René van Wijk

advertisement
Systeemintegratie in de zorg
Het belang van systeemintegratie in
zorggerelateerde projecten
27 september 2012
19u20 – 19u45: Een (multidisciplinaire) systeemintegrator aan het woord.
QuoVadis is een Nederlands bedrijf, reeds 20 jaar actief als systeemintegrator. Hun aanpak
is uniek. Het bedrijf stelt de mens centraal en streeft ernaar hun klanten zo goed mogelijk te
begrijpen. Daarom werkt QuoVadis met een multidisciplinair team bestaande uit technici en
ergotherapeuten.
René van Wijk, Directeur van QuoVadis Nederland BV, licht de werking van zijn bedrijf toe
a.d.h.v. een concrete case.
ABC VAN QUOVADIS
 Alarmeren
 Creëren van een veilige situatie, voor zowel de zorgvrager als de
zorgaanbieder m.b.v. onder meer alarmzenders en sensoren.
Intra-, extra- en multimuraal.
 Bedienen
 Aangepaste bediening voor personen met een bedienbeperking en
het beschikbaar maken van functies in de woonomgeving m.b.v.
onder meer omgevingsbediening.
 Communiceren
 Communicatie verbeteren of mogelijk maken met spraakvervanging of -hulpmiddelen op basis van tekst, symbolen en
combinaties daarvan. Soft- en/of hardware.
VOORZIENINGEN IN PROJECTEN
Veelgebruikte voorzieningen
 Infra Rood omgevingsbediening,
o.a. deurautomaten, verlichting, liftbediening
 Bediening persoonlijke situatie, combinatie met bediening van
algemene situaties/ruimtes: deuren, liften
 Bij combinatie algemene alarmering met dwaaldetectie heeft
staf met dect handsets ook plaatsbepaling. Plaatsbepaling ook
voor (pg) bewoners.
 Nieuwe infrastructuur of aansluiting op bestaande apparatuur
van onder meer Ascom, CLB, Fokus
 Koppeling brandmeldinstallatie naar zorgoproep
Per project op maat gemaakte voorzieningen
Wat is onze jarenlange aanpak (vanaf 1993)
Wij stellen de mens centraal en streven ernaar om onze klant zo goed mogelijk
te begrijpen. Daarom werken wij met een combinatie van medewerkers
als ergotherapeuten (7 personen), monteur (1 interne persoon en met
externe bedrijven), software implementatie medewerker.
Wij doen dat voor individuele aanpassingen op bestaande zorginstallaties en
domotica toepassingen. Maar leveren, indien gewenst ook een compleet
pakket van oplossingen.
Onze ergotherapeuten adviseren en implementeren de bedienaanpassingen
(omgevingsbedieningen en communicatie ondersteunende
hulpmiddelen)
De technici installeren alleen, en instrueren NIET !
BEDIENING
A-B-C IN BEELD
Voorbeeld projecten zorgoproep integratie
ZONNEHUIS - VLAARDINGEN
Bewoners met niet aangeboren hersenletsel:
KNX domotica met GEWA IR zenders met functie scanner voor 1knops bediening van volgende woon functies:







Verlichting (schakelen en dimmen);
Zonweringsturing (met beveiliging wind en regen);
Gordijnsturing;
Naregeling vloerverwarming / koeling;
Deursturing in appartement
Deursturing complexdeur
Liftbesturing
ZONNEHUIS - ZUIDHORN
Bewoners met beademingsapparatuur, NAH, (geronto)psychiatrie,
dementie en/ of lichamelijke beperking:

Deurautomaten met zorgoproep en omgevingsbediening, wens
beademingsalarm
SCHOONOORD - BAARN
Zorgcentrum verantwoordelijk voor extramurale niet-planbare zorg:
 Alarmtelefoons met alarmmedaillon in woning van thuiszorg
cliënten in gebied Baarn-Soest: +/- 300
 Integratie: dit medaillon functioneert ook intramuraal in
Schoonoord zorgcentrum
 Zorgafhandeling protocol is afhankelijk van bewoners ID, locatie
bewoner, tijd van de dag, dag van de week.
 Alarmmelding gaat naar IP-DECT in zorgcentrum of per SMS
naar GSM telefoon van zorgverlener in de wijk.
 Sleuteloplossing met sleutelkluisjes
NIEUWE HAVEN - VLISSINGEN
Woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen.
Zelfstandige bewoners met spierziekte Duchenne voorzien van
beademingsapparatuur:

Beademingsalarm met plaatsbepaling

Integrale zorgoproep van andere meervoudige gehandicapten
bewoners .
OSIRA GROEP - AMSTERDAM
2 locaties met Psychogeriatrie en somatiek:

Spreek-/luisterverbinding en uitluisteren
VIJFSPRONG - NIEUWEGEIN
10 appartementen voor jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking:

Spreekluister verbinding en deurintercom

Uitluisteren, cyclisch

Uitluisteren, drempelwaarde

Assistentie oproep
NIEUW BATENSTEIN - WOERDEN
 Intramurale zorg in woonvormen
Bewoners verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapt
 Extramurale zorg in nevenwoningen in de wijk voor bewoners die
minder zorg nodig hebben
 Complete bedienaanpassingen op liften, verlichting, deuren
alsmede op en met assistentie oproep
 Integratie beademings alarm voor bewoners met spierziekte en
beademings ondersteuning met plaatsbepaling door het gehele
pand
ST. REINAERDE - UTRECHT, LEIDSCHE RIJN
Vraag: alarm moet alleen afgaan als cliënt ‘s nachts naar buiten
gaat, niet als zorg binnenkomt of als zorg kamer verlaat.
Oplossing middels:
 Alarm mat op de grond voor de kamerdeur
 Registratie opening kamerdeur
 Protocol signaleert volgorde: eerst deur open en daarna
activeren mat is zorgverlener. Andersom geeft alarm.
 Zorg kan alarm direct annuleren met knop buiten
 Complete bedienaanpassing integratie op assistentieoproep,
liftbediening, toegangscontrole, dwaaldetectie, deurbediening,
ST. REINAERDE - HARMELEN
20 bewoners met lichamelijke en vaak ook cognitieve beperking:




Liftoproep
Spreek luister verbinding
Dwaaldetectie
Infra Rood bediening van omgeving en individuele AV apparatuur

Totale individuele bedienaanpassing integratie op assistentie oproep
BEDIENAANPASSINGEN
LIFTBEDIENING
ROLSTOELBEDIENING
DEUROPENER
VERPLEEGOPROEP
PERSONEN ALARMERING
ALARM MANAGEMENT EXTRAMURAAL
1. Personen alarm toestel belt
in.Centrale ontvangt informatie
2. over
Alarmtelefoon
staat
in naam,
modus
ID oproep en
haalt
’automatisch
opnemen’.
protocol,
telefoonnr.
e.d. uit
de database.
Systeem is
klaarbericht
voor naar
3. Centrale
stuurt
ontvangen nieuwe oproep.
zorgtelefoon.
4. Zorgverlener accepteert
oproep, registratie in centrale.
5. Zorgverlener belt cliënt.
Alarmtelefoon neemt op.
6. Handsfree
Registratieconversatie
in centralevia
van
alarmtelefoon.
beëindigen conversatie.
Personen
alarm toestel
Onbemande
meldcentrale
Alle gebeurtenissen worden opgeslagen in logboek.
Zorgverlener rijdt naar cliënt.
7. Zorgverlener arriveert bij
cliënt en bevestigt dit op
alarmtelefoon.
Registratie in server.
PASSIEF EN ACTIEF ALARMEREN
Het kan gecreëerd
ingewikkeld door
zijn de
positie bakens’,
van een hulpvrager
te bepalen
in het
Zones,
’positie
indentificeren
elk gebied
gebouw
ELEKTRISCH SLOT
INTERCOM
TELEFONEREN
GORDIJNRAILSBEDIENING
COMMUNICATIEHULPMIDDELEN
COMPUTERAANPASSINGEN
BRAIN COMPUTER INTERFACE
LEESHULPMIDDELEN
GEWENST DOEL
RESUMEREND
Mens voor de lens
ISO9001:2008
gecertificeerd 2011-06
De mens staat centraal

Bewoner

Zorgverlener

Technische dienst

Administratie

Bezoeker

…
ONZE WERKWIJZE
QUOVADIS NEDERLAND
Productcategorieën:
 Communicatiehulpmiddelen
 Omgevingsbediening
 Rolstoelintegratie
 Zorgcommunicatie
 Zorgoproep
 Domotica
 Zorgelektronica
 Personeelsalarm
 Persoonlijk alarm
 …
QUOVADIS NEDERLAND
Opdrachtgevers:
 Zorgverzekeraars
 Gemeenten
 Particulieren
 Ziekenhuizen
 Woonvormen
 Verpleeghuizen
 Thuiszorgorganisaties
 Elektrotechnisch bureaus
 Scholen
 …
QUOVADIS NEDERLAND
Gebruikers:
 Personen met lichamelijke en/of verstandelijke
beperking (kinderen en volwassenen)
 Spierziekten, dwarslaesie, cognitieve beperkingen etc
 Epilepsie signalering, Dwaaldetectie, Valdetectie
 Niet Aangeboren Hersenletsel, personeel beveiliging






Senioren
Ziekenhuizen
Verpleeghuizen
Woonvormen
Scholen
...
zelfstandig waar mogelijk
zorg waar nodig
CONTACT
QuoVadis Nederland BV
Postbus 171
3740 AD Baarn, Nederland
Tel. +31-35 - 54 88701
[email protected]
www.qvn.nl
Download