WS 9 Therapiehond - Arteveldehogeschool

advertisement
26-01-17
Workshop Arteveldehogeschool
Een hond als rechterhand van de
ergotherapeut… Zin of onzin?
Wie zijn wij…
• Benoit De Vreeze
• Fauve Todarello
’
▫
‘PC Sint-Jan-Baptist
▫
Therapiehond ‘Mattis’
▫
‘MFC Sint-Gregorius’ en ‘VZW Den
opkikker’
▫
Therapiehond in opleiding ‘Mojo’
PC Sint-Jan-Baptist
• 1864 (Broeders van Liefde)
• Behandeling, begeleiding en verzorging van
psychiatrische patiënten en van personen met
een mentale beperking
• + 400 patiënten en bewoners
1
26-01-17
Het psychiatrisch verzorgingstehuis
Aangename leefomgeving voor:
• bewoners met een langdurige of blijvende
psychische/psychiatrische kwetsbaarheid
• bewoners met een verstandelijke beperking
Deze groep is nog verder opgedeeld:
• bewoners met een mentale beperking (PVT De Warande
in Wachtebeke en PVT Het Anker)
• bewoners met een psychiatrische problematiek (PVT De
Krekelmuyter en PVT De Villa)
Training therapiehonden
• Opleiding en keuze van de hond
▫
▫
▫
▫
Operante conditionering à clicker
Cesar Millan vs Turid Rugaas
Belang lichaamstaal
Link naar mensen
Associatie van sensatie
• = operante conditionering
2
26-01-17
Mogelijkheden IAD
• Balspel
(interactief vb.
therapiesessie)
• Structuur… (vb. fiche BAP)
• Meerwaarde hond bij assessment
Mogelijke doelstellingen
• beweging
• geheugen
• sociaal contact bevorderen
• eenzaamheid tegengaan
• angsten overwinnen
• omgaan met emoties
• alertheid en aandacht bevorderen
• zintuigen stimuleren
• omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid
•…
Mogelijke activiteiten en
randactiviteiten…
• Vb. activiteitenbox
• Randactiviteiten:
▫
▫
▫
▫
Hondenhaar als vogelnestje
Vilten met hondenhaar
Hondenhok maken
…
3
26-01-17
Werkwijze
• Groep + individueel
• Positieve beeldvorming ‘personen met dementie
en gedragsproblemen’
• Wetenschappelijk onderzoek
• Kijken naar mogelijkheden en krachten
(≠beperkingen)
• Grenzen verleggen
‘Het is beter dan hier te
zitten, en zo leuk dat de
hond meedoet, hij luistert zo
goed.’
Meerwaarde TAD in G&G
• Motivatie
• Vermindering BPSD
• Relatie therapeut ßà bewoner
• Ontspanning
• Meer beweging (ongedwongen)
• Verwardheid
• Stimulatie sociale vaardigheden
‘kijk hij heeft mij graag!’ ‘Hij
weet het al zijn’
Wetgeving
• Heel beperkte wetgeving
• Noodzaak duidelijk wetgevend kader
• Verzekering
• Schriftelijke procedure
4
26-01-17
Waarvoor opletten
• Voeding (koekjes e.d.)
• Medicatie
• Aandacht noden bewoners en dier
• Verdeelde aandacht therapeut
▫ vierhoeksmodel
Afsluiter…
• Quiz
▫ Situatieschetsen
▫ Discussie
Verschil tussen IAD, AAD, TAD,… ?
• IAD = overkoepelende term alle Interventies met
Assistentie van Dieren
▫ AAD= Activiteiten met Assistentie van Dieren
à zonder duidelijk vooropgestelde DS
▫ TAD = Therapie met Assistentie van dieren
à met duidelijk vooropgestelde DS
▫ LAD = Leren met Assistentie van Dieren
à duidelijk vooropgestelde educatieve DS (bv. Verzorging dieren)
▫ ergoTAD = ergoTherapie met Assistentie van
Dieren à duidelijk omschreven ET DS, kan ruimer zijn dan het betrekken van het dier
in een therapiesessie (bv. Vilten met haar)
5
26-01-17
Situatieschetsen
• Welk ras?
• Welk kleur?
• Leeftijd om in te zetten?
• Op welke manieren is meer mogelijk dan de
‘wekelijkse sessie’?
• In welke mate ingaan op verwachtingen van
groep?
• Hond of robot of knuffel gebruiken?
• Welke doelgroepen?
Discussie…
• Wat doen met iemand die in het verleden geweld
gebruikte tegen dieren (eventueel specifiek: mishandeling hond
(casus SJB)
• Bewoners laten trainen met hond of zelf trainen?
-> in welke mate gaan we bewoners betrekken bij belangrijke leermomenten voor
hond?
Vragen?
• Contact:
▫ E-mailadres Benoit De Vreeze
– [email protected]
– tel.: +32 (0)9 342 28 28
fax: +32 (0)9 342 28 18
▫ E-mailadres Fauve Todarello
– [email protected]
– [email protected]
– Website:
http://vzwdenopkikker.wixsite.com/denopkikker
6
Download