Klimaatrisico`s voor Duitse economie en carbon stress testing van

advertisement
Klimaatrisico’s voor Duitse economie en carbon stress testing van Duitse financiële instellingen
Februari 2017
De Duitse overheid start een onderzoek naar de financiële risico’s van investeringen in de fossiele
industrie en de risico’s van de overgang naar een koolstofarme economie voor de Duitse economie. Dit
onderzoek zal tevens Duitse financiële instellingen ondersteunen bij het beoordelen van de klimaatrisico’s
op hun individuele financiële portefeuilles.
In 2015 stelde de G20 al vragen of investeringen in de fossiele industrie konden leiden tot wereldwijde
financiële risico's - de zogenaamde ”carbon bubble”. De Duitse overheid, als voorzitter van de G20, wil nu
nader inzicht verkrijgen in de klimaatrisico’s voor de Duitse economie en de risico’s voor Duitse financiële
instellingen. Daartoe heeft de Duitse overheid recent een consortium van Ecofys, University of Oxford
(Smith School of Enterprise and theEnvironment), Triple A Risk Finance, Global Climate Forum,
Universiteit van Zürich (Finexus) en Germanwatch opdracht gegeven om de risico’s van de “carbon
bubble” voor de Duitse economie te onderzoeken en te evalueren. Tevens is het consortium gevraagd een
carbon stress test te ontwikkelen voor Duitse financiële instellingen om hun portefeuilles op
klimaatrisico’s te testen.
De term “carbon bubble” verwijst naar het idee dat bedrijven afhankelijk van fossiele brandstoffen onjuist
worden gewaardeerd op de aandelenmarkten, indien de ware kosten die gepaard gaan met
klimaatverandering en respectievelijk beleid in rekening worden genomen. Het doel van het onderzoek
voor de Duitse overheid is (1) om de klimaatrisico's te beoordelen voor de Duitse economie, (2) om een
carbon stress test te ontwikkelen voor Duitse financiële instellingen en (3) om regulerende instrumenten
te ontwikkelen die de klimaatrisico’s verminderen op de financiële instellingen in Duitsland en daarbuiten.
Contact
Wilt u meer achtergrondinformatie ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee
via [email protected] of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards