1 - HandbikeBattle

advertisement
Belangrijke informatie vooraf
Individuele deelnemers dienen het medisch screeningsboek recent (d.w.z. na 1-9-2016 in te laten
vullen door een (revalidatie/sport/huis-)arts.
Deel I wordt door u zelf ingevuld, deel II door de revalidatiearts/sport/huisarts en deel III door een
sportarts/bewegingswetenschapper die ervaren is met testen met armarbeid. De revalidatiecentra
bieden de mogelijkheid om, evt. i.s.m. Sport-Medisch Advies-Centra (SMA), een rust-ECG en max
inspanningstest af te nemen. Wij kunnen meedenken wat voor jou een goede optie zou kunnen zijn.
Organisatorische vragen:
Medische vragen:
[email protected]
[email protected]
Het medisch screeningsboek bestaat uit drie delen.
Deel I: zelf invullen voorafgaand aan bezoek arts
Deel II: revalidatiearts/huisarts/sportarts
- Algemene vragenlijst/ Lausanne etc.
- Lichamelijk onderzoek
- Rust-ECG*
Deel III: sportarts/ bewegingswetenschapper
- Maximale inspanningstest (max. IST)
Lees onderstaande goed om te kijken wat op u van toepassing is:
Nieuwe deelnemers (exclusief handbike-wedstrijdatleten):
Jonger dan 35 jaar:
-De medische screening (deel I en II) dient goed doorlopen te worden
-Recent rust-ECG (na 1-9-2016 is verplicht
-Noodzaak max IST afhankelijk van medische screening *
35 jaar of ouder:
-De medische screening (deel I en II) dient goed doorlopen te worden
-Recent rust-ECG (na 1-9-2016 is verplicht)
-Max IST is verplicht, bij voorkeur met inspannings-ECG (Mocht een max. IST van na 1-7-2014
beschikbaar zijn dan geldt deze nog. Neem deze relevante testgegevens mee naar de medische
screening).
Oud-HBB-deelnemers/handbikewedstrijdatleten:
Jonger dan 35 jaar:
-De medische screening (deel I en II) dient goed doorlopen te worden
-Rust ECG niet verplicht
-Neem wel eventuele eerdere testgegevens mee naar de medische screening.
-Noodzaak max IST afhankelijk van medische screening *
35 jaar of ouder:
-De medische screening (deel I en II) moet goed doorlopen te worden
-Rust ECG niet verplicht
-Neem wel eventuele eerdere testgegevens mee naar de medische screening.
-Een IST is niet verplicht als een eerdere IST (van na 1-7-2014) kan worden overlegd, anders is de IST
verplicht en bij voorkeur met inspannings-ECG.*
*Ook wanneer een max IST medisch niet verplicht is, wordt een recente max. IST altijd aangeraden:
de bepaling van het fysieke vermogen is een absolute must voor het opstellen van een goed
trainingsprogramma ter voorbereiding op een bijzondere inspanning als de HandbikeBattle.
Medisch screeningsboek individuele deelnemers
Medisch Screeningsboek
HBB 2017
Naam deelnemer:
_____________________________
Datum meting:
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Meetlocatie:
_____________________________________
Functie:
Naam arts deel II: _______________________
………………..arts
Emailadres: __________________
Naam testafnemer deel III:_____________________
…………………arts
Emailadres: __________________
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave............................................................................................................................. 3
1. Check vóór consult arts (DEEL I) ................................................................................................ 4
Zelf invullen voor bezoek arts .............................................................................................................. 4
1.1 Vragenlijst cardiovasculaire screening (Lausanne-verklaring)....................................................... 4
1.2 Vragen aan deelnemer .................................................................................................................. 6
2.1 Voorbereiding ................................................................................................................................ 7
2.2 Algemene medische gegevens....................................................................................................... 8
3. Lichamelijk onderzoek ................................................................................................................... 12
3.2 Conclusies m.b.t. deelname en medische supervisie inspanningstesten en trainingen ............. 14
4. Maximale inspanningstest ..................................................................................................... 16
4.1 Protocol maximaaltest ................................................................................................................. 16
4.2 Uitwerking maximale inspanningstest ....................................................................................... 18
3
1. Check vóór consult arts (DEEL I)
Zelf invullen voor bezoek arts
Kruis aan wat op u van toepassing is. Bent u een:
(Meerdere antwoorden mogelijk)
O
Nieuwe deelnemer aan de HandbikeBattle (niet eerder deelgenomen)
O
Oud HBB-deelnemer in editie(s)
O
Wedstrijdatleet (actief bij meerdere NHC-wedstrijden in 2016
O
O
O
O
2013
2014
2015
2016
Bent u:
O
Jonger dan 35 jaar
O
35 jaar of ouder
1.1 Vragenlijst cardiovasculaire screening (Lausanne-verklaring)
Het onderstaande anamneseformulier wordt gebruikt om het risicoprofiel voor de inspanningstesten
en trainingen te bepalen
Aankruisen wat van toepassing is:
Nr. Anamnese
1.
