PowerPoint-presentatie

advertisement
Vrijwillige inzet en ZZP’ers
Een (on)mogelijke combinatie?
Tim ‘S Jongers
Coördinator Kenniscentrum
Wat gaan we doen?
• Over PEP
• Wat is vrijwilligerswerk?
• Vrijwilligerswerk in relatie tot… de maatschappij
het individu
de organisatie
• Wie is de vrijwilliger?
• De ZZP’er als vrijwilliger
• De ZZP ér met vrijwilligers
Over PEP
• Advies en ondersteuning aan maatschappelijke organisaties
• Domeinen participatie en emancipatie =
Vrijwillige inzet
Informele zorg (ook mantelzorg)
Diversiteit
Emancipatie
• Kennis delen, verbinden, adviseren en trainen
• Powered by PEP:
Denhaagdoet.nl
Denhaagmantelzorg.nl
Vrijwilligersacademie.nl
E-book: praktische gids
Wat is vrijwilligerswerk?
"werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt
verricht ten behoeve van anderen of de samenleving"
-> Mantelzorg?
-> Tegenprestatie?
-> Burenhulp?
-> MBO?
Vrijwilligerswerk in relatie tot de
maatschappij
• 01/2015 Participatiewet -> Participatiesamenleving:
- Wederkerigheid
- Terugtredende overheid
• Speelt zich af binnen civil society
• 135.000 vrijwilligers in Den Haag
• 5,5 miljoen vrijwilligers in NL
• Eco-waarde 5 – 20 miljard in NL
• Maatschappelijke waarde?
Vrijwilligerswerk in relatie tot het
individu
• Niet minder, maar anders (MBO, MaS, NLDoet,…)
• Verschuiving van een traditionele naar een moderne vrijwilliger?
• Individualisering / zelfactualisatie / projectmatiger denken
• I’ll scratch your back if you’ll scratch mine
• Vier globale motieven
• Wederkerigheid VS zingeving
Vrijwilligerswerk in relatie tot de
organisatie
• 3D’s vanaf 01/2015
= nieuwe rol voor gemeenten = nieuwe relatie
= minder geld
= meer participatie
-> organisaties als verlengstuk van beleid
• Vrijwilligerswerk is matchmaking (management) -> geen Lego!
Wie is de vrijwilliger?
Episodisch
Carrièregericht
Klassiek
Geleid
Helper
Sociaal
Ideëel
De ZZP’er als vrijwilliger
• Algemeen; vrijwillige inzet als zinvolle tijdsbesteding,
iets doen voor de ander, zingeving,…
• Carrièregerichtheid:
- Netwerken
- Betreden nieuwe markt
- Opdoen/testen nieuwe skills
- Binding aan organisatie
• Als uiting van maatschappelijk betrokken ondernemen
• Als werken onder de prijs; cfr. vergoedingen
-> revolving door?
De ZZP’er als vrijwilliger (2)
4 voorwaarden belastingdienst:
• U verricht werkzaamheden voor:
- een organisatie die niet is onderworpen aan
vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
- een sportvereniging of sportstichting
- een ANBI
• U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of
sportstichting
• U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep
• De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding.
De ZZP’er als vrijwilliger (3)
Vergoedingen* zijn mogelijk:
Middels afspraken:
• + 23 jaar:
maximaal € 4,50 per uur,
met een maximum van € 150 per maand
en € 1.500 per jaar
• - 23 jaar:
maximaal € 2,50 per uur,
met een maximum van € 150 per maand
en € 1.500 per jaar
Zonder afspraken:
• Vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang
en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150
per maand en € 1.500 per jaar zijn.
*Maxima incl. andere vergoedingen
De ZZP’er met vrijwilligers
• Een grijs gebied; Cfr. voorwaarden belastingdienst
• Een vrijwilliger die rechtstreeks voor ZZP werkt, werkt in principe mee aan
een winstoogmerk
-> Het ZZP werk als project onderbrengen in stichting?
-> Voor bepaalde werkzaamheden zelf stichting oprichten?
-> Definiëren van praktijken die niet rechtstreeks bijdragen aan winst?
• Geen probleem als u een opdracht vervult in een organisatie zoals
beschreven in voorwaarden belastingdienst en daarvoor met vrijwilligers
werkt, maar: let op verdringing!
-> vrijwilligerscontract VS arbeidscontract
• Wees voorzichtig, want wat bij ongeval vrijwilliger?
want wat met sociale veiligheid?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards