functiebeschrijving parkingwachter D

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVING PARKINGWACHTER
1. DIENST
Stedelijk Parkeerbedrijf Parko.
2. FUNCTIETITEL
Parkingwachter - technisch assistent.
3. PLAATS IN HET ORGANIGRAM
Lijnmedewerker.
Situering in de cel ‘garages en hallensite’: Bewaking, beheer en onderhoud van de infrastructuur en technische
uitrusting. Krijgt leiding van een technisch-administratief medewerker van het Stedelijk Parkeerbedrijf Parko.
4. DOEL VAN DE FUNCTIE
Garanderen continuïteit van de exploitatie van de garages en hallensite.
5. FUNCTIE-INHOUD
Hoofdtaken
a) Bewaking van de garages en hallensite
b) Bediening apparatuur
c) Nazicht, onderhoud en kleine herstellingen
d) Informatieverstrekking
c) Financiële en administratieve taken
Hoofdtaken uitgesplitst in deeltaken
a) Bewaking
- Toegang verlenen tot de parkings volgens de werkafspraken;
- Toezicht op het gebruik van de parkeerplaatsen, ter plaatse of van op afstand;
- Aansturen van het gebruik van de parkeerplaatsen, ter plaatse of van op afstand;
- Regelmatige rondgang door de garages en hallensite;
- Toezicht op het naleven van de gebruikersreglementen;
- Waarborgen veiligheid wagens, personen en uitrusting;
- Gepaste acties in noodsituaties (brand, wateroverlast…)
b) Bediening apparatuur
- Bediening van de betaal- en controleapparatuur;
- Bediening en interpretatie van alle overige apparatuur (branddetectie, intern telsysteem, pompen…);
- Bediening van het video-opnamesysteem, behandeling en klassement van de digitale beelden;
c) Nazicht, onderhoud en kleine herstellingen
- Nazicht van de goede werking van de apparatuur;
- Gepaste acties bij het uitvallen of bij een verkeerd gebruik van de apparatuur;
- Kleine herstellingen aan betaal- en toegangscontroleapparatuur (vb. deblokkeren munten of biljetten)
- Mechanische interventies (vb. herstellen slagboombreuk, ontstoppen afvoerleiding,..)
- Kleine herstellingen aan elektrische apparatuur (vb. vervangen lampen, zekeringen)
- Instaan voor orde en netheid op de parkings.
d) Informatieverstrekking
- Aanwezigheid in de garages en op de hallensite (veiligheidsgevoel);
- Klantvriendelijk informeren en helpen van klanten;
- Telefonisch verstrekken van inlichtingen;
- Beantwoorden van alle inkomende interfonie-oproepen.
e) Administratieve taken
- Afrekening manuele betalingen (vb. bij defect betaalautomaat, verloren ticket, onleesbaar ticket…);
- Ledigen betaalautomaten en beheer manuele kassa;
- In ontvangst nemen van aanvragen voor abonnementen, parkeercheques en doorgeven aan de
administratie;
- Afrekenen en opladen van abonnementskaarten;
- Interne rapportering.
functiebeschrijving parkingwachter D.doc
6. FUNCTIEPROFIEL
e
Diploma:
min. 2 graad secondair (technisch)
Talenkennis:
Nederlands
Noties Frans en Engels is een pluspunt
Informatica:
Basiskennis PC
Sterke interesse diverse softwaretoepassingen
Techniek:
Elektriciteit, elektronica
Ervaring :
Geen ervaring vereist
Vaardigheden & attitudes:
Verzorgd uiterlijk en taalgebruik
Communicatief, klantgericht en dienstverlenend
Betrokken
Zelfstandig en in groep kunnen werken
Eerlijk, verantwoordelijkheidsgevoel
Correct, stipt, integer, betrouwbaar
Overtuigingskracht in onderhandelingsposities
Vermogen om conflictsituaties te beheersen
Sportief en fysiek gezond
Andere vereisten
Bereid zijn om in het weekend en ’s nachts te werken
Bereid zijn tot bijscholing
(omgaan met publiek, verschillende softwaretoepassingen …)
Bereid zijn tot dragen van bedrijfskledij/uniform
Rijbewijs B
Bereidheid tot rijden met bromfiets/scooter
Bewijs goed zedelijk gedrag
functiebeschrijving parkingwachter D.doc
Download