Heeft u wel eens druk of pijn op de borst tijdens inspanning of na de
inspanning?
2.
Heeft u wel eens problemen met de ademhaling of hoesten tijdens of
na de inspanning?
3.
Bent u in het verleden behandeld of opgenomen voor astma?
4.
Bemerkt u wel eens een extreme vermoeidheid die niet past bij een
normaal inspanningsniveau?
5.
Heeft u wel eens bemerkt dat uw hart op hol sloeg of dat het hart
slagen oversloeg?
6.
Heeft u of bent u ooit behandeld voor hartritmestoornissen?
7.
Bent u wel eens duizelig geworden of flauwgevallen tijdens inspanning?
8.
Bent u wel eens bewusteloos geraakt tijdens of direct na inspanning?
9.
Heeft u in het verleden wel eens een aanval van epilepsie gehad?
10. Heeft u een hartruis?
11. Is er in het verleden wel eens tegen u gezegd dat u moest stoppen met
sport in verband met een hartziekte?
12. Is er bij u nog een ander hartprobleem bekend?
13. Heeft u een lange periode van koorts, griep of een ernstige virus
infectie gehad (myocarditis, Pfeiffer)?
14. Heeft u vroeger acuut reuma gehad?
Ja
Nee
4
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rookt u of heeft u gerookt?
Heeft u of wordt u behandeld voor een hoge bloeddruk?
Heeft u of wordt u behandeld voor een hoog cholesterol?
Heeft u of wordt u behandeld voor suikerziekte?
Heeft u een allergie?
Heeft u of gebruikt u nu medicijnen?
Nr.
FAMILIE ANAMNESE * onder familie worden
Ja
Nee
050 75 jr naaste familieleden bedoeld, maar ook
50 jr 77 jr ouder
(achter)neven en (achter)nichten
Is er bij u in de familie* iemand (noem ook nabijheid van familielid b.v. vader, tante etc )
Plots en onverwacht overleden?
Tijdens het zwemmen onverklaard verdronken?
Met een onverklaard ongeluk in het verkeer?
Met een hoge bloeddruk?
Die behandeld wordt voor hartklachten?
Met een hartinfarct of ‘pijn op de borst’?
Die gedotterd is?
Die aan het hart (hartkleppen of bypass) geopereerd
is?
Behandeld voor regelmatig flauwvallen of
duizeligheid?
Behandeld wordt voor een onregelmatige hartslag?
Die een pacemaker of een defibrillator heeft?
Met onverklaarde trekkingen?
Die een hartspierziekte heeft?
Geopereerd voor een aangeboren hartafwijking?
Die een harttransplantatie heeft of zal krijgen?
Is er in de familie iemand overleden aan wiegendood?
Komt er bij u in de familie iemand met het syndroom
van Marfan voor?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nr.
1.
2.
3.
4.
FAMILIE ANAMNESE ** (1e graads familieleden)
(ouders, broers/zussen en/of kinderen)
Is er bij u in de familie** iemand
Die behandeld wordt voor hartklachten?
Die een hartinfarct of ‘pijn op de borst’ heeft gehad?
Die gedotterd is?
