Presentatie Over de grens

advertisement
Presentatie: Over de grens
Doel en focus WE CAN YOUNG-campagne
Vergroten van seksuele en relationele weerbaarheid van
jongeren.
• Respect hebben voor grenzen van jezelf en die van
anderen
• Vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
kennen
• Bewustwording van effect van genderongelijkheid:
vormen van geweld en de verschillen in rollen van
jongens en meisjes in de samenleving
• Deze presentatie gaat over de 1e twee punten
Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Verschil in seksuele beleving van jongens en meisjes
• Meisjes beleven seks negatiever dan jongens. Jongens zijn
vaak meer tevreden over hun eigen lichaam. Ook ervaren
meisjes meer pijn bij seks.
• 23% van de meisjes dat hun eerste keer vervelend was,
voor jongens is dit 5%.
Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag:
•
Als de 1e keer voor de 13e jaar voorkomt, is 33% daartoe
gedwongen
Seksuele voorkeur lastig om voor uit te komen
•
51% van de jongens en 25% van de meisjes keurt het af
als jongens met jongens zoenen
•
16% van de jongens en 24% van de meisjes keurt het af
als meisjes met meisjes zoenen
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Wanneer is gedrag experimenteel en wanneer is het
grensoverschrijdend? Daar zijn zes criteria voor:
•
Toestemming (je moet het allebei willen)
•
Vrijwillig(heid) (is er dwang?)
•
Gelijkwaardigheid (is iemand de baas?)
•
Leeftijdsadequaat (past het bij jou?)
•
Contextadequaat (klopt het ook met je omgeving?)
•
Zelfrespect (schaadt het gedrag jezelf of de ander?
Seksueel gedrag is overschrijdend als een van deze criteria
afwezig is.
Toestemming
Zegt de ander ja, nee of twijfelt?
Wie A zegt, zegt alleen A. Voor B is ook toestemming nodig.
Het blijkt voor jongeren (en volwassenen
trouwens ook) vaak moeilijk te stoppen als je eenmaal
begonnen bent. Non-verbale communicatie (giechelen is geen
ja) en iemand die onder invloed is, zijn geen voorbeelden van
instemming.
Toestemming van alle partijen is een noodzaak
Vrijwilligheid
Is er sprake van dwang?
Iemand bedreigen met een mes is een duidelijke vorm van
dwang. Veel vaker komen subtiele vormen voor: zoals iemand
overhalen tot seks, chanteren (ik vertel het je ouders als…) of
druk van vrienden. Soms kunnen mensen onder dwang
toestemming geven. Dat is dan natuurlijk geen echte
toestemming; die is niet vrijwillig verkregen.
Vrijwilligheid, zonder enige vorm van dwang of (zware)
groepsdruk is een noodzaak
Gelijkwaardigheid
Staat mijn (seks)partner boven mij?
Bijvoorbeeld bij meer dan vijf jaar leeftijdsverschil kan er
overwicht zijn van de oudste. Of als er verschil in positie is,
kan de meest machtige bepalend zijn.
Denk aan de pispaal van de klas met de player van de school.
Want dan heeft diegene meer macht en daardoor is er meer
kans dat je grenzen worden overschreden. Een volwassene
mag daarom geen seks met jongeren onder de 16 jaar
hebben (is strafbaar).
Gelijkwaardigheid tussen (seks)partners is een noodzaak
Leeftijdsadequaat
Past het bij je leeftijd?
Sommige jongeren zijn er vroeg bij, andere later. Maar uit
onderzoek blijkt dat bij wie de eerste keer 13 jaar of eerder
plaatsvond, 33% van de jongeren werd hiertoe overgehaald of
gedwongen.
Je kunt nooit te oud zijn om te experimenteren, echter wel te
jong. Meestal is het zo dat hoe ouder je bent, hoe beter je
weet wat je wilt en wat niet. Je wordt steeds minder makkelijk
te beïnvloeden.
Leeftijdsadequaat gedrag is van belang
Contextadequaat
Past het in de situatie?
Aan je muur thuis of op school pornoplaatjes ophangen, is niet
gepast. Als je porno wilt zien dan doe je dat ergens waar
niemand zich er aan hoeft te storen.
En wat je eigen familie op basis van cultuur, geloof, omgeving
normaal vindt, is vaak ook je persoonlijke norm. De verschillen
in wat kan of niet kan, zijn gezien je eigen achtergrond
daardoor soms groot. De norm mag jou echter nooit in je
gezonde (seksuele) ontwikkeling schaden.
Contextadequaat gedrag is van belang
Zelfrespect
Schaadt het gedrag jezelf of anderen?
Vind jij het normaal dat als je drankjes aanneemt in de kroeg,
daar wel iets tegenover mag staan? Vind jij dat je iemand best
mag dwingen jou je zin te geven?
Let erop dat je goed voor jezelf kunt zorgen en anderen of
jezelf geen pijn doet. Zelfrespect gaat over genoeg
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben, zodat je
jezelf kunt beschermen tegen nare situaties en anderen geen
negatieve ervaringen geeft.
Zelfrespect hebben is van belang
Even oefenen. Dusuh…..
Wat denk jij:
• Wie A zegt, moet ook B zeggen (T)
• Zeuren om seks moet kunnen (V)
• Ik ben 13 en moet zelf weten hoever ik ga met iemand van
17 (G)
• Ik wil voor mijn 15e ontmaagd zijn, anders loop ik achter op
de rest (L)
• Op mijn kamer heb ik posters van blote v/m, geen probleem
toch? (C)
• Een striptease voor de webcam kan geen kwaad (Z)
Opdrachten
Welke opdrachten kun je doen?
• Groepsvoorlichting vlaggensysteem/ Vlammende vlaggen
• Plaats stellingen bij juiste criteria (in werkvorm stellingen en
dilemma’s)
• Groepsdruk
• Wat zegt het je?
Download