6/2/2016 – Internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis

advertisement
PERSBERICHT
Lies Ryckeboer
Tel. 02 504 60 37
Gsm: 0476 81 61 72
[email protected]
www.planbelgie.be
www.facebook.com/planfans
6/2/2016 – Internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis
« Zolang vrouwenbesnijdenis niet wordt aangepakt in het Zuiden, zal praktijk in België
meisjes blijven bedreigen »
Elk jaar zijn 3,6 miljoen meisjes slachtoffer van genitale verminking. De meeste meisjes die
besneden zijn leven in Afrika, maar het fenomeen komt ook voor in België. In ons land lopen meer
dan 4.000 meisjes het risico om besneden te worden.* Om die meisjes te beschermen moet de
praktijk volgens Plan International doortastend worden aangepakt, hier én in de landen waar de
slachtoffers vandaan komen of waar hun roots liggen.
Over de hele wereld zijn naar schatting tussen de 130 en 140 miljoen vrouwen genitaal verminkt, na
een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen. 80% van de
slachtoffers leeft in Afrika, vooral in West-Afrika, Oost-Afrika en Egypte. In een tiental landen in die
regio’s (Burkina Faso, Egypte, Guinee, Mali, Soedan, Somalië…) is drie op vier vrouwen besneden.
« Mythes doorprikken, één voor één »
Families laten hun dochters doorgaans besnijden tussen de leeftijd van 0 en 15 jaar. Ze zijn gedreven
door diep verankerde socio-culturele tradities, waartegen wetgeving niet is opgewassen.
« Veel mannen én vrouwen geloven dat een vrouw die niet is besneden onvruchtbaar wordt en dat
de clitoris haar toekomstige man onvruchtbaar zal maken », vertelt Madina Bocoum, coördinatrice
van de projecten van Plan International tegen vrouwenbesnijdenis in Mali. « Velen geloven ook dat
een onbesneden vrouw onrein is en niet aan een huwelijkspartner zal geraken, of dat de besnijdenis
een religieuze verplichting is. Al die mythes moeten we doorprikken, één voor één, samen met
jongeren, mannen en vrouwen in de dorpen, religieuze leiders en besnijdsters. »
Praktijk bij de wortel aanpakken
Genitale verminking stoppen is een werk van lange adem waarin vanuit internationale hoek meer
moet worden geïnvesteerd. Wanneer dat niet gebeurt, zal het jaarlijks aantal besneden vrouwen
door de explosieve bevolkingsgroei in een aantal landen stijgen van 3,6 miljoen naar 4,1 miljoen.
« Investeren in de uitroeiing van deze vreselijke praktijk is in ieders belang », zegt Bocoum. Niet
alleen voor miljoenen meisjes in Afrika, maar ook voor meisjes die naar Europa zijn gevlucht of hier
zelfs zijn opgegroeid. Migranten brachten de traditie vanuit hun herkomstlanden mee. Velen
beseffen niet dat ondertussen steeds meer jonge mensen in Afrika zich tegen de praktijk kanten.
Zolang genitale verminking niet stopt in Afrika, zal besnijdenis ook bij jullie voor duizenden meisjes
een bedreiging blijven. »
In Mali is Plan International er sinds 2010 in geslaagd om genitale verminking uit te roeien in 74
dorpen. Streefdoel is 90 dorpen tegen eind 2016.
« Dat resultaat toont aan dat zelfs een diepgeworteld fenomeen als vrouwenbesnijdenis met succes
kan worden bestreden. Maar zoiets vraagt tijd. Zo’n gevoelig onderwerp kan je enkel aanboren door
cultuurgevoelige strategieën uit te werken. Daarom focussen we in de eerste plaats op de medische
risico’s: doodbloeden doordat de besnijdenis in slechte hygiënische omstandigheden werd
uitgevoerd, infecties, erg pijnlijke maandstonden, zodat meisjes die naar school gaan vaak dagenlang
moeten thuisblijven, een vreselijke huwelijksnacht, waarvoor een meisje eerst moet worden
opengemaakt, pijnlijke bevallingen en incontinentie. Die focus maakt het onderwerp bespreekbaar:
een strategie die internationale erkenning geniet. »
Naast de sensibilisatie van gemeenschappen, doet Plan International ook aan advocacy. Bedoeling is
om te komen tot wetten die de praktijk sanctioneren. De organisatie leidt programma’s tegen
vrouwenbesnijdenis in Mali, Niger, Sierra Leone, Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Egypte en de Hoorn
van Afrika.
* Schatting door FOD Volksgezondheid, studie van 2014 gebaseerd op prevalentiecijfers van 31
december 2012:
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/OtherTopics/excision/index.htm#.VrG6l7LhDcs
- Einde persbericht –
Voor meer informatie over vrouwenbesnijdenis in België kunt u terecht bij GAMS (www.gams.be)
Download