Comunità di Sant*Egidio

advertisement
Gemeenschap van Sant’Egidio
VREDE OVERAL OP AARDE
Vredesappel 2016
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede op deze 1ste januari
2016 betuigen wij onze volledige steun aan de boodschap van paus Franciscus
“Overwin de onverschilligheid en win de vrede”. Wij sluiten ons aan bij zijn
voortdurende zorg om te ijveren voor een wereld van vrede, die menselijker is voor
iedereen, in het bijzonder in dit heilige jaar van de Barmhartigheid.
De paus zegt: “De oorlogen en de terroristische aanslagen […] hebben het
voorbije jaar van het begin tot het einde getekend. Zij hebben zich op pijnlijke wijze
vermenigvuldigd in tal van regio’s in de wereld, zozeer dat we kunnen spreken van een
“gefragmenteerde derde wereldoorlog”.” En elders zegt hij: “Vandaag heeft de houding
van onverschilligheid […] de individuele dimensie overduidelijk overschreden; ze heeft
een globale dimensie bereikt, zozeer dat we kunnen spreken van het fenomeen van de
“globalisering van de onverschilligheid”. En toch gaat de paus verder: “Vandaag zijn er
meerdere redenen om te geloven dat de mensheid in staat is om gezamenlijk solidair te
handelen; we zijn er ons immers steeds meer van bewust dat we met elkaar verbonden
zijn en dat we van elkaar afhankelijk zijn.” En hij benadrukt: “De barmhartigheid is het
hart van God. Daarom moet zij het hart zijn van allen die zich lid weten van die ene
grote familie van zijn kinderen: een hart dat krachtig slaat, overal waar de menselijke
waardigheid op het spel staat.”
Terwijl wij ook dit jaar met een wandeling van vrede beginnen, hier en op vele
plaatsen in de wereld, willen we gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus om
“van de liefde, van het medeleven, van de barmhartigheid en van de solidariteit een
echt levensprogramma te maken, een manier van omgaan met elkaar”. Dat doen we
door ons engagement te vernieuwen voor de vrede, die begint met de dagelijkse
vriendschap met “de vreemdelingen, de zieken, de gevangenen en de daklozen”.
Laten we op deze dag alle slachtoffers van oorlog, van terrorisme en van elke
vorm van geweld en van slavernij van het afgelopen jaar herdenken. Laten we opnieuw
met overtuiging belijden dat vrede altijd mogelijk is en dat er een vredevolle oplossing
mogelijk is voor alle heersende conflicten. Als Gemeenschap van Sant’Egidio engageren
wij ons, samen met vele vrienden en medewerkers, om in dit nieuwe jaar aan de slag te
gaan. Moge ons enthousiasme aanstekelijk werken en vruchten voortbrengen. Moge er
spoedig VREDE heersen OVERAL OP AARDE.
Apeldoorn, 1 januari 2016
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards