5.8.2: Tarievenlijst 2015 - Protestantse Gemeente Ruurlo / Barchem

advertisement
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.
Tarievenlijst 2015
vastgesteld in de CvK vergadering op 11 november 2014
Huur kerkgebouwen:
Dorpskerk (incl. kosterdiensten )
Kerkgebouw Beukenlaan (incl. kosterdiensten)
Kerkgebouw Beukenlaan (incl. Hoeksteen en kosterdiensten)
Alleen zaal Hoeksteen - zie De Sprankel, zaal 1
€ 250,-€ 150,-€ 175,--
Kosten verwarming bij oefenavonden in de Dorpskerk
€
25,--
Rouw- en trouwdiensten - voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden:
Over- en uitluiden:
€ 60,-Alleen over- of uitluiden:
€ 35,-Kerkgebouwen incl. kosterdiensten:
(zie boven)
Organist per dienst - geldt ook voor De Sprankel:
€ 40,-Liturgie- geldt ook voor De Sprankel:
€ 25,-Predikant of kerkelijk werker - zgn. zorgbijdrage - max.:
€ 550,--
+ 0,10\st.
Toelichting op de zorgbijdrage: is men lid van de PKN-gemeente Ruurlo-Barchem, dan
worden de bijdragen in kader van de actie Kerkbalans over de afgelopen 3 kalenderjaren,
tot een max. van € 550,--, op het tarief van de zorgbijdrage in mindering gebracht.
De Sprankel:
1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen
Zaal 1, 2, 3 of Jeugdhonk:
€ 40,-€ 50,-€ 70,-Zaal 1+2 of 2+3:
€ 60,-€ 75,-€ 100,-Zaal 1+2+3:
€ 80,-€ 100,-€ 130,-Zaal 1+2+3+Jeugdhonk
€ 100,-€ 120,-€ 150,-Hier bovenop kunnen schoonmaak á € 20,--\uur komen.
Dit in overleg met de beheerder.
Bediening:
t.b.v. activiteiten voor derden zoals rouw € 20,-- per mensuur
Consumpties:
koffie / thee € 1,50 per kopje.
Overige consumpties ; bij uitvaarten inkoop prijs, muziek verzorging bij uitvaart kostprijs
Toelichting:
bovenvermelde kosten worden alleen in rekening gebracht bij niet
door de PGRB georganiseerde activiteiten.
Sprankel: indien wel ruimte wordt gehuurd maar weinig of geen gebruik wordt
gemaakt van koffie / thee en bediening , zijn de huurtarieven 50% hoger dan hierboven
vermeld. E.e.a. ter beoordeling van de beheerder.
Huur en bediening: zaterdagtoeslag 25%; zondagtoeslag 50%
Alleen het CvK is bevoegd om in uitzonderlijke situaties van bovenstaande tarieven af te
wijken.
Download