Die aan het hart (hartkleppen / bypass) geopereerd is?
Ja
Nee
050 jr
50 77 jr
75 jr –
ouder
5
1.2 Vragen aan deelnemer
Welke sport beoefent u?
Sport 1:
Sport 2:
Sport 3:
Sinds hoeveel jaar beoefent u deze sport?
Beoefent u deze sport recreatief of prestatiegericht?
Hoeveel uur per week heeft u gemiddeld in de
afgelopen 3 maanden besteed aan sport(en)?
Gemiddeld
weekprogramma
Sport (1, 2 en/of 3):
Soort training (bijv. kracht,
interval, duur):
Duur van de
training (min):
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Heeft u wel eens een sportblessure gehad?
Blessure:
Wanneer?
Behandeling?
Resultaat (hersteld?):
Hebt u momenteel last van een sportblessure, pijnklachten bij sportbeoefening of in het dagelijkse
leven?
Ja/nee
Toelichting:
…………………………………………………………………….……………….……………….………………………………………..
…………………………………………………………………….……………….……………….………………………………………..
Bent u momenteel onder behandeling voor uw sportblessure bij een huisarts, fysiotherapeut of
specialist?
Ja/nee
Toelichting:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………………………………...
…………………………………………………………………….……………….……………….……………………………………….
6
2. Consult arts (DEEL II)
Zie ook belangrijke voorinformatie deelnemer onder Deel I.
2.1 Voorbereiding
Datum:
__ __ / __ __ / __ __ __ __ (dag/maand/jaar)
Naam (revalidatie)arts:
…………………………………………………………………….
Geboortedatum deelnemer:
__ __ / __ __ / __ __ __ __ (dag/maand/jaar)
Geslacht:
Man / Vrouw
Aandoening:
Dwarslaesie / Amputatie / Multi-trauma / Spina bifida /
Overige aandoeningen, namelijk:
……………………………………………………………………
Aandoening sinds:
-Bij een dwarslaesie:
- Hoogte laesie:
- Compleetheid:
(d.w.z.: ASIA A, B , C of D)
__ __ / __ __ / __ __ __ __ (dag/maand/jaar)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
-Bij een amputatie:
ter hoogte van:
…………………………………………………………………….
Eenzijdig / Tweezijdig
Oorzaak:
O
vaatproblematiek
O
diabetes
O
ongeval
O
tumor
O
anders, namelijk:
………………………………………………………………………….
-Bij een cerebrale parese: GMFCS classificatie:
Bilateraal / Unilateraal
O
Niveau I – Loopt zonder beperkingen
O
Niveau II – Loopt met beperkingen
O
Niveau III – Loopt met behulp van een loophulpmiddel
7
O
Niveau IV – Zelfstandig voortbewegen met beperkingen; mogelijk gebruik van een
elektrisch vervoershulpmiddel.
O
Niveau V – Wordt vervoerd in een rolstoel
2.2 Algemene medische gegevens
1. Co-morbiditeit/ medische voorgeschiedenis zowel vóór als ná het ontstaan van de
aandoening (vóór of ná aangeven d.m.v. een kruisje in het desbetreffende vakje)
A)
Heeft de deelnemer te maken gehad met bepaalde hart- en vaatproblematiek
O
Niet
O
Cardiale pacemaker.
O
Cardiale chirurgie, specificeer:
Jaar van plaatsing: __ __ __ __
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
Jaar van uitvoering: __ __ __ __
O
Andere cardiale aandoeningen, specificeer:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
O
Hypertensie
O
Hypotensie
O
Orthostatische hypotensie (bij een dwarslaesie)
O
Diep veneuze trombose (DVT). In welk jaar (jaren): __ __ __ __
O
Longembolie. In welk jaar (jaren): __ __ __ __
O
Neuropathie (alcoholisch, diabetisch, anders)
O
Beroerte
O
Anders, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
O
Onbekend
8
B)
Pulmonaire aandoeningen (meerdere antwoorden mogelijk)
O
Geen
O
Astma. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
COPD. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Slaapapneu. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Anders, namelijk:
Sinds (jaartal): __ __ __ __
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
C)
Metabole/endocriene aandoeningen (niet a.g.v. de aandoening):
O
Geen
O
Diabetes Mellitus type 1. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Diabetes Mellitus type 2. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Hyperthyreoïdie. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Hypothyreoïdie. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Hypercholesterolemie. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Hyperhomocysteïnemie. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Osteoporose. Sinds (jaartal): __ __ __ __
O
Anders, namelijk:
Sinds (jaartal): __ __ __ __
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
D)
Neuromusculaire aandoeningen
O
Nee
O
Ja, namelijk (ook noteren sinds welk jaar):
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
9
E)
Overige aandoeningen (Bijv. Fracturen)
O
Nee
O
Ja, namelijk
LET OP!! Blessures wordt elders gevraagd
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
Heeft de deelnemer momenteel last van gezondheidscomplicaties:
-
Urineweginfectie *
O Nee
O ja
sinds………………………………………..
-
Longinfectie*
O Nee
O ja,
sinds………………………………………..
-
Decubitus
locatie: ______________
O Nee
O ja, sinds………………………………………..
ernst (gr1-5): _________________
-
Overig (verkouden, ziek)*
O Nee
O ja,
sinds………………………………………..
* Dit is m.n. relevant als de inspanningstest uitgevoerd gaat worden aangezien het de prestatie
negatief beïnvloedt.
2.3 Medicijngebruik
Gebruikt de deelnemer medicijnen
 Nee
 Ja  opsomming medicijngebruik:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
Is de deelnemer allergisch?
O
Ja
O
Nee
10
Zo ja, waarvoor bent u allergisch (bijv. hooikoorts)?
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of röntgencontraststoffen?
O
Ja, namelijk
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
O
Nee
1. Drinkt de deelnemer alcohol
O
nee
O
ja, ….. glazen/ week
O
nee, wel vroeger gerookt
2. Rookt de deelnemer
O
nee, nooit gerookt
O
Ja, ik rook : ……. sigaretten/dag
3. Gebruikt de deelnemer stimulerende middelen als heroïne, cocaïne, LSD, overmatig
alcoholgebruik etc.
O
Nee
O
Ja
11
3. Lichamelijk onderzoek
1. Bloeddruk meting (zittend):
Systolische bloeddruk: __ __ __ mmHg
Diastolische bloeddruk: __ __ __ mmHg
2. Pols:
A. Radialis __ __ __ sl/min
regulair/irregulair
3. Lengte: __ __ __ cm
4. Gewicht: __ __ __ kg (gevraagd)
5. Auscultatie hart (harttonen / souffle(s) / ritme / clicks?):

Afwijkend, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….

Niet afwijkend
6. Auscultatie longen (ademgeruis/bijgeluiden?(rhonchi, crepitaties)):

Afwijkend, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….

Niet afwijkend
7. Bevindingen abdomenonderzoek:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….………………
8. Bevindingen onderzoek extremiteiten
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….
…………………………………………………………………….……………….……………….………………
12
3.1 Contra-indicaties voor deelname inspanningstesten en HBB/trainingen
In tabel 1 en 2 staan overzichten van contra-indicaties voor deelname aan de maximale
inspanningstesten en trainingen. Deze contra-indicaties (absoluut en relatief) hebben betrekking op
specifieke aandoeningen (bijv. musculoskeletaal, cardiovasculair, mentaal).
Absolute contra-indicaties sluiten een deelnemer per definitie uit van deelname.
Relatieve contra-indicaties vragen om grotere waakzaamheid; in dit geval moeten de overige
metingen en het professionele inschattingsvermogen van de (revalidatie)arts uitsluitsel bieden (evt.
ondersteund door contact met een andere arts, bijv. cardioloog of sportarts). Om na te gaan of er
sprake is van deze absolute, dan wel relatieve contra-indicaties, kunnen de vragen over de medische
voorgeschiedenis gebruikt worden.
Tabel 1. Absolute contra-indicaties voor deelname aan de inspanningstesten en trainingen
Absolute contra-indicaties voor deelname aan inspanningstesten volgens richtlijnen ACSM
Recente rust