Korte typering schrijverstypen - Welkom bij World Wide Writing

advertisement
Korte typering schrijverstypen
1 De koffiedrinker
Typering:
Stelt schrijven uit, loopt veel rond met gedachten en ideeën, is niet erg productief,
wacht op inspiratie.
Sterkte:
Schrijft vaak doordachte teksten.
Zwakte:
Tijdnood.
2 De verspreider
Typering:
Zet zeer snel ideeën op papier, bekommert zich niet om formuleerdetails, doet groot
beroep op anderen.
Sterkte
Geeft ideeën door en is makkelijk aanspreekbaar op inhoudelijke kritiek.
Zwakte:
Slordig, vergeet zaken; lijkt anderen het denkwerk te laten doen.
3 Decorateur
Typering:
Schrijft langzaam, elk detail telt, vanaf de start de puntjes op de i.
Sterkte:
Schrijft fraai geformuleerde teksten.
Zwakte:
Verliest 'de grote lijn' nogal eens uit het oog.
4 Schrapper
Typering:
De kritische blik gaat tot op het bot. Veel 'delete', weinig vaste tekst.
Sterkte:
Zelfkritiek.
Zwakte
Productie; tijdnood.
5 Plakker
Typering:
Schrijft snel, vaak zonder doel, associatief van de hak op de tak, plakt van alles aan
elkaar.
Sterkte:
Ideeënrijkdom
Zwakte:
Vaak te weinig samenhang in de tekst
6 Verzamelaar
Typering:
Deskundige en bronnenonderzoeker pur sang, maar dreigt voortdurend te verdrinken
in informatie.
Sterkte:
Weet inhoudelijk veel, heeft toegang tot de kennis
Zwakte:
Verliest wel vaker de lezer uit het oog
7 Schaker
Typering:
Planner van het schrijfproces, met oog voor eigen doelen en die van de lezer.
Sterkte
Structuur en doelgerichtheid
Zwakte:
Komt niet altijd even snel op nieuwe ideeën
Verder lezen
Janssen, Daniël (red.) (19963), Zakelijke communicatie 1. Groningen: WoltersNoordhoff. (De 7 schrijverstypen zijn terug te vinden op blz. 56-57 van dit boek.)
Download