding: Wenselijke preventie?
Preventieproject Voeding
Dit project leerden we kennen tijdens de studiedagen “gezondheidsbeleid”. Met goedkeuring van de
auteurs bekijken we dit project ook eens door de bril van Wenselijke Preventie. Zo komen we uit op
mogelijke groeimarges van het project.
Aanzet
De Vakgroep Voeding in een secundaire school vraagt de medewerking van CLB (schoolarts
en verpleegkundige) bij het opstarten van een gezondheidsbeleid op school. De aanleiding is
de observatie dat in bepaalde studierichtingen op school veel leerlingen te kampen hebben
met overgewicht.
De school krijgt ook regelmatig briefjes van leerlingen met overgewicht (BMI 25 of meer)
voor niet-deelnemen aan lessen LO. De leerkrachten merken ook dat een aantal leerlingen
tijdens deze lessen spijbelt. Misschien durven of kunnen de leerlingen in kwestie niet
deelnemen aan de lessen omwille van hun overgewicht.
Hoe kan dit via lessen voeding, bewegingsopvoeding, GVO of evt. psychologie en pedagogie
positief beïnvloed worden? De school bedoelt: kunnen we leerlingen bijbrengen hoe ze
evenwichtig en gezond lekker kunnen eten, vermageren zonder honger, komen tot
gezondere eetgewoonten en aangepaste beweging?
Het CLB adviseert de school en denkt mee hoe de school dit project kan uitwerken volgens
een realistisch en haalbaar plan afgestemd op de school. In het project moeten de reeds
bestaande initiatieven mee worden ingecalculeerd.
Acties
Op school
De school wil een gezonde leefomgeving zijn met kansen om gezond te eten en voldoende te
bewegen.
Ideeën :
Automaten en inhoud bekijken en indien nodig ‘gezond’ aanpassen.
Tijdens de middagpauze een ‘groene toog’ organiseren die wordt voorzien van gezonde
tussendoortjes door leerlingen van de studierichting Voeding, en opengehouden door de
leerlingen van de studierichting Voeding en/of Verkoop. Andere vrijwillige leerlingen zijn
altijd welkom voor het openhouden van de ‘toog’winkel.
Tijdens de middagpauze en op woensdag middag voor geïnteresseerde leerlingen of per klas
georganiseerde en aangepaste beweging voorzien bv. leerlingen die kunnen dansen onder
begeleiding initiatielessen laten geven aan medeleerlingen, badminton gelegenheid voorzien,
home-trainer en enkele fitnesstoestellen (eventueel aangekocht door gelden die ingezameld
werden door initiatieven van het oudercomité)…….
2 Preventieproject Voeding: Wenselijke preventie?
Leerkrachten krijgen ook gelegenheid de fitnesstoestellen te gebruiken en zo een goed
voorbeeld naar hun leerlingen te geven. De school kan eventueel een kleine bijdrage vragen
voor onderhoud van de toestellen.
De school wil een actieve rol spelen in het verhogen van de betrokkenheid van deze
leerlingen door hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een groepsproject zoals
dat in het verleden al gebeurde met een anti-rookproject.
Samenwerken met LOGO (lokaal gezondheidsoverleg)
Op het CLB
De CLB arts en verpleegkundige denken en werken mee aan dit totaalproject door tijdens de
medische onderzoeken leerlingen aan te spreken of in te gaan op vragen van leerlingen over
gewicht, eetgewoonten en beweging. Deze gesprekken zijn bewustmakingsgesprekken,
motiverend naar actieve verandering in eetgewoonten en beweging.
Het project uitvoeren
Eén schooljaar voorbereiding
- . om lesinhouden en thema’s op elkaar af te stemmen
o .. lessen bewegingsopvoeding naast gewone les
o .. ook aanpassingen voorzien voor bewegingsgelegenheid voor lln. met BMI 25 of
meer;
- . om projecten uit te werken; werkmateriaal te zoeken en organisaties te contacteren.
- . Om vakgroepen te contacteren, op elkaar af te stemmen, goede bedoelingen school-CLB
duidelijk te maken, samenwerkingsmogelijkheden met pedagogische begeleiding dienst van
de school te onderzoeken en uit te bouwen in de richting van een gezondheidsbeleid op
school.
Succesfactoren:
- . communicatie tussen vakgroepen onderling verhogen;
- . positieve kracht van de groep als ondersteuning voor inspanning van individuele leerlingen om
voedings-en bewegingsgewoonten te veranderen.
Hindernissen :
- . weerstand tegen vernieuwing en verandering,
- . nieuwe en misschien grotere werkdruk door projecten en voorbereidende vergaderingen,
- . minder goede communicatie (die reeds bestond) moet verbeterd worden om resultaat te
bekomen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards