nachtblindheid

advertisement
nachtblindheid
1 | kennisdag 24 september 2012
nachtblindheid
inleiding: donkeradaptatie
oorzaken van slecht zien in het donker
lichtlab
2 | kennisdag 24 september 2012
kegels
3 | kennisdag 24 september 2012
staven
donkeradaptatie
kegels
4 | kennisdag 24 september 2012
staven
donkeradaptatiecurve
Donkeradaptatie
5 | kennisdag 24 september 2012
Donkeradaptatie
straatverlichting
autowegverlichting
weg bij volle maan
helder wit in sterrenlicht
zandpad bij sterrenlicht
6 | kennisdag 24 september 2012
Oorzaken van slecht zien in het donker
Slechtere beeldvorming
Strooilicht
Netvliesaandoeningen
retinitis pigmentosa
congenitale stationaire nachtblindheid
7 | kennisdag 24 september 2012
Oorzaken van slecht zien in het donker
Slechtere beeldvorming
Strooilicht
Netvliesaandoeningen
retinitis pigmentosa
congenitale stationaire nachtblindheid
8 | kennisdag 24 september 2012
Slechter beeld: sferische aberraties, nachtmyopie
9 | kennisdag 24 september 2012
P. Artal, 2012
Donkeradaptatie: normaal
♀, 1990
refractie: S plan = C-0.5/ S-0.25=C-0.50
10 | kennisdag 24 september 2012
Oorzaken van slecht zien in het donker
Slechtere beeldvorming
Strooilicht
Netvliesaandoeningen
retinitis pigmentosa
congenitale stationaire nachtblindheid
11 | kennisdag 24 september 2012
Strooilicht
verstrooiing van licht in optisch
imperfecte onderdelen van het
oog
• lensveroudering, staar
• hoornvliesafwijkingen
• refractiechirurgie
• contactlenzen
• glasvocht troebelingen
• hoge bijziendheid
12 | kennisdag 24 september 2012
J.K. IJspeert
Strooilicht
Refractiefout
Gezond oog
Strooilicht
(visus 0.4)
L.Franssen, J. Coppens
13 | kennisdag 24 september 2012
Strooilicht
Refractiefout
Gezond oog
Strooilicht
(visus 0.4)
L.Franssen, J. Coppens
14 | kennisdag 24 september 2012
Strooilicht
Refractiefout
Gezond oog
Strooilicht
(visus 0.4)
L.Franssen, J. Coppens
15 | kennisdag 24 september 2012
Oorzaken van slecht zien in het donker
Slechtere beeldvorming
Strooilicht
Netvliesaandoeningen
retinitis pigmentosa
congenitale stationaire nachtblindheid
16 | kennisdag 24 september 2012
Nachtblindheid: netvliesaandoeningen
bipolaire cellen
fotoreceptoren
17 | kennisdag 24 september 2012
Nachtblindheid: netvliesaandoeningen
ERG
fotoreceptoren
fotoreceptor
bipolaire cellen
bipolaire cel
18 | kennisdag 24 september 2012
Nachtblindheid: netvliesaandoeningen
ERG
fotoreceptoren
fotoreceptor
bipolaire cellen
bipolaire cel
19 | kennisdag 24 september 2012
Nachtblindheid: netvliesaandoeningen
ERG
fotoreceptoren
fotoreceptor
bipolaire cellen
bipolaire cel
20 | kennisdag 24 september 2012
Netvliesaandoeningen: staafkegeldystrofie (retinitis pigmentosa)
ERG
fotoreceptoren
fotoreceptor
bipolaire cellen
bipolaire cel
21 | kennisdag 24 september 2012
Netvliesaandoeningen: staafkegeldystrofie (retinitis pigmentosa)
normaal
22 | kennisdag 24 september 2012
RP
Retinitis pigmentosa: gezichtsvelduitval
23 | kennisdag 24 september 2012
Retinitis pigmentosa: donkeradaptatie
Patiënt met RP
Normaal curve
0
5
10
24 | kennisdag 24 september 2012
20
30 min
Retinitis pigmentosa: donkeradaptatie
straatverlichting
autowegverlichting
weg bij volle maan
helder wit in sterrenlicht
zandpad bij sterrenlicht
0
5
10
25 | kennisdag 24 september 2012
20
30 min
Netvliesaandoeningen: congenitale stationaire nachtblindheid
ERG
fotoreceptoren
fotoreceptor
bipolaire cellen
bipolaire cel
26 | kennisdag 24 september 2012
CSNB: donkeradaptatie
N=9
N=9
CSNB type 1: “compleet”
• geen staafsignaal
• ± normaal kegelsignaal
N=13
CSNB type 2: “incompleet”
• verminderd staafsignaal
• verminderd kegelsignaal
27 | kennisdag 24 september 2012
CSNB: donkeradaptatie
straatverlichting
autowegverlichting
Type 1
weg bij volle maan
helder wit in sterrenlicht
zandpad bij sterrenlicht
28 | kennisdag 24 september 2012
Type 2
CSNB en RP: donkeradaptatie
CSNB type 1
29 | kennisdag 24 september 2012
RP
CSNB en RP: donkeradaptatie
CSNB type 1
30 | kennisdag 24 september 2012
RP
CSNB en RP: gezichtsveld
CSNB type 1
31 | kennisdag 24 september 2012
RP
CSNB en RP: donkeradaptatie
CSNB type 1
32 | kennisdag 24 september 2012
RP
Donkeradaptatie:
geen goede voorspeller van problemen in nachtmobiliteit
Andere meetmethode: 2D lichtlab
33 | kennisdag 24 september 2012
lichtlab
Lichtlab
34 | kennisdag 24 september 2012
35 | kennisdag 24 september 2012
virtueel lichtlab
?
36 | kennisdag 24 september 2012
2D lichtlab: resultaten bij CSNB
verlichtingssterkte
37 | kennisdag 24 september 2012
Take home messages
De meeste klachten van “nachtblindheid” worden veroorzaakt
door - slechter beeld (grote pupil, nachtmyopie) of
- strooilicht
Retinale oorzaken (RP en CSNB) zijn veel zeldzamer
RP: boven de DA drempel is het gezichtsveld ernstig beperkt
CSNB: boven de DA drempel is het gezichtsveld intact
38 | kennisdag 24 september 2012
Take home messages (2)
Een donkeradaptatiecurve is niet representatief voor de
te verwachten problemen in nachtmobiliteit
Congenitale stationaire nachtblindheid is geen geschikte
naam voor een aandoening met vaak slechts weinig klachten
van nachtblindheid
39 | kennisdag 24 september 2012
Dank voor de aandacht
[email protected]
40 | kennisdag 24 september 2012
Download