meest_gestelde_vragen_huurder_juni_2016

advertisement
Onder de pannen
Meest gestelde vragen huurder
Voor wie?
Onder de pannen is er voor mensen die recent dakloos zijn geraakt door bijvoorbeeld een
scheiding of door verlies van hun baan en daardoor hun te hoge huur of hypotheek niet meer
kunnen betalen.
Aan welke criteria moet ik voldoen om voor een kamer in aanmerking te komen?
1. Je bent rechthebbende en hebt regiobinding met Amsterdam.
2. Je komt niet in aanmerking voor de Maatschappelijke Opvang. Daarnaast ben je ook niet (meer)
in staat om onderdak in je eigen netwerk te vinden.
3. Je staat nog niet lang genoeg ingeschreven bij Woningnet om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning en kunt geen particuliere huurwoning betalen.
4. De verwachting is dat je binnen een jaar een project als Onder de pannen niet meer nodig hebt.
Er moet dus binnen afzienbare tijd perspectief zijn op verbetering van je (financiële) situatie. Dit
houdt onder andere in dat eventuele schulden binnen een jaar afgelost moeten kunnen worden.
5. Je bent in staat om samen een huishouden te delen. Je bent aanspreekbaar op gedrag en houdt
je aan de huisregels.
6. Indien er schulden of andere problematiek speelt moet je hulp aanvaarden van de
maatschappelijke dienstverlening. Een schuldhulpverleningstraject moet gestart zijn voor we je
kunnen plaatsen via Onder de pannen.
7. Je bent bereid een WA verzekering af te sluiten.
8. Je staat ingeschreven bij Woningnet en bij minimaal één site voor kamer verhuur. Je bent actief
op zoek naar woonruimte.
8. Je bent sinds kort dakloos geraakt bijvoorbeeld vanwege een scheiding of verlies van baan.
Hoe kan ik mij aanmelden voor dit project?
1. Als je voldoet aan bovenstaande criteria, kun je je aanmelden voor het project door het
aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen aan [email protected]
2. Op basis van het aanmeldingsformulier laten we jou weten of we jou wel of niet uit nodigen voor
een gesprek. Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat we alvast een goed beeld van jou en je
situatie krijgen.
3. Tijdens het gesprek gaan we verder onderzoeken of je geschikt bent als huurder voor Onder de
pannen. We nemen het profiel met je door en spreken over je situatie.
4. Na het gesprek hebben we allemaal een paar dagen bedenktijd. Als we jou geschikt achten
vragen we twee referenties over je op. Als die positief zijn zetten we je op de lijst of plannen we
meteen een kennismaking met een verhuurder. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoeveel
verhuurders we op dat moment hebben en de wensen van de verhuurder.
Wat gebeurt er als wij jou vinden passen bij een verhuurder van Onder de pannen?
1. Als we jou vinden passen bij een verhuurder van Onder de pannen, leggen wij dit aan jullie
beiden voor en als jullie ook enthousiast zijn plannen we een eerste kennismaking. Deze eerste
kennismaking is op 'neutraal terrein', dus of bij ons op kantoor of in een café. Dit gesprek duurt een
uur en is om te zien of er een klik is. Jullie kunnen beide kijken of je met elkaar in 1 huis zou
kunnen wonen.
2. Jullie krijgen na het gesprek een paar dagen bedenktijd. Als jullie allebei verder willen met
elkaar, is de tweede kennismaking bij de verhuurder thuis. Dan kun je de kamer bekijken,
huisregels bespreken en verder met elkaar kennis maken.
3. Ook daarna krijgen jullie weer bedenktijd. Als jullie nog steeds met elkaar verder willen, gaan we
een volgende afspraak maken om de huurovereenkomst en de huisregels door te nemen en te
ondertekenen. De documenten krijgen jullie voor de afspraak toegestuurd.
4. Op het moment dat je weet dat je bij de verhuurder een kamer gaat huren is het belangrijk om
de uitkeringsinstantie, zoals UWV, WPI of SVB, tenminste als je daarmee te maken hebt, en de
Belastingdienst te informeren over jouw nieuwe woonsituatie. Ook moet je je uiterlijk 5 dagen na
ingang van de huurovereenkomst in laten schrijven op je nieuwe adres bij de Gemeentelijke Basis
Administratie Amsterdam.
Mag ik ook zelf een verhuurder aandragen?
Ja, dat kan. Als je zelf iemand vindt die aan jou een kamer wil verhuren dan heeft dat veel
voordelen. Je passeert de wachtlijst en je kent iemand al waardoor je beter weet wat je kunt
verwachten. Ook kan de kennismakingsprocedure versneld worden doorlopen. Hieronder staan de
voorwaarden waar een verhuurder van Onder de pannen aan moet voldoen.
Hij / zij:
– heeft minimaal een drie kamer woning. (dwz twee of meer slaapkamers)
– gaat akkoord dat wij de woningcoöperatie om toestemming vragen
– staat achter de werkwijze van het project
– gaat akkoord met- en verleent medewerking aan het feit dat jij je op het adres inschrijft.
Hoe lang mag ik bij iemand blijven wonen?
Je mag een maximaal een jaar bij iemand blijven wonen. Je hebt dus maximaal een jaar de tijd om
te zorgen voor vervolghuisvesting. We verwachten van jou dat je je hier actief voor inzet. Mocht er
sprake zijn van schulden of verstoorde relaties die je wilt herstellen dan wordt er van je verwacht
dat je je aanmeldt bij een MaDi en je werkt aan het oplossen van je problemen.
Wat als ik of de verhuurder voor het einde van het contract wil stoppen?
Het huurcontract wordt aangegaan voor maximaal een jaar. Als je dit tussentijds op wilt zeggen
bijvoorbeeld omdat je andere huisvesting hebt gevonden dan heb je een opzegtermijn van een
maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van drie maanden. Hij kan je dus niet van de ene op
de andere dag op straat zetten. Indien je voor overlast zorgt, kan een verhuurder je met een kort
geding binnen een paar weken uit huis krijgen.
Mag ik ook gebruik maken van douche, keuken en woonkamer?
Naast de kamer die je van een verhuurder huurt en die voor jou alleen is, mag je ook gebruik
maken van het toilet, de douche en keuken. Samen met de verhuurder maak je hierover
afspraken, bijv. wanneer je hier gebruik van mag maken. Of je gebruik mag maken van de
woonkamer is afhankelijk van de verhuurder. Ook hierover maak je afspraken.
In sommige gevallen ben je naast huurder ook kostganger. Dat betekent dat de verhuurder er voor
zorgt dat er voor drie maaltijden per dag basisingrediënten in huis zijn.
Hoeveel huur betaal ik?
De hoogte van de huur wordt vastgesteld aan de hand van het puntensysteem. Hou rekening met
een bedrag rond de 300 euro. Daarnaast betaal je 50 euro voor elektra, water, gas, stijgende
gemeentebelastingen en het gebruik van inboedel. De huur betaal je aan de Regenboog Groep.
Wij betalen die vervolgens aan de verhuurder.
Download