Omdat er geen planeet B is

advertisement
Plan B
Omdat er geen planeet B is
De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die opkomt voor mens én dier. Wij willen de aarde
leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Wij willen ook graag dat mensen meer aandacht hebben voor
elkaar. En zorgen voor iemand die het iets moeilijker heeft. Een samenleving met goed onderwijs en
zinvol werk voor iedereen. Een duurzame samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.
Ons verkiezingsprogramma 2017 heet Plan B. Daarin staat hoe we onze samenleving anders gaan
regelen. Er zijn namelijk genoeg oplossingen. Dit is wat wij belangrijk vinden:
Onze grondstoffen - zoals olie, gas, water en hout - raken op. Daarom moeten we daar belasting
op heffen. Dan worden ze duurder en gaan we er minder van gebruiken.
Veel mensen hebben geen werk, maar willen wel graag een baan. Dus moeten we de belasting
op werk flink verlagen. Dan wordt het voor bedrijven veel goedkoper om mensen een vaste
baan te geven.
Het heeft geen zin oudere mensen langer te laten werken. Daar zijn niet genoeg banen voor.
Deze mensen moeten dus een AOW-uitkering kunnen krijgen als ze 65 jaar zijn. Zeker als ze al 40
jaar gewerkt hebben.
De landbouw moet biologisch worden. Zonder gif! De regering helpt boeren daarbij.
Mensen die dieren hebben mishandeld mogen nooit meer een huisdier hebben.
Dieren in het wild moeten we goed beschermen. Daarom moet jagen als hobby stoppen.
Vrouwen moeten we gelijk behandelen als mannen. En dus ook gelijk betalen. Dat geldt ook
voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.
We moeten minder vlees, vis en zuivel eten. Dat is beter voor het klimaat en het milieu. Voor de
dieren. En ook voor onze gezondheid.
Kolencentrales en kerncentrales moeten dicht. Die zijn slecht voor het milieu
Wij willen meer zonnepanelen. Op woningen, scholen en bedrijven. En ook rondom vliegvelden.
Er komt een Nationaal Zorgfonds. Goede zorg wordt zo betaalbaar voor iedereen.
Op school komen lessen over voedsel, natuur, milieu en dieren. Muziek, kunst en sport vinden
we ook belangrijk. Kantines hebben biologische maaltijden en fruit.
Mensen die vluchten voor oorlog en geweld helpen we.
Reizen met treinen en bussen moet beter. En sneller. Zodat er minder auto's op de weg komen.
Download