KERSTNACHTDIENST (24 december)

advertisement
NIEUWSBRIEF december 2013
 GODSDIENSTPROGRAMMA
We gaan in alle groepen verder met advent en de kerstgeschiedenis
Week 49: Kijk in de verte
Ver van Betlehem, helemaal in het verre Oosten, staan drie mannen op een dak. Ze
kijken naar de sterren. Wat zouden zij verwachten? En de herders in de velden bij
Betlehem?
Week 50: Ja, jij!
Een engel van God komt op bezoek bij Zacharias en bij Maria. Hij vertelt dat God een
nieuw begin maakt, met de geboorte van een kind.
Week 51: Het begint!
De verwachting van de adventstijd wordt vervuld: Jezus wordt geboren. Daarmee is
het verhaal niet afgelopen – het begint juist pas!
Week 2: Heb je het gezien?
Wijze mannen in het Oosten zien een bijzondere ster, ze gaan op zoek naar het
koningskind. Ook Jozef ziet iets bijzonders: in de nacht vertelt een engel hem wat hij
moet doen.
Mattheüs 2
Lucas 1
Lucas 1:5-56
Lucas 2:1-20
Mattheüs 2:1-23
 ZENDING
Voor de weeshuizen in Roemenië is in november € 98,18 gespaard. Dat brengt de stand op € 864,30,=.
Zouden we de € 1.000,= nog gaan halen?
 KERSTCOLLECTE
De Kerstcollecte is dit jaar bestemt voor de hulpverlening op de Filipijnen.
 ACTIE SCHOENMAATJES
Deze actie van Edukans is afgesloten met een mooi resultaat: We konden namens onze school 48
schoenendozen inleveren. Ook kwam er € 234,= beschikbaar voor het versturen van de dozen.
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft: Heel hartelijk bedankt !
 SINTERKLAAS
Uit doorgaans goed ingelichte Spaanse bronnen hebben wij vernomen dat de Sint van plan is om op 5 december
de Weele te bezoeken. Wij willen hem natuurlijk alle plaats bieden die nodig is en daarom verzoeken wij u om de
parkeerplaats achter de school ’s morgens leeg te houden. Namens onze buren van Activiteitencentrum Het
Molenschaer willen wij u nadrukkelijk vragen ook de parkeerplaats bij hun gebouw niet te gebruiken, want
anders ontstaan er problemen als hun cliënten (met de gele bussen) arriveren. Dus deze ochtend graag even de
auto elders parkeren, of komen lopen of fietsen.
 OUDERRAAD
Mevrouw J. Visker neemt na jarenlange dienst afscheid van de Ouderraad. We bedanken haar hartelijk voor
haar inzet. Gelukkig is er ook weer een nieuw lid: Mevrouw C. van den Bosch-van Vuuren (moeder van Jens
uit groep 1b en Niels uit groep 3). Van harte welkom en veel plezier en voldoening gewenst bij uw werk voor de
school en vooral voor de kinderen.
 KERSTVIERING
Wij nodigen de kinderen uit om op donderdag 19 december van 18.30 – 19.30 uur op school in hun
eigen klas het kerstfeest te komen vieren. Het is de bedoeling dat alle leerlingen via de pleinkant naar
binnen komen. In verband met de veiligheid moeten in ieder geval de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om
19.30uur in de school opgehaald worden. Wilt u met het oog op de rust tijdens de viering niet vóór 19.30 uur
naar de lokalen gaan? Tijdens de kerstviering schenkt de Ouderraad glühwein en warme chocolademelk in
het Atelier. Van harte welkom.
1
 KERSTNACHTDIENST (24 december)
Ook dit jaar zal een grote groep leerlingen uit groep 8 van de Weele o.l.v. Meester Priem zingen in de
kerstnachtdienst in de dorpskerk. De dienst begint om 21.00 uur. Kom gerust luisteren naar dit bijzondere
optreden. Iedereen is van harte welkom!!
•
VOORLICHTINGSAVOND (groep 8)
De voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 van de Weele en Het Spui over de schoolkeuze Voortgezet
Onderwijs is op donderdag 9 januari. Deze avond wordt gehouden op de Weele en begint om 19.30 uur.
 SCHOOLFRUIT
Inmiddels is iedereen er helemaal aan gewend om 3 dagen per week op school fruit te eten. Sommige
kinderen brengen ook voor de andere dagen fruit mee. De actie loopt nog tot februari. In de afgelopen MRvergadering hebben we ons gebogen over de vraag hoe we het bevorderen van gezonde voeding voort
kunnen zetten. Afgesproken is nu, dat we aansluitend aan de actie van drie dagen gratis fruit, als regel
invoeren dat er voor het ochtendhapje uitsluitend fruit en/of een boterham mee naar school gebracht
wordt. Dus voortaan geen koeken of snoep meer. We doen dat dan op alle ochtenden (5x p/wk), want dat
geeft de meeste duidelijkheid en is iedereen er het snelst aan gewend. Mocht u hier vragen over hebben,
dan kunt u daarmee natuurlijk altijd terecht bij de schoolleiding of de ouders van de MR.
Vrijdagmorgen hebben we nog een gezamenlijke kerstviering (zonder ouders) in de hal van de school,
waarbij elke groep een onderdeel voor zijn rekening neemt.
 KERSTVAKANTIE
Vrijdagmorgen 20 december gaat de school op de gewone tijd uit (12.15 uur). Op maandag 6 januari
starten we dan weer om 08.30 uur.

AGENDA
Datum
5 december
10 december
11 december
11, 12 en 13 december
19 december
23 dec t/m 3 januari
6 januari
9 januari

Activiteit
Sint-Nicolaas
Schoolmaatschappelijk Werk
Kerstcrea (groep 3 t/m 8)
Oud papier
Kerstviering
Kerstvakantie
1e schooldag
Voorlichtingsavond over Voortgezet Onderwijs (groep 8)
ACTIVITEITEN voor de JEUGD
Datum
Activiteit
24 december
Kerstnachtdienst in de dorpskerk met muzikale medewerking van
leerlingen uit groep 8. Aanvang: 21.00uur
Het team van de Weele wenst alle lezers
gezegende kerstdagen
en een
fijne jaarwisseling
2
Download