folder projectbeheersing.pub

advertisement
Proflexis Special
Projectbeheersing P.1
Stef Kampinga
Voordelen, profiel, interesse? P.2
Ik ben Stef Kampinga. Proflexis is het
bedrijf waar ik mijn kennis en ervaring
inzet.
Mijn betrokkenheid gaat over dat wat
nodig is om doelen gezamenlijk te
halen. Mijn commitment gaat over het
resultaat en over de weg er naartoe...
PROJECT & BEHEERSING
Een goede en tijdige sturing van
complexe projecten vraagt uitstekend
inzicht in de stand van zaken op alle
essentiële onderdelen. De manager
Projectbeheersing
Projectmanagement is de planning, organisatie, controle en besturing van alle
aspecten van het project. De projectmanager is de enige verantwoordelijke persoon
voor het bereiken van dit doel. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om
het project te kunnen besturen, heeft de project– of programmamanager de juiste
informatie en inzichten nodig.
Bij grote en complexe projecten is het moeilijk de beheersing op orde te brengen.
Immers waar en hoe begin je? Een van de kenmerken van projectbeheersing is dat
het in een keer goed moet. Een verkeerde keuze aan het begin kan ervoor zorgen
dat men halverwege de rit het overzicht verliest. Het “waar” en “hoe” is dus van
wezenlijk belang voor het succes van het project of programma.
projectbeheersing is verantwoordelijk
voor het bijhouden van alle nodige
informatie voor besluitvorming en verantwoording. De manager project
beheersing houdt controle op de meest
essentiële disciplines van een project.
Hij is de sparringpartner van de projectmanager en het aanspreekpunt voor
wijzigingen die binnen de scope van
een project ontstaan.
Bij projectbeheersing dient men ervoor te zorgen dat de beheersaspecten tijd, geld,
scope, informatie, organisatie en risico’s goed in kaart worden gebracht en actief
worden bijgehouden. Helderheid op deze aspecten zorgt ervoor dat een project– of
programmamanager in staat wordt gesteld het project juist te besturen.
Het inzetten van een manager projectbeheersing zorgt ervoor dat men de focus
daar kan houden waar hij hoort: bij de realisatie van het project.
Proflexis
Projectbeheersing & Omgevingsmanagement
Proflexis Special
Wat is projectbeheersing P.1
Proflexis
Voordelen, profiel, interesse? P.2
Groenenweer 1
3363 XP Sliedrecht
[email protected]
www.proflexis.nl
06-55194350
Voordelen
De voordelen van projectbeheersing zijn talrijk.

Projectbeheersing zorgt voor de controls op basis waarvan een project
binnen de kaders kan worden bestuurd;

Projectbeheersing maakt de belangrijke projectindicatoren helder en levert
een bijdrage aan het behalen van het vooraf afgesproken resultaat;

De manager projectbeheersing zorgt ervoor dat de projectmanager focus
houdt op de realisatie van het project;

De manager projectbeheersing is een waardevolle sparringpartner van de
projectmanager bij het nemen van strategische beslissingen.
Profiel manager projectbeheersing
TOEPASSING PROJECTBEHEER
Proflexis heeft ervaring in het beheer
van complexe projecten. Deze ervaring
is opgedaan in de werkvelden: IT, Oil &
Het profiel van een manager projectbeheersing is breed. Projectbeheersing bestaat
uit verschillende beheersaspecten. Hoe moeilijker het project of programma, des te
meer ervaring dient de manager projectbeheersing met al deze aspecten te
hebben. Om deze taak goed te kunnen vervullen is het van belang om bij zowel
succesvolle als bij minder glorieuze projecten betrokken te zijn geweest. Het is
immers voor het beheersen van het project van belang uit ervaring te weten waar
de succesfactoren en waar de struikelblokken liggen.
Gas, Verkeerskunde, Energy en
Telecom. Proflexis beheerde projecten
en programma’s tot een omvang tot
200 mln. Euro. De inhoud liep van één
enkele tot negen uitvoeringsorganisaties tegelijkertijd.
Interesse?
Met enthousiasme doe ik waar ik goed in ben, namelijk het beheersen van moeilijke
en complexe projecten. Ik ben een praktisch mens en ik geloof dat kennis van geen
waarde is tenzij je deze in de praktijk brengt. U kunt rekenen op mijn ruime ervaring op dit gebied. Ik zou hier graag met u over van gedachten wisselen.
Met vriendelijke groet,
Stef Kampinga
06-55194350
Proflexis
Projectbeheersing & Omgevingsmanagement
www.proflexis.nl
Download