Synoniemen en antoniemen

advertisement
Synoniemen zijn woorden met ongeveer dezelfde betekenis.
Antoniemen zijn woorden met een tegenovergestelde betekenis.
Beiden zorgen ze voor een schat aan woorden, die maakt dat onze taal levendig is en niet
saai wordt.
Ook een schrijver maakt van deze synoniemen en antoniemen veelvuldig gebruik om zijn
tekst of verhaal zo aangenaam mogelijk op papier te zetten.
Opdracht 1
Ken jij zelf van die antoniemen of tegenstellingen?
Zoek er zelf een aantal en schrijf ze hieronder.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
en
en
en
en
en
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Opdracht 2
Kies uit volgende woordenlijst voor elk onderlijnd woord in de zin een antoniem.
trekken – breed – huilen – rechts – bot – ziek – vuil – spontaan – winnen – vol - blij
a. Heel bedeesd stond hij op het podium zijn liedje te zingen.
…………………………………………………………………………………………
b. Let op, dat mes is heel scherp!
…………………………………………………………………………………………
c. Het jongetje lachte toen hij zijn vader met de boot in de haven zag aanmeren.
……………………………………………………………………………………………………………………….
d. We namen de gezonde hond mee naar huis.
………………………………………………………………….
e. Ook al duwt de man zo hard aan de kar, hij krijgt er geen beweging in.
………………………………………………………………………………………………………….
f. Aan de volgende lichten sla je de eerste straat links in en daarna de
volgende…………………………………………………………………………………………
g. De straat is pas heraangelegd en daardoor is ze nu heel smal geworden.
……………………………………………………………………………………………………………..
h. De eerste maal dat we het spel speelden, hadden we verloren.
………………………………………………………………………………………………………
i. Met een volle koffer keerden we van vakantie terug.
……………………………………………………………………………….
j. Na het werken in de tuin was zijn spade heel vuil geworden. Hij moest ze dus wel
eerst weer ………………….maken vooraleer ze weer op te bergen.
k. Toen moeder vertelde dat ze voor zijn verjaardag cake zou bakken, was Maarten
wel heel erg triest.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Opdracht 3
Voor elk woord uit de eerste kolom is er een synoniem in de tweede kolom.
Zoek ze bij elkaar!
toestel
acteur
blik
studeren
storm
vervoer
dessert
reporter
leren
journalist
apparaat
nagerecht
oogopslag
toneelspeler
orkaan
transport
en
en
en
en
en
en
en
en
Opdracht 4
Zoek een synoniem voor de volgende woorden.
Let op : het synoniem rijmt met het woord dat tussen haakjes staat!
Bv. Sterven (benijden) : overlijden
pels (nacht)…………………………………..
zenden (gluren)…………………………..
klaarmaken (leiden)……………………
vriend (gebraad)………………………..
langzaam (zaag)…………………………
slim (handig)………………………………
akker (speld)………………………………
dagblad (strand)………………………..
melodie (kreun)………………………….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
EclipseCrossword.com
horizontaal
2.
wit
4.
21. spannend
verticaal
1.
glad
licht
3.
einde
8.
winst
5.
niet
9.
langzaam
6.
raak!
13.
altijd
7. overal
14.
uit
9.
15.
levend
10.
eerste
16.
stout
11.
slordig
17.
vol
12.
meer
19.
troebel
15.
goedkoop
20.
pech
16.
rechts
vuil
18. fout
Ga naar volgende link en speel het online synoniemen-memoryspel. Je kan dit alleen of
met twee spelen. Succes!
http://users.telenet.be/kabaja/weboefeningen/synoniemen/matchword2.html
Download