Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

advertisement
 ……………………………………………………………………………… 6 tot 9 jaar Een beeld zegt meer dan 1000 woorden (twee kringavonden) (zie ook de andere kringen) In deze werkvorm gaan we opzoek naar elkaars gevoel en gedachtes bij de weekbrief. We zoeken hier beelden, geluid, muziek, film, dans, theater enz. bij en laten dit jdens de eredienst zien of horen ten ondersteuning van de eredienst. Het zou mooi zijn als de voorganger aan beide kringavonden kan deelnemen. (Zie tweede kringavond en dezelfde werkvorm bij 12 tot 15 jaar en de 15+) Soms is een gevoel makkelijker uit te drukken in een beeld of muziekstuk dan in woorden. Een beeld of stuk muziek kan soms helpen om tot een bepaald gevoel te komen, of om een emo e op te roepen. Daarom wordt jdens de eredienst soms een bepaald lied gevraagd en worden in veel gemeenschappen a eeldingen passend bij de eredienst gebruikt. Alles in de eredienst wordt op elkaar afgestemd, ten ondersteuning van wat er in de weekbrief staat. Muziek, beelden of eventueel het gebruik van videomateriaal. De eerste kringavond: Laat, indien mogelijk, de jeugd een weekbrief kiezen voor de plaatselijke voorbereiding. Als u deze werkvorm met alle kringen uitvoert doet u dit door de iedere kring een of twee weekbrieven van de afgelopen periode te laten ‘nomineren’. Uit deze ‘genomineerde’ weekbrieven wordt door te stemmen één weekbrief gekozen. Lees met elkaar* de weekbrief** door en ga in gesprek. 
Wat denk je bij deze weekbrief? 
Wat voel je er bij? * Ga indien u deze werkvorm met de alle kringen uitvoert in groepjes van max. 7 personen in gesprek, anders wordt de groep te groot. **Verduidelijk de weekbrief per paragraaf als deze las g te begrijpen is. Ga vervolgens individueel of in groepjes opzoek naar kunstvormen (muziek, gedichten, beeldmateriaal, youtube filmpjes van dans, theater, films, videoclips, reclames, etc.) die de weekbrief ondersteunen. Bronnen die gebruikt kunnen worden bij het zoeken zijn de verschillende zangbundels, YouTube, eventuele boeken die in de gemeenschap aanwezig zijn. In deze werkvorm kan kring‐overs jgend worden gewerkt door werkgroepjes te vormen op de volgende onderdelen: Beeld: Dit groepje verzamelt a eeldingen en filmpjes die de weekbrief ondersteunen. Tekst: Dit groepje zoekt naar ondersteunende gedichten, uitspraken en andere tekstuele bronnen. Uit de kunst ……………………………………………………………………………… Muziek: Dit groepje verdiept zich in muziek, zowel uit de bundel als mp3 of YouTube‐video’s. Doeblad: Dit groepje maakt een doeblad bij de weekbrief. Zij denken na over een ac viteit bij de weekbrief. Eventueel kan er nog een groep dans en/of theater worden gemaakt indien hier interesse voor is. Afslui ng van de eerste avond: Maak een rondje om (kort!) te horen wat er gevonden is aan beeld, film, tekst, muziek enz. Maak ook afspraken voor de volgende kringavond bijv. dat iedereen zijn spullen meeneemt of thuis verder zoekt naar materiaal. De tweede kringavond: Nodig voor deze avond de voorganger uit die de eredienst zal verzorgen zodat de samenwerking op elkaar afgestemd kan worden. Deze kringavond komt alles bij elkaar. Teksten, beeldmateriaal en muziek worden gezamenlijk uitgekozen. Zorg, als er in werkgroepjes gewerkt is, dat er eerst geschi wordt in al het gevonden materiaal zodat alleen de beste bronnen over blijven. Anders is er geen doorkomen aan. Doe dit door samen een top 3 te maken. De eredienst vormt de afslui ng van deze werkvorm. Uit de kunst 6 tot 9 jaar ……………………………………………….………………………….. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden (twee kringavonden) (zie ook de andere kringen) In deze werkvorm gaan we opzoek naar elkaars gevoel en gedachtes bij de weekbrief. We zoeken hier beelden, geluid, muziek, film, dans, theater enz. bij en laten dit jdens de eredienst zien of horen ten ondersteuning van de eredienst. Het zou mooi zijn als de voorganger aan beide kringavonden kan deelnemen. (Zie tweede kringavond en dezelfde werkvorm bij 12 tot 15 jaar en de 15+) Soms is een gevoel makkelijker uit te drukken in een beeld of muziekstuk dan in woorden. Een beeld of stuk muziek kan soms helpen om tot een bepaald gevoel te komen, of om een emo e op te roepen. Daarom wordt jdens de eredienst soms een bepaald lied gevraagd en worden in veel gemeenschappen a eeldingen passend bij de eredienst gebruikt. Alles in de eredienst wordt op elkaar afgestemd, ten ondersteuning van wat er in de weekbrief staat. Muziek, beelden of eventueel het gebruik van videomateriaal. De eerste kringavond: Laat, indien mogelijk, de jeugd een weekbrief kiezen voor de plaatselijke voorbereiding. Als u deze werkvorm met alle kringen uitvoert doet u dit door de iedere kring een of twee weekbrieven van de afgelopen periode te laten ‘nomineren’. Uit deze ‘genomineerde’ weekbrieven wordt door te stemmen één weekbrief gekozen. Lees met elkaar* de weekbrief** door en ga in gesprek. 
Wat denk je bij deze weekbrief? 
Wat voel je er bij? * Ga indien u deze werkvorm met de alle kringen uitvoert in groepjes van max. 7 personen in gesprek, anders wordt de groep te groot. **Verduidelijk de weekbrief per paragraaf als deze las g te begrijpen is. Ga vervolgens individueel of in groepjes opzoek naar kunstvormen (muziek, gedichten, beeldmateriaal, youtube filmpjes van dans, theater, films, videoclips, reclames, etc. ) die de weekbrief ondersteunen. Bronnen die gebruikt kunnen worden bij het zoeken zijn de verschillende zangbundels, YouTube, eventuele boeken die in de gemeenschap aanwezig zijn. In deze werkvorm kan kring‐overs jgend worden gewerkt door werkgroepjes te vormen op de volgende onderdelen: Beeld: Dit groepje verzameld a eeldingen en filmpjes die de weekbrief ondersteunen. Tekst: Dit groepje zoekt naar ondersteunende gedichten, uitspraken en andere tekstuele bronnen. Dit groepje kan wellicht ook bijdragen aan het voorlezen van de weekbrief. Dit Uit de kunst 6 ……………………………………………….………………………….. Muziek: Dit groepje verdiept zich in muziek, zowel uit de bundel als mp3 of YouTube‐video’s. Doeblad: Dit groepje maakt een doeblad bij de weekbrief. Zij denken na over een ac viteit bij de weekbrief. Eventueel kan er nog een groep dans en/of theater worden gemaakt indien hier interesse voor is. Afslui ng van de eerste avond: Maak een rondje om (kort!) te horen wat er gevonden is aan beeld, film, tekst, muziek enz. Maak ook afspraken voor de volgende kringavond bijv. dat iedereen zijn spullen meeneemt of thuis verder zoekt naar materiaal. De tweede kringavond: Nodig voor deze avond de voorganger uit die de eredienst zal verzorgen zodat de samenwerking op elkaar afgestemd kan worden. Deze kringavond komt alles bij elkaar. Teksten, beeldmateriaal en muziek worden gezamenlijk uitgekozen. Zorg, als er in werkgroepjes gewerkt is, dat er eerst geschi wordt in al het gevonden materiaal zodat alleen de beste bronnen over blijven. Anders is er geen doorkomen aan. Doe dit door samen een top 3 te maken. De eredienst vormt de afslui ng van deze werkvorm. Uit de kunst 6 
Download