Presentatie

advertisement
Commissie Emancipatiezaken
08/12/2011
-
In vogelvlucht: wetgeving
Hema
In de praktijk: voorbeeld + welke stappen neem
ik nu?
Dienst Emancipatiezaken
Kan de discriminatiewetgeving ons helpen?
Iemand kan zich onrechtvaardig behandeld
voelen, hoeft nog geen discriminatie te zijn (wel
iets doen met mensen die zich oneerlijk behandeld
voelen, cfr. meldpunten en CGKR)
Alleen arbeiders van buitenlandse afkomst moeten op het einde van de dag
de hangar opkuisen.
Een slechtziend persoon met een assistentiehond wordt niet binnengelaten
in een winkel (dieren niet toegelaten)
Er is sprake van discriminatie wanneer:
- een verschil in behandeling
- op grond van één van de beschermde criteria
- dat niet gerechtvaardigd kan worden
OF
- het volledig gelijk behandelen van iemand
- die zich op grond van één van de beschermde
criteria in een verschillende situatie bevindt
- dat niet gerechtvaardigd kan worden
Criteria of ‘discriminatiegronden’ (19
persoonskenmerken die beschermd worden)
Leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen,
geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale
overtuiging, taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap, sociale afkomst, geboorte, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische
afstamming, geslacht
Een medewerker wordt ontslagen omdat hij een lidmaatschap heeft bij het
Vlaams Belang;
Een Nederlandse vrouw solliciteert bij een Vlaamse organisatie en wordt
afgewezen omdat haar accent te ‘hollands’ is;
Een vrouw waarbij suikerziekte wordt gediagnosticeerd, wordt ontslagen;
Een vrouw met een geboorteplek in het aangezicht wordt geweigerd voor
een job;
In een haatdragende kettingmail worden haatdragende boodschappen
verspreid over Joden in België en in Europa;
Deze wetgeving is van kracht op een aantal
toepassingsgebieden, zoals bijvoorbeeld:
- Arbeidsbetrekkingen (selectieproces,
contracten, promotie, …)
- Toegang tot goederen en diensten die voor
het publiek toegankelijk zijn
- Toegang tot culturele activiteiten
Iemand huurt een zaal voor haar privé-verjaardagsfeest. Mannen zijn niet
welkom, alleen vrouwen voor een ladies night: kan
Een camping weigert toegang tot een lesbisch koppel: kan niet
Een beveiligingsfirma heeft een vacature voor een verkoper/installateur van
beveiligingsmateriaal. Een sollicitant van buitenlandse herkomst stuurt zijn
cv en motivatiebrief op. De zaakvoerder vraagt per email aan zijn
medewerker: ‘kan jij die persoon even afwimpelen. Een vreemdeling die
beveiliging verkoopt, dat heb ik nog nooit gezien.’
Mensen met een donkere huidskleur kunnen zich geen kandidaat stellen …
Mensen met een jonge huid kunnen zich alleen kandidaat stellen …
Steeds vermelden en nagaan WAAROM je (g)een onderscheid maakt. Wat
kan gerechtvaardigd worden en wat niet? Dus als EA doorvragen waarom
men een verschil in behandeling voorstelt of waarom er geen verschil in
behandeling is. Voor om het even welke discriminatiegrond.
‘een wezenlijke beroepsvereiste’
De anti-discrimatiewetgeving geeft ons richting en ondersteuning voor een
aantal discriminatiegronden.
Het al dan niet inschatten van de rechtvaardiging van een bepaalde
handeling is moeilijk te beoordelen zonder dat je je de vraag stelt
‘WAAROM’
En hoe zit het dan met de discriminatiegrond geloof of levensbeschouwing?
Discriminatiegrond geloof of levensbeschouwing?
Neen, de anti-discriminatiewetgeving biedt te weinig
ondersteuning om beslissing te nemen: jurisprudentie
toont richting aan.
Men mag niet ingaan op discriminerende vragen van klanten,
wezenlijke beroepsvereiste kan hier niet ingeroepen worden
Stereotiepen van de klanten kunnen geen rechtvaardiging zijn voor
een verschillende behandeling (zaak Feryn-rechtspraak)
Een bedrijf kan wel kledingsvoorschriften opleggen
Het grondrecht op godsdienstbeleving enkel beperkt kan worden via
wetgeving (wet, decreet, ordonnantie) en niet door een
administratieve beslissing (in een schoolcontext)
Jurisprudentie volgen (of zelf specialisten contacteren die dat doen of
die snel toegang hebben tot info): CGKR, je eigen juridische dienst
van je entiteit, dienst Emancipatiezaken. Van belang: WAAROMvraag + steeds soepelheid aan de dag leggen, inspanningen tonen.
Commissie Emancipatiezaken
08/12/2011
Dienst Emancipatiezaken
Download