Presentatie: Kopen op het internet

advertisement
Kopen op internet:
wetgeving, trends en
nieuwe fenomenen
Vormingsdag “Sleutels voor verstandig consumeren”
Fraud Prevention Month
Woensdag 4 maart 2015
Brussel
http://economie.fgov.be
PROGRAMMA
 Regelgeving en handhaving
 Trends en nieuwe fenomenen
 Tips en bedenkingen
 Vragen
http://economie.fgov.be
REGELGEVING EN HANDHAVING



Internet: waarop is wetgeving van toepassing?
Internet en e-commerce: belangrijkste regels
Internationaal / grensoverschrijdend aspect
http://economie.fgov.be
INTERNET: WAAROP IS WETGEVING VAN TOEPASSING?
“Dienst van de informatiemaatschappij”
- Reclame op websites
- Handel via websites
Websites:
- webshops
- vitrinesites
- zoekertjessites
- veilingsites
- socialenetwerksites
- zoekmachines
….
 (Bijna) het gehele internet!
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
Wetboek van economisch recht
 Boek VI WER: Marktpraktijken en consumentenbescherming
 Boek XII WER: Recht van de elektronische economie
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
- In de virtuele wereld geldt dezelfde wetgeving als in de reële:
marktpraktijken, sluikwerk, namaak…
- Specifiek: Boek XII WER: Recht van de elektronische
economie – “bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij”
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
Informatieplicht betreffende identiteit en contactgegevens
Gemakkelijk,
rechtstreeks
en permanent toegankelijk (niet verhuld in algemene
voorwaarden):
-
Naam of handelsnaam
Geografisch adres
E-mailadres
Ondernemingsnummer
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
Informatieplicht betreffende prijzen en herroepingsrecht
BASISPRINCIPE




voordat de consument gebonden is
verstrekt de onderneming aan de consument
op duidelijke en begrijpelijke wijze
informatie over totale prijs (incl. belastingen,
leveringskosten,…)
 informatie over al dan niet bestaan van het herroepingsrecht
en de modaliteiten voor de uitoefening ervan
 infomatie over …
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
Herroepingsrecht
 14 dagen na levering fysieke goederen of na sluiting
dienstenovereenkomst
 indien niet voldaan werd aan informatieverplichting:
herroepingstermijn wordt met 12 maanden verlengd
 indien niet tijdig werd voldaan aan informatieverplichting:
normale termijn start dag na ontvangst inlichtingen
 terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel binnen 14 dagen
http://economie.fgov.be
INTERNET EN E-COMMERCE: BELANGRIJKSTE REGELS
Herroepingsrecht
 ten laste van consument:
- kost terugzending (tenzij bij gebrek aan voorafgaande info)
- eventuele waardevermindering bij onnodig behandelen
 terugbetaling door onderneming;
- alle van de consument ontvangen betalingen
inclusief leveringskosten
- bijkomende kosten van door consument gekozen andere
dan goedkoopste standaardleverwijze moeten niet
terugbetaald worden
http://economie.fgov.be
INTERNATIONAAL / GRENSOVERSCHRIJDEND ASPECT
 Internemarktclausule:
- welke nationale wetgeving is van toepassing?
- welke handhavingsautoriteit is competent?
- uitzonderingen
 .be, .nl, .fr, .com : wie en waar?
http://economie.fgov.be
INTERNATIONAAL / GRENSOVERSCHRIJDEND ASPECT
 nederlandsekledingwinkel.be
 duitsepeppersprayshop.com
http://economie.fgov.be
INTERNATIONAAL / GRENSOVERSCHRIJDEND ASPECT
Dienstverlener in:
- Europese Economische Ruimte (EU + ISL/NOR/LIE):
- Europees Centrum voor de Consument
eccbelgium.be
- Verzoek inlichtingen / maatregelen via CPC-netwerk
- Daarbuiten:
- econsumer.gov
- informele buitenlandse samenwerking
http://economie.fgov.be
TRENDS EN NIEUWE FENOMENEN
http://economie.fgov.be
TRENDS EN NIEUWE FENOMENEN
Van e-commerce naar m-commerce…
http://economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
TRENDS EN NIEUWE FENOMENEN





Showrooming
Behavioral marketing
Behavioral pricing
In-app purchases
Combinatie van:
- gebruikersbeoordelingen
(betrouwbaarheid?)
- prijsvergelijking
- online aankoop
http://economie.fgov.be
TIPS EN BEDENKINGEN
 domeinnaamhouder?
“whois”-opzoeking: wie, wanneer, waar
 betalen met kredietkaart biedt beste bescherming
kwetsbare consumenten:
- met of zonder kredietkaart?
- toegang tot e-commerce
 consumer empowerment
http://economie.fgov.be
VRAGEN?
http://economie.fgov.be
Bedankt voor uw aandacht!
http://economie.fgov.be
Download