Graslandbeheer voor insecten – hoe pak je dat aan?

advertisement
Graslandbeheer voor insecten – hoe pak je dat aan?
Datum: vrijdag 21 augustus 2015
Tijdstip: 10:00 – 16:00
Locatie: Bezoekerscentrum Nationaal Park de
Alde Feanen, Koaidyk 8 te Earnewâld
(Educatieruimte)
Graslanden beheren is een hele kunst. Je wilt niet
alleen aandacht besteden aan spaanse ruiter of
moerasrolklaver, maar als beheerder ook rekening
houden met weidevogels. De laatste tijd is er
steeds meer aandacht voor insecten in het
graslandbeheer. En terecht, want veel soorten
staan onder druk. Maken insecten de
beheerpraktijk alleen maar lastiger? Hoe pak je
terreinbeheer voor insecten überhaupt aan en op
welke soortgroepen moet jij je richten? Het zijn
levendige vragen uit de beheerpraktijk.
De kennisdag ‘Graslandbeheer voor insecten – hoe pak je dat aan?’ gaat in op deze vragen.
Insecten geven de graslanden niet alleen meer kleur, maar ze zijn ook van belang voor
andere natuurwaarden. Bijvoorbeeld voor de bestuiving van planten en als voedselbron voor
andere dieren. Maar hoe vergroten we de overlevingskansen voor ei, rups, pop en
volwassen insect, tussen maaigeweld en andere werkzaamheden in? Door kennis en
ervaringen uit te wisselen, krijgt u de mogelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van
graslandinsecten. In de ochtend komen een aantal veelbelovende beheerexperimenten aan
bod. ’s Middags bekijken we in het veld hoe dat eruit ziet, onder leiding van beheerders van
It Fryske Gea en een aantal experts.
It Fryske Gea en de Vlinderstichting willen de kennis en ervaring over insectenvriendelijk
graslandbeheer graag delen met collega-beheerders en vakgenoten. Wij nodigen u daarom
graag uit voor deze kennisdag!
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de VBNE (Vereniging van Bosen Natuureigenaren).
Programma
10:00 uur
10:15 uur
10:20 uur
10:50 uur
11:30 uur
12:30 uur
13:30 uur
16:00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Opening en welkom door dagvoorzitter
Experimenteren met beheermaatregelen voor insecten
Sip Veenstra, Anton Huitema & Sietske Rintjema, It Fryske Gea
Denkend aan vlinders en bijen
Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Sinusbeheer – maatwerk voor insecten
Jurgen Couckuyt, VWZ Deurme (beheerder in Vlaanderen)
Lunch
Veldbezoek
Afsluiting met drankje
Aanmelden kan tot 17 augustus via het hoofdkantoor van It Fryske Gea;
Adres: Van Harinxmaweg 17, 9246 TL Olterterp
Telefoonnummer: 0512-38 14 48
E-mailadres: [email protected]
Nadere informatie:
Sietske Rintjema
Adresgegevens:
Bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen, Koaidyk 8 te Earnewâld
U moet in de educatieruimte zijn.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards