Hoofdstuk 1 1 Je kunt uitleggen wat onder kust word verstaan onder

advertisement
Hoofdstuk 1
1 Je kunt uitleggen wat onder kust word verstaan
onder kunst vallen heel veel dingen : muziek, theater, literatuur, film, schilderijen, gebouwen, lied,
foto. Kunst is een artistieke uiting die zijn waarde niet ontleent aan de mate van de praktische
bruikbaarheid ervan. Echte kunst confronteert en verontrust, brengt de mens tot een inzicht dat
nergens anders verworven wordt. Het is een bron van waarheid die fundamenteler is dan de
wetenschappelijke kennis of de ervaring van alle dag.
2 Je kunt uitleggen wat onder cultuur word verstaan en wat de relatie is tussen kunst, cultuur en
levensbeschouwing.
Cultuur is het tegenover gestelde van natuur. Cultuur is alles wat door de samenleving word
voortgebracht. Het woord word ook gebruikt voor kunstuitingen : : muziek, theater, literatuur, film,
schilderijen, gebouwen, lied. Maar heb bevat ook geheel van normen en waarden van de cultuur,
haar tal ene kunstuitingen, religie, politiek, economie en technologie. Cultuur omvat dus kunst en
levensbeschouwing.
Hoofdstuk 2
1 je kunt voorbeelden geven en toelichten van drie kunstuitingen waarin de ‘rauwe werkelijkheid’
duidelijk verbeeld wordt.
-Pablo picasso: Guernica
Het vertoont de verschrikkingen van de Spaans burgeroorlog. Het werd al snel hét monument voor
het fascisme. Symboliek: moeder en dode kind-> piëta De vrouw met de lamp aan het
vrijheidsstandbeeld + de hand van de gesneuvelde strijder die nog een gebroken zwaard omklemt ->
heroïsch verzet
-Kathe Kollwitz: nood
-Edvard Munch: De Schreeuw
2 je kunt voorbeelden geven waarin het ideaal verbeeld wordt.
Rembrandt van rijn: de verloren zoon
Eugene Delacroix : La Liberté guidant le peuple (de vrijheid leidt het volk)
3 je kunt de voorbeelden van doel 1 en 2 verbinden met geloof, levensbeschouwing of ideologie.
Pablo picasso: Guernica
-> ideologie
Kathe Kollwitz: nood
-> Levensbeschouwing
Edvard Munch: De Schreeuw
-> levensbeschouwing
Rembrandt van rijn: de verloren zoon
-> geloof
Eugene Delacroix : La Liberté guidant le peuple -> ideologie
4 je kunt de ‘rauwe werkelijkheid’ en het ‘ideaal’ vanuit de bijbel verklaren. Je kunt ook
voorbeelden van beide aspecten geven uit de bijbel.
Rauwe werkelijkheid -> komt door de zonderval
Voorbeelden: leven zonder God, oordeel, Satan die de overste van deze wereld is.
Ideaal -> geloof, hoop, liefde, hemel + nieuwe aarde, God is alles en in allen.
Hoofdstuk 3 opdracht.
Hoofdstuk 4
1. je geeft van de 6 visies + je ordent ze met behulp van de begrippen: pelgrim/ vakantieganger/
inwoner
Muur in de klas?
2. je geeft op basis van argumenten je mening over deze visies.
…
3 je ontwikkelt je eigen visie.
Hoofdstuk 5
1 je kunt benoemen hoe in Afghanistan tijdens het bewind van de taliban met omging met kunst.
Alles met een afbeelding van levende wezens, ongeacht of het mensen of dieren waren, werden uit
de kasten getrokken en op het vuur geslingerd. Boekhandel eigenaar werd afgevoerd. Het regime
verbrandde Soeltans boeken en drong gewapend met bijlen het museum van Kaboel binnen. Daar
vernietigden ze geschiedenis van duizenden jaren oud. Het enigste was over bleef was een met
ornamenten versierd Koraancitaat op een steentablet ( in opdracht van de minister van cultuur). Ook
werden er Boeddhabeelden opgeblazen. De beelden waren bijna 2000 jaar oud en het grootste
culturele erfgoed van Afghanistan.
2 je kunt beschrijven hoe de islam tegen kunst aankijkt. Daarbij gebruik je de begrippen:
De islam staat geen dierlijke figuren toe ze zijn bang voor aanbidding daarvan het heeft namelijk
geen absolute waarde, Allah is absoluut . De vormen van kunst zijn aardewerk, tegels, kaligrafie,
textiel, architectuur, dichters.
Non-figuratief -> geen afbeelding van mens en dier
Ornament -> versieringen
Versieringsmotief -> Arabisch schrift
Wereldbeeld van de moslim -> alles gaat dood
3 je kunt uitleggen wat de achtergronden zijn van de keuzes die de islam maakt met betrekking tot
kunst en cultuur.
Niks op aarde is absoluut, Allah is absoluut -> geen afbeelding van mens en dier.
Niemand zal afbeeldingen of beelden in een moskee aantreffen -> In dit geestelijk klimaat kan geen
sprake zijn van schilder- en beeldhouwkunst.
Als een kunstenaar een vlak ging versieren met schrift, of de geometrische figuren of arabesken (=
gestileerde bloemen of planten) verdeelde hij de motieven gelijk over het vlak. Het oog vindt nergens
een bepaald rustpunt in zo’n vlak. -> niets op de wereld is blijvend daarom mag nies van al dat
vergankelijke te sterke nadruk ontvangen.
‘weg aards gewemel, ik moet naar den hemel’.
4 je herkent islamitische kalligrafie en schilderkunst. Ook benoem je wat er typisch islamitisch aan
is.
Arabische benaming voor schoonschrijfkunst = Khatt
Instrument is de Qualm = rietstengel
Inkt is van roet = midad of uit galnoten = hibr
Er zijn 2 stijlen. De ene stijl is kufisch ( stad Kufa in Irak) dat is vooral decoratief.
Andere stijl heet Naskh, dat ie meer de boekschrift ook wel bekend als lopende stijl
Download