Inleiding Verstandelijke Beperking

advertisement
INLEIDING
VERSTANDELIJKE BEPERKING
VERSTANDELIJKE GEHANDICAPTEN



Wat weten jullie van verstandelijk
gehandicapten?
Kun je, je herinneren hoe je zelf reageerde toen je
voor het eerst in aanraking kwam met iemand
die een verstandelijke handicap had?
Hoe lijkt het jullie om in deze setting te werken?
Waarom?
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
VROEGER EN NU (VOOR 1850)
Niet menselijk
Gevaarlijk voor
de
maatschappij
Een bedreiging voor
de werkende en
heersende
maatschappij
Ze hingen erbij
De verstotene
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
VROEGER EN NU (VANAF 1850)
Artsen krijgen
meer oog voor de
zwakzinnige
Eerste instelling
voor zwakzinnigen
opgericht, ver weg
in de bergen van
Zwitserland
Zwakzinnige werd
vaak als een
psychiatrisch geval
gezien
Contact met de
buitenwereld was
er amper. Er was
geen sprake van
integratie.
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
VROEGER EN NU (VANAF 1900)
onderscheid in
niveaus
imbeciel, idioot
en debiel
Vrijwilligers en
nonnen bepaalden
de zorg aan de
zwakzinnige.
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
VROEGER EN NU (VANAF 1945)
Vraag naar
instellingen
neemt toe
Instellingen
worden voor
100 %
gesubsidieerd
Betaalde krachten
Omstreeks 1965
komen er
opleidingen voor
deze sector
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
NU
Een zo normaal mogelijk
leven voor de verstandelijke
gehandicapte.
Normalisatiebeleid
Instellingen niet ver van de
bewoonde wereld, maar in
woonwijken. Kleinschalig
wonen/ begeleidt zelfstandig
wonen in een woonwijk
Integratiebeleid.
Benaderingswijzen n.a.v. niveau
indeling.
Verstandelijk beperkte.
De prinsenstichting
OORZAKEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Stoornissen tijdens de zwangerschap/ voor de
geboorte (prenataal)
Leeftijd moeder
 Zwangerschapsvergiftiging
 Stofwisselingsziekte moeder
 Infecties: rode hond, mazelen, geslachtsziekte moeder
 Straling (röntgen)
 Leefgewoonten (alcohol, tabak,drugs)
 Medicatiegebruik
 Genetische afwijkingen

OORZAKEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Problemen tijdens de geboorte (perinataal)
Navelstreng om de hals van het kind
 Te lang durende bevalling
 Te krachtig persen van moeder tijdens bevalling (beschadiging
hersentjes)
 Vroeggeboortes (longetjes nog niet volgroeid en daardoor te
weinig zuurstof opnemen)

OORZAKEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Problemen na de geboorte (postnataal)
Hersenvliesontsteking
 Ernstige ongevallen
 Medicijnen en vergiftigingen
 Zeer ernstige verwaarlozing gedurende langere tijd
(ondervoeding en psychische verwaarlozing)

STELLING
Mensen met een verstandelijke
handicap kunnen het beste zo
lang mogelijk thuis blijven
wonen, want tegen de warmte en
liefde van het gezin kan geen
deskundigheid op.
VERWERKINGSOPDRACHT:
DOWNSYNDROOM
Wat is het?
 Hoe ontstaat het? Trisomie 21
 Wat zijn de symptomen/ kenmerken?
 Ontwikkelingsmogelijkheden.
 Levensverwachting

Werk dit uit in een mooi verslag.
Download