project competentieontwikkeling aangepast

advertisement
COMPETENTIEONTWIKKELING
IN HET KADER VAN
LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN
DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR
competentieontwikkeling
Doelen
Bouwstenen
Handelingsgericht
werken
Handelingsgerichte
diagnostiek
Zorgcontinuüm
Universeel ontwerp
voor leren
Profiel van de
inclusieve leraar
VN-verdrag rechten
personen handicap
Partnerships
Verbreden & verdiepen
basiscompetenties
Kwaliteitsdecreet
onderwijs
Wetenschappelijke
bronnen en
eigen
praktijkonderzoek
CLB heeft een grote rol
in uitbreiding van zorg,
maar ondersteunt ook
in fase 0 en 1. HGD
opstarten en/of de
overstap bespreken en
voorbereiden.
vraag naar externe ondersteuning
De begeleider
competentieontwikkeling
kan in elke fase starten
en ondersteunen maar
heeft steeds als doel in
de richting te gaan van
brede basiszorg = meer
inclusie.
De leerkracht
doet er toe
Systematisch en
transparant
Constructief
samenwerken
Onderwijsbehoeften
Afstemming en
wisselwerking
Doelgericht
werken
Positieve
kenmerken
• vertrekpunt: de ondersteuningsbehoeften
van de school, de leerkracht…(belang van gefundeerde
intake)
• trajectmatig: want veranderen is een proces
• gericht op het groeiproces van alle
leerlingen (meer inclusief denken/handelen is ons doel)
• vanuit een verbindende, zoekende houding
met alle betrokkenen (leerling, ouders, schoolteam, CLB,…)
Ondersteuning in de school/klas
• mee nadenken over zorgen bij één (of
meerdere) leerling(en)  casuïstiek op kind of klasniveau
• ondersteuning bij in kaart brengen van
specifieke onderwijsbehoeften
• zoektocht naar gedifferenteerde aanpak
van specifieke onderwijsbehoeften ifv een
leerling of een klas
• versterken van omgaan met diversiteit
Ondersteuning bij omgaan
Verbreden en verdiepen van:
• het zorgbeleid in functie van omgaan met
diversiteit in de klas/school
• UDL en brede basiszorg voor alle
leerlingen
• de zoektocht naar gepaste en redelijke
aanpassingen binnen de verhoogde zorg
en uitbreiding van zorg
ondersteuning bij ontwikkeling
•
afweging tot waar redelijke aanpassingen
binnen het gemeenschappelijk curriculum
haalbaar blijven, met oog voor het
toekomstperspectief van de leerling
•
ondersteuning bij uitbouw van individueel
aangepaste curricula wanneer nodig (samen met
alle betrokkenen)
•
Samenwerking met VSKO (o.a. juridische
dienst,…)
ondersteuning bij toepassing
regelgeving
•
Aanmelding school voor
competentieontwikkeling: wij vragen school
om schoolbegeleider en CLB te verwittigen
•
intake door begeleider C: samenwerking PB
en CLB bevragen/ stimuleren (intake kan ook samen
met CLB op vraag van de school)
verbinding tussen CLB en PB
•
samenwerking binnen alle fasen van ZC
(coachen lkn, schoolondersteuning,
leerlingenbegeleiding…)
•
Pedagogisch begeleiders zijn geen
hulpverleners, verlenen geen toegang tot…,
maken geen gemotiveerd verslag of verslag
(dat recht geeft op IAC)
verbinding tussen CLB en PB
Toekomstgerichte samenwerking:
•
wederzijds expertise delen en ontwikkelen
•
gebruik maken van elkaars materialen in
functie van meer inclusief onderwijs:
instrumenten HGW, prodia,….
•
doel: regelmatig samenzitten en
brainstormen rond nog betere verbinding
verbinding tussen CLB en PB
•
rechtstreeks naar coördinator voor Gent
[email protected]
•
via eigen schoolbegeleider (vsko-mailadres)
 Vragen worden om de 14 dagen besproken
en verdeeld tussen de 8 begeleiders C.
 De gekozen begeleiders nemen contact op
met de aanvrager.
Hoe aanmelden?
Mieke Meire
ION-coördinator Sint-Jozef
Gent
Geert Van de Vijver
Directeur BUSO De Karwij
Lokeren
Jana Gastmans
Regionaal begeleider ASS DPB
Gent
Katrijn Jansegers
Orthopedagoge KBO De Horizon
Oudenaarde
Kris Loobuyck
Leerlingenbegeleider Leiepoort campus Sint-Theresia Deinze
Jan Coppieters
Medewerker VCLB Waas en Dender & projectmedewerker ‘Prodia’
Marijke Wilssens
Opleidingscoördinator Banaba BUO en Zorgverbreding
Arteveldehogeschool Gent
Griet Goossens
Pedagogisch directeur De Wegel Eeklo
begeleiders competentieontwikkeling
Download