Modelbrief uitvoering herstelllingen

advertisement
Modelbrief: ‘Aanmaning tot uitvoering van herstellingswerken’
AANGETEKEND
Aan: naam & adres verhuurder
Plaats, datum
Uitvoeren van herstellingswerken
Geachte,
Ik bracht u vroeger reeds verschillende keren op de hoogte van dringende herstellingswerken
die moeten worden uitgevoerd aan de woning die/het appartement dat ik van u huur.
Het betreft:
* ....................................................................................................................................................
* ....................................................................................................................................................
* ....................................................................................................................................................
* ....................................................................................................................................................
* ....................................................................................................................................................
(overzicht van de uit te voeren herstellingen)
Ik herinner u aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesteld dat de
verhuurder gedurende de duurtijd van de huur de nodige herstellingen dient uit te voeren.
Bovengenoemde herstellingen zijn dan ook ten laste van de verhuurder, en ik vraag u met
aandrang om met deze werken een aanvang te nemen binnen een termijn van 15 dagen.
Bovendien wijs ik elke verantwoordelijkheid af voor verdere schade die zou ontstaan ten
gevolge van de niet-uitvoering van deze werken.
Indien binnen de gestelde termijn geen aanvang is genomen met de werken, zie ik mij verplicht
gerechtelijke stappen te ondernemen, wat u uiteraard voor zwaardere kosten zal plaatsen.
Hoogachtend,
handtekening, naam & adres huurder
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards