Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum: 14-07-2016
Naam: Amber Verhagen
Sector: Commercie & Dienstverlening
Module: Welness & Gezondheid
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
Week 1: Bij deze module moeten we met 2 klassen in een lokaal werken. de ene groep ging
eerst praktijk doen en mijn groep ging eerst theorie doen. We moesten een paar bladzijdes
opdrachten maken en daarna nog een computer opdracht maken. Na de pauze hadden wij
praktijk. hier moesten we elkaars haren wassen en ze eventueel krullen of stijlen. Ik heb
Myrthe haar haar gewassen en haar haren proberen te krullen maar dit lukte niet.
Week 2: Onze groep moest weer beginnen met theorie. We moesten weer achter de computer
opdrachten maken. Ik en fleur deden samen omdat er niet genoeg computers waren. Na de
pauze moesten we een gezichtsmasker bij elkaar opdoen. Ik deed dit bij fleur. Hier moest je
leren hoe je iemands gezicht kunt verzorgen en wat iemand doet als zij een baan hebben als
schoonheidsspecialiste en moesten dit heel precies doen.
Week 3: Vandaag begonnen we met praktijk ik en fleur moesten de nagelriemen verzorgen en
de nagels lakken van elkaar. als je hiermee klaar was mocht je met je handen in een soort
kaarsvet en moest het 20 minuten blijven zitten. Daarna moesten we theorie doen. We
moesten weer computeropdrachten maken en in het boekje werken maar in het boekje werken
lukte niet omdat de computeropdracht best moeilijk was.
Week 4: Vandaag begonnen wij weer met praktijk en moesten deze keer weer met haren
werken of je mocht schminken en rug massage. ik had haren gedaan. we moesten leren hoe
we moesten vlechten en het eventueel bij elkaar vlechten ik heb niet kunnen schminken omdat
het telkens vol zat. toen dit uur over was moesten we weer werken aan ons boekje en mocht
weer samen met fleur de opdrachten op de computer maken. we waren nu bijna klaar. we
gaan volgende week naar yoga.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
Ik was goed in de uiterlijke dingen bijvoorbeeld de nagels lakken en haren doen. Dit vond ik
ook het leukste. Waar ik minder goed in was waren de bootcamp en de yoga omdat ik
bootcamp zwaar vond en de yoga vond ik moeilijk omdat ik dat echt niet kon. Ook vond ik
dat ik minder goed was in het maskertje opbrengen. De vrouw die wij toen hadden had dit ook
aangegeven.
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Mijn verwachtingen waren vooral dat we veel met uiterlijke verzorging bezig zouden zijn en
dan vooral met de haren, nagels en gezicht. Ook had ik wel een stukje verwacht dat we ons
bezig zouden houden met de gezondheid van mensen en de leefstijl ervan en dat we hier
opdrachten bij moesten maken.
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Ja, omdat we eigenlijk uiteindelijk toch heel veel bezig waren met de uiterlijke verzorging.
We gingen er veel van doen en waren er ook elke week 2 uur mee bezig. Ook het gedeelte van
de gezondheid van mensen en opdrachten erbij waren waar want hier moesten we weer 2 uur
in een boekje werken.
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien
worden?
Nee, ik vond alles wel voldoende en vond het ook een leuke module.
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke
uitgebreide beschrijving.
Schoonheidsspecialiste:
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
- Diëtist: Een Diëtist is een voedseldeskundige die adviezen en begeleiding geeft aan
mensen die hun eetpatroon moeten of willen veranderen. Adviezen worden
bijvoorbeeld gegeven aan cliënten die gezonder willen eten. Naast gezonde mensen
komt een Diëtist vooral in aanraking met cliënten die doorverwezen zijn door artsen.
Het is de taak van de Diëtist om diëten samen te stellen voor mensen met ziekten die
een specifiek dieet vereisen.
- Sportleraar: De sportleraar werkt op een school, sportschool of bij een andere
instelling waar gesport wordt. De sportleraar geeft les en begeleidt de personen bij het
sporten. Vaak geeft de sportleraar les aan groepen, maar de sportleraar kan ook
individuele lessen geven.
- Personal trainer: De Personal trainer is een professional die mensen begeleidt bij het
sporten. De Personal trainer geeft uitleg en instructies bij de verschillende oefeningen.
Ook stelt de Personal trainer doelen en zorgt dat deze doelen behaald worden. Ook
kijkt de Personal trainer naar de sterke en zwakke punten van zijn leerlingen door hen
bepaalde opdrachten uit te laten voeren.
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
- Personal trainer: €1900 tot €2900
- Sportleraar: €1700 tot €2500
- Diëtist: €1670 tot €3400
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het
MBO?
- Diëtist: Voeding en welzijn
- Sportleraar: Sport- en bewegingsleider
- Personal trainer: Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
Voeding en Welzijn:
Na de opleiding Voeding en welzijn ben je als adviseur op de hoogte van trends en
ontwikkelingen rondom voeding en leefstijl. Jij weet wat waar onze voeding vandaan komt,
hoe het geproduceerd wordt en wat het met je lijf doet. Jij bent bezig met voeding en het
geven van voorlichting aan zowel individuele cliënten als bedrijven'. Jouw motto: "Gezonde
mensen in een gezonde omgeving". Je leert over het bereiden van voeding, welk effect
voeding heeft op het lichaam en de soorten bouwstoffen die het lichaam nodig heeft. Je helpt
mensen om gezonder te gaan leven. Ook leer je hoe hier in voedingsmiddelensector mee om
wordt gegaan, en hoe deze sector dit zou kunnen verbeteren om meer mensen gezond oud te
laten worden. Op school leer je dit alles zowel met theoretische lessen als praktijklessen. De
nadruk ligt hierbij op voeding en voorlichting.
Sport- en bewegingsleider:
Jij leert als sport- en bewegingsleider les te geven in sport- en bewegingssituaties. Ook leer je
projecten en evenementen te organiseren. Met mensen leren omgaan is een belangrijk
onderdeel van de opleiding. Het grootste deel van jouw kennis en vaardigheden doe je op in
de praktijk tijdens de stageperiodes. Daarnaast is er ook aandacht voor algemene vakken zoals
taal en rekenen. De opleiding op niveau 3 duurt drie jaar. Heb je na drie jaar dit niveau
behaald, dan kan je in het vierde jaar desgewenst verder met de opleiding op niveau 4.
Coördinator sport, bewegen en gezondheid:
De opleiding coördinator sport, bewegen en gezondheid duurt 3 jaar en is competentiegericht.
Bij deze uitstroomrichting maak je mensen bewust van een gezonde leefstijl. Dat doe je als
fitnesstrainer, personal trainer, sportverzorger of als leefstijlcoach/coördinator bij sport en
welness gerelateerde organisaties. Denk hierbij aan fitness of wellness centra. Er is aandacht
voor de vakken fitness, personal coaching, voeding, testen en analyseren, functioneel trainen,
ziektebeelden, marketing & sales en sportmassage.
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
- Helicon
- Cios
- Deltion College
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
- Helicon: Vrijdag 20 & zaterdag 21 januari '17
- Cios: Kan dit niet duidelijk vinden op de website
- Deltion College: 3 april
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Nee, omdat ik later niks wil doen in de richting van het uiterlijk en het lijkt me eerlijk gezegd
ook niet zo n hele leuke richting omdat je dan veel bezig bent met uiterlijk en bezig bent met
het lichaam van de mens en daar vind ik eigenlijk niks aan.
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het volgen
van deze module?
Mijn sterke punten hier waren toch wel de haren nagels enz. doen omdat ik dit wel leuk vond
en het ook wel goed kon. Mijn zwakke punten hier waren de bootcamp en de yoga les omdat
ik de bootcamp best saai en zwaar vond en kon dit niet goed. De yoga les omdat ik dat ook
echt saai vond en dit ook niet echt kon.
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met zijn/haar
bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
N.V.T.
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien
hebt.
Yoga les maar ik weet niet meer waar het was en bij wie. We hebben een soort beginners
yoga les gehad en moesten hier dus ook de basis dingen doen die je ook in een normale yoga
les moet doen. Ook hebben we een bootcamp gedaan bij van Buel sport. Vanuit het gebouw
van ,van Buel sport moesten we hardlopen naar een grasveld en moesten hier een aantal
oefeningen doen. Toen we dat hadden gedaan gingen we naar een soort bergje en moesten
hier op en neer lopen. Daarna moesten we weer terug lopen.
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of
opleiding? Wat zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet.
Nee niet echt bij van Buel niet omdat ze hier veel verschillende dingen doen dus je niet echt
een goed beeld krijgt van iets daar. Bij de yoga les daarentegen wel omdat we ook gewoon de
dingen deden die je in een yoga les doet dus weet wel ongeveer nu hoe dat gaat.
Download