Verhalen van vroeger voor vandaag

advertisement
Verhalen van vroeger voor vandaag
Arda de Boer-van Veen
Bijlage bij: Zoals opa, zoals oma, over generaties en geloof
bij het thema van de Kinderboekenweek 2016
Boekrol met schrijfgereedschap
Hebreeuws
Grieks
‫ֹלהים ֵ ֵ֥את‬
ִ֑ ֱ‫אשית בָּ ָּ ָ֣רא א‬
ִׁ֖ ‫ֵר‬
‫הַ ָּש ַ ִׁ֖מים ו ֵ ְֵ֥את הָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃‬
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ].
beresjiet bara elohiem eet
hasjamaïm we-eet ha arets.
(Van rechts naar links gelezen)
Archè toe euangelioe Jèsoe
Xristoe huioe Téoe
In het begin schiep God de
hemel en de aarde
Genesis 1:1
Het begin van het evangelie van
Jezus Christus, Zoon van God
Marcus 1:1
Laten we de mensen van vroeger prijzen en in ere
houden.
Er waren sterke koningen bij.
Anderen maakten prachtige muziek.
Weer anderen gaven goede raad en schreven
wijze woorden op in boekrollen.
Er waren erbij, die anderen hielpen om ruzies op
te lossen.
Zo bleef er vrede in de stad.
En weer anderen zorgden goed voor zieke of
arme mensen.
Zulke mensen worden niet vergeten.
En hun kinderen en kleinkinderen ook niet.
Toen ze oud geworden waren, zijn ze rustig en in
vrede gestorven.
Maar ze worden niet vergeten.
Vaders en moeders vertellen aan hun kinderen
wat de mensen van vroeger hebben gedaan.
En als die later zelf kinderen krijgen,
geven ze het ook weer door.
Hun naam wordt niet vergeten.
Download