marktonderzoek - Wikiwijs Maken

advertisement
Les 5 IBS 2
Waarneming en
verwerking van
informatie
marktonderzoek
• Stap 1: de voorbereiding van een
marktonderzoek
De probleemstelling
Wat onderzoekt u?
Het doel bepalen van het onderzoek
Bepaal de methode van onderzoek
Hoe wilt u informatie verzamelen
marktonderzoek
• Stap 1: de voorbereiding van een
marktonderzoek
- Tip 1: Zorg dat je de juiste
informatie krijgt (stel dus duidelijke
doelen)
- Tip 2: De antwoorden moeten
makkelijk te meten zijn (gesloten
meerkeuzevraag)
- Tip 3: Duidelijke en simpele vragen
stellen
- Tip 4: Stel concrete vragen
- Tip 5: Pas op met sturen in het
antwoord
- Tip 6: Vermijd voorbeelden in de
vraagstelling
marktonderzoek
• Stap 2: De juiste respondenten vinden
• Stap 3: Het marktonderzoek uitvoeren
• Stap 4: Resultaten van het
marktonderzoek systematisch
verwerken en presenteren.
De consument als individu
• https://www.youtube.com/watch?v=34
oH8-3WE5o
• http://www.npo.nl/mindf-ck/05-012015/AT_2027122
Na 6 minuten starten.
Informatieverwerking
• Informatieverwerking in verband met
consumentengedrag?
– Reclame, producten in de winkel
– Onthouden
Informatieverwerkingsproces
• Het informatieverwerkingsproces bestaat
uit 2 deelprocessen:
• Perceptieproces (psychologisch proces
waarbij het individu zintuiglijke prikkels
selecteert en interpreteert)
• Geluidstest
https://www.youtube.com/watch?v=8GeI
QBV3MXM
• https://www.youtube.com/watch?v=uuf9k
AP2sdc
• https://goedbekekenbob.wordpress.com/i
ndividueel-werkstuk/de-versterkendewerking-van-muziek-in-film/
informatieverwerkingsproces
• Smaaktest
• In groepjes krijgen jullie verschillende
dingen te proeven. Jullie moeten
aangeven welk product jullie proeven
informatieverwerkingsproces
• Het 2e deelproces:
• Geheugenproces (bestaat uit het
tijdelijk of permanent opslaan van wat
men waarneemt)
• Dit wordt uitgelegd in de les van Bjorn
Perceptieproces
• Exposure
• Aandacht
• Begrip
Exposure
• Blootstelling
– Actieve exposure (op zoek zijn naar
informatie)
– Passieve exposure (toevallig tegen
komen van informatie)
– Forced exposure (je ontkomt niet aan
deze informatie)
Waarnemingsdrempels
•
Absolute drempel
– De prikkel moet intensief genoeg zijn
– Gewenning
• Relatieve drempel
– Verschillen
– Onder: prijs verhogen of inhoud verlagen
– Boven: kortingen
– https://www.youtube.com/watch?v=YQX
e1CokWqQ
Aandacht
• Persoonlijke factoren
– Interesse of niet, motivatie, behoefte, als
je naar iets opzoek bent
– Attitudes en waarden
– Gewenning en habitatie
Aandacht
• Stimulusfactoren
– Fysieke eigenschappen
•
•
•
•
•
Kleur
Grootte en intensiteit
Positie in het medium
Nieuwheid en contrast
beweging
– Cognitieve eigenschappen
• Verrassend beeld/raadselachtige tekst
• https://www.youtube.com/watch?v=niyGRPI8COk
• https://www.youtube.com/watch?v=dBbrpemT7k8
– Emotionele eigenschappen
• Emoties helpen om reclames beter te onthouden
Begrip
•
•
•
•
•
Wet van nabijheid
Wet van volledigheid
Wet van de gelijkheid
Wet van de continuïteit
Figuur/achtergrond
Interpretatie van stimuli
• Kennisstructuur
• Afleidingen
• Halo effect
Onthouden
•
•
•
•
•
•
Sensorisch geheugen
Associatief geheugennetwerk
Coderen in geheugenproces
Opslaan in geheugenproces
Oproepen in geheugenproces
Meten van geheugen
Download