Aharon Malinsky, joodse gemeenschap Antwerpen

advertisement
Boodschap van Aharon Malinsky, joodse gemeenschap Antwerpen
Met grote spijt en verdriet vernam ik het treurige nieuws van het heengaan van Leon Lemmens.
Behalve zijn belang voor christelijk België, verliest hier ook de interreligieuze dialoog een spilfiguur.
Mgr. Lemmens had veel contacten met de Joodse gemeenschap, die hij 'onze grote broers in de
Schrift' noemde.
Mij blijven vele interessante maar ook leuke discussies bij, onder meer bij de jaarlijkse internationale
gebeden voor de vrede van Sant’Egidio.
Wellicht is het hier de plaats een anekdote te vertellen;
In een ontmoeting op het hoofdkwartier van de Sint-Egidiusgemeenschap aan de Kammenstraat in
Antwerpen, vertelde Leon Lemmens mij over zijn nieuwe uitdaging, het opleiden van Oost-Europese
seminaristen in Rome.
Dat moet een goede tien jaar geleden zijn geweest.
Verscheidene van die priesterkandidaten hadden vooringenomen negatieve meningen over het
Jodendom en Joden.
Lemmens stelde voor om samen te zitten en antwoorden te formuleren over de meest voorkomende
opmerkingen, wat we ook deden bij een frisse drank in een cafeetje in de buurt van de Kathedraal.
Want zo ongecompliceerd was hij, ernstig doelbewust maar steeds met de positieve inslag en daarbij
zijn onvergetelijke lach.
Het zal me zeker niet verwonderen dat die discussies precies zijn doorgegaan als gepland en zijn
studenten onze argumentatie te kennen hebben gekregen.
Een man met een stichtend voorbeeld van vrede verlaat ons veel te vroeg,
Man van vrede, ga heen in vrede.
Download