mol, molariteit, percentage, promillage, ppm

advertisement
Rekenen in de chemie
mol, molariteit, percentage, promillage, ppm
mol
eenheid behorende bij
de grootheid
chemische hoeveelheid
aantal mol in een stof
massa van een deeltje water: 18,02u
molmassa van water: 18,02 g
-1
mol
Opdracht:
Hoeveel mol water is gelijk aan 200g?
Hoeveel gram water is gelijk aan 200mol?
molariteit
Grootheid volume
Grootheid chemische hoeveelheid
Grootheid concentratie
Concentratie = chemische hoeveelheid / volume
Molariteit opdracht
De molariteit van natronloog is 0,100M
Reken uit hoeveel gram natriumhydroxide
afgewogen moet worden om een liter
0,100M natronloog te bereiden.
Percentage, promillage en ppm
Gehaltes: ‘deel van het geheel’
Percentage
Opdracht:
Wat is het percentage meisjes in de klas?
Wat is het percentage NT-leerlingen
in de klas?
Promillage
Opdracht:
In Nederland is het maximum toegestane promillage
alcohol in bloed om nog te mogen rijden: 0,5 promille (0,2
promille indien je minder dan vijf jaar je rijbewijs hebt).
Een volwassen man heeft ongeveer 5,5L bloed. En
drinkt heel snel twee glazen bier van 200mL
(5 vol% alcohol). Neem aan dat al het alcohol in
zijn bloed wordt opgenomen. Het totaalvolume
bloed neemt niet toe. Wat is nu het promillage?
ppm
Opdracht:
Wat betekent de afkorting ppm?
In Binas staat de MAC waarde voor een aantal stoffen
Wat betekent de afkorting MAC?
Wat is de MAC-waarde van chloor?
Laat met een berekening zien welk volume-ppm van
chloor overeenkomt met de MAC-waarde in BINAS.
Zelf aan de slag
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards