zelfevaluatiekaart-taalbeleid

advertisement
Zelfevaluatiekaart gezins- en groepsopvang
3.3.2. e) Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met daarnaast positieve aandacht voor de taal die het kind in
zijn/haar thuismilieu spreekt
Datum evaluatie: 03/05/2016
O Pictogrammenwoordenboekje
O DOE kaart Taal
O Poster taaltips (in ontwikkeling)
O Huisbezoekverslaggeving
Gebruikte bronnen:
O Resultaten welbevinden en betrokkenheid
O Observatieverslagen
O Inventaris activiteitenaanbod (vb. fiches speelbank rond taal)
Bevraging
Verplicht?
OK
Vaststellingen
1. ‘In het kwaliteitshandboek/op papier’
Is er een procedure?
x
x
Zijn de doelstellingen concreet?
x
x
Is er een werkwijze?
x
x
Voldoet de procedure aan de minimale regelgeving?
x
x
-
x
x
x
x
x
x
Vermeldt de procedure een taalbeleid met
stimulering van de Nederlandse taalverwerving
van elk kind?
- Vermeldt de procedure een taalbeleid met
positieve aandacht voor de thuistaal van het kind?
Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk omschreven
voor alle betrokkenen?
Niet OK
Vaststellingen
Niet
relevant
Verbeteractie(s):
Aanpassing (A)
Verbeterproject (V)
2. In de praktijk
De Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren
Weten alle kinderbegeleiders wat van hen minimaal
verwacht wordt?
x
Worden de kinderbegeleiders ondersteund bij het
stimuleren van de Nederlandse taalverwerving van elk
kind?
- Komt dit aan bod tijdens huisbezoeken?
x
x
x
-
x
Wordt de taalontwikkeling van elk kind
opgevolgd?
x
- Gebruiken de kinderbegeleiders de DOE-kaart
Taal?
Met positieve aandacht voor de taal die het kind in zijn/haar thuismilieu spreekt
Weten alle kinderbegeleiders wat van hen minimaal
verwacht wordt?
x
x
Heeft elke kinderbegeleider aandacht en respect voor
de thuistaal van elk kind?
-
Bespreek je dit tijdens de huisbezoeken?
x
3. In de resultaten
Zijn de vooropgestelde doelstellingen bereikt?
Doel 1: De kinderbegeleider stimuleren om het
welbevinden en de betrokkenheid van elk kind te
verhogen door positieve aandacht te hebben voor
de taal die het kind in zijn/haar thuismilieu spreekt.
OK
Vaststellingen
De ene KB heeft daar meer oog voor dan de andere.
Niet OK
Vaststellingen
Doel 2: De kinderbegeleider stimuleren om elk
kind ontwikkelings- en ontplooiingskansen te
geven op vlak van taal en communicatie .
De ene KB heeft daar meer oog voor dan de andere.
Doel 3: De kinderbegeleider ondersteunen bij het
aanbieden van een gevarieerd taalaanbod op maat
van het kind
De ene KB heeft daar meer oog voor dan de andere.
CONCLUSIE
Indien verbeteractie(s), kruis aan wat van toepassing is:
-
Aanpassing(en)
-
Welke? Thema voor pedagogisch jaarverslag 2017 (staat vermeld in de jaarplanning 2017).
Gepland in najaar 2017
-
Poster taaltips (in ontwikkeling VVSG)
-
Cahier taal (in ontwikkeling VVSG)
Download