Rekenen aan reacties

advertisement
Rekenen met concentratie
Scheikunde
Niveau 4 Jaar 1 Periode 3 Week 7
Deze les
• Zelfstudieopdrachten
• Rekenen met concentratie
• Afronding
Zelfstudieopdrachten
Zelfstudieopdrachten
voor volgende keer
Toets:
• Hoofdstuk 3: Zouten en metalen
– 3.4 Wat gebeurt er als zouten oplossen?
– 3.5 Wat is metaalbinding en wat is een metaalrooster?
– 3.6 Welke stoffen geleiden elektriciteit
• Hoofdstuk 4: Rekenen aan reacties
– Helemaal
Zelfstudieopdrachten
voor deze week
• Bestuderen
Hoofdstuk 4: Chemische berekeningen
– 4.6 Hoe kun je rekenen aan reacties?
(Rekenen met de massaverhouding)
• Lezen
Hoofdstuk 4: Chemische berekeningen
– 4.6 Hoe kun je rekenen aan reacties?
(Rekenen met volume)
Vragen
Vragen naar aanleiding van de
zelfstudie?
Herhalingsopdracht
Met behulp van elektrolyse kun je water splitsen
in waterstof en zuurstof. Hoeveel liter waterstof
ontstaat bij de elektrolyse van 100 g water?
(P=101,3 kPa en T=273 K)

 5 min
Rekenen met concentratie
Rekenen met concentraties
Na deze les kun je:
• De concentratie van een oplossing berekenen
in g/l en mol/l
• De samenstelling van een verbinding
uitdrukken in massapercentages
• Het gehalte van een component in een
mengsel uitdrukken in massa%, volume%,
promille, ppm en ppb.
Gehalte
Hoofdstuk 4.7
Gehalte
Aantal gram opgeloste stof per liter oplosmiddel
(g/l)
𝑚 𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓
𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 =
𝑉𝑜𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔
m = massa [g]
V = volume [l]
Opdracht 1
Wat is gehalte van:
1.
2.
3.
4.
100 g suiker in 1 l water
50 g zout in 2 l water
10 g CaCl2 in 200 ml water
1 mg AgCl in 10 ml water
Concentratie / molariteit
Concentratie / molariteit
Het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing
𝑐=
c = concentratie (mol/l)
n = aantal mol vaste stof (mol)
V = volume oplossing (l)
𝑛
𝑉
Opdracht 2
1. Wat is de molariteit van een oplossing van
100 gram Natriumhydroxide (NaOH) in 10 l
water?
2. Wat is de molariteit van een oplossing van 50
gram glucose (C6H12O6) in 0,5 l water
3. Wat is de concentratie van 10 g keukenzout
in 250 ml water
Massapercentages
Massa% (of w%)
𝑚% 𝐴 =
𝑚𝐴
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
m%A = Massapercentage component A (m%)
m = massa (g of kg)
∙ 100 m%
Opdracht 3
Wat is het m%:
1. Natriumhydroxide in een oplossing van 10 gram
Natriumhydroxide in 1l water?
2. Suiker in een oplossing van 50 gram suiker in
0,5 l water
3. Keukenzout in een oplossing van 10 g
keukenzout in 250 ml water
Wat is het m% magnesium (Mg) in
Magnesiumfosfide (Mg3P2)?
Wat is de molmassa van Mg en Mg3P2?
𝑚%𝑀𝑔 =
𝑚 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑚 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑚%𝑀𝑔 =
3 𝑥 24,5
135,5
𝑥 100 𝑚%
Stel 1 mol:
𝑥 100 𝑚%
𝑚%𝑀𝑔 = 54 𝑚%
Opdracht 4
Wat is het m% aan:
1. zuurstof in water
2. koolstof in koolstofdioxide
3. Zuurstof in rietsuiker
Opdracht 5
Wat is de molariteit van een 7,42 m% NaOH
oplossing (ρ = 1079 g/l) ?
Volume% (vol %)
𝑣𝑜𝑙 % 𝐴 =
𝑉𝐴
𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
vol %A = Volumepercentage component A (vol%)
V = volume (l)
∙ 100 vol%
Opdracht 6
Bier heeft een alcoholpercentage van 5%.
Hoeveel ml alcohol zit er in een glas (200 ml)
bier?
procent, promille, ppm en ppb
Procent
Promille
ppm
ppb
= per 100 (= %)
= per 1000 (= ‰)
= parts per milion
= parts per billion (= miljard)
Let op: meestal massaverhouding en bij vloeistoffen massa of volume
Verdunning
𝑉 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑉 𝑜𝑢𝑑
𝑐 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤
=
𝑐 𝑜𝑢𝑑
c = concentratie [g/l]
V = volume [l]
Opdracht
Op een Ranja fles staat dat je 1 deel
Ranja moet verdunnen met 4 delen
water.
a) Wat is de verdunningsfactor?
b) Hoeveel Ranja heb je nodig om
een glas (200 ml) verdunde Ranja
te maken?
Afronding
Vragen?
Herhalingsopdracht 1/2
1. Hoe bereken je het gehalte van een stof?
2. Hoe bereken je de concentratie/molariteit van een
stof?
3. Wat is het m% ijzer in FeO
4. Wat betekend ppb
5. wat is de verdunningsfactor als je 5 l cola-extract
oplost in 50 l water

 4 min
Zelfstudieopdrachten
voor volgende keer
Toets:
• Hoofdstuk 3: Zouten en metalen
– 3.4 Wat gebeurt er als zouten oplossen?
– 3.5 Wat is metaalbinding en wat is een metaalrooster?
– 3.6 Welke stoffen geleiden elektriciteit
• Hoofdstuk 4: Rekenen aan reacties
– Helemaal
Bedankt voor jullie aandacht
Jullie mogen nu
het lokaal
rustig
verlaten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards