Werkloze jongere somber over kans op baan

advertisement
START FOUNDATION
Werkloze jongere somber over kans op baan
Dit is een origineel persbericht.
Werkloze jongere somber over kans op baan
Eindhoven, 18 mei 2005. Laagopgeleide jongeren die gemiddeld één jaar of
langer werkloos zijn hebben weinig vertrouwen in hun kansen op de
arbeidsmarkt. Ruim 50% denkt niet binnen zes maanden aan de slag te komen.
Ook (laagopgeleide) scholieren zijn een stuk somberder dan zes jaar
geleden. In 1999 dacht nog 98% snel een baan te vinden na school. Nu is dat
teruggelopen tot 64%. Vooral allochtone scholieren verwachten niet snel een
baan te kunnen vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Interview-NSS in
opdracht van de Baanbrekerprijs 2005 organisatie.
Werkloze jongeren wijten hun situatie vooral aan het gebrek aan
werkervaring; het eigen zoekgedrag en hun lage opleiding. Opvallend is dat
in het onderzoek nauwelijks verschillen in verwachtingen werden
aangetroffen tussen werkloze autochtone jongeren en werkloze allochtone
jongeren.
Bij de groep scholieren waren echter wel duidelijke verschillen in
opvatting. Van de VMBO/MBO scholieren van allochtone afkomst zegt 55% niet
te verwachten binnen zes maanden na het verlaten van de school werk te
kunnen vinden tegen ’slechts’ 19% van de autochtone scholieren.
Opvallend is dat van de ondervraagde allochtone leerlingen maar 4% hun
lage kansen op werk wijdt aan discriminatie. Er zijn gewoonweg te weinig
banen, zo is het algemene standpunt van beide groepen.
In het Nationaal Scholierenonderzoek van 1999, uitgevoerd door
NIBUD/SCP, was er vrijwel niemand die twijfelde aan het krijgen van een
baan en waren er ook geen verschillen in opvatting tussen autochtone en
allochtone jongeren.
Het onderzoek werd in april/mei van dit jaar uitgevoerd onder ruim 450
jongeren in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Breda, Veldhoven en
Zoetermeer. De leeftijd van de geënquêteerde werkloze jongeren lag tussen
de 16 en 26 jaar. De scholieren waren gemiddeld 17,5 jaar oud.
De Baanbrekerprijs wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gehouden.
De Baanbrekerprijs 2005 is een initiatief van Start Foundation, Fortis
Foundation Nederland en Taskforce Jeugdwerkloosheid.
De Baanbrekerprijs 2005 daagde ’kansarme’ jongeren uit om zelf oplossingen
aan te dragen voor de jeugdwerkloosheid Ruim 1.000 voornamelijk
laagopgeleide jongeren deden hier aan mee. In totaal leverde dat 163
inzendingen uit heel het land op. De drie beste plannen worden uitgevoerd .
Daarvoor is een budget beschikbaar van ruim 500.000 euro.
De bekendmaking en prijsuitreiking van de Baanbrekerprijs 2005 vindt plaats
door juryvoorzitter Wim Kok tijdens BaanBastic, the unconventional op
donderdagavond 19 mei a.s. om 20.00 uur in de Amsterdam Convention Factory
in Amsterdam. Hier worden ruim 1.000 genodigden verwacht waaronder veel
jongeren.
====================================================
Noot voor de redactie:
Meer informatie naar aanleiding van dit persbericht:
Jos Verhoeven, 040-2461850, 06 22398778
www.baanbrekerprijs.nl
Wilt u aanwezig zijn bij de finale van de Baanbrekerprijs 2005,
donderdagavond 19 mei in the Amsterdam Convention Factory neem dan contact
op met Geertje van der Beele 040 2461850 of reageer via E-mail:
[email protected]
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van bovenstaand bericht.
ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
18 mei 05 09:30
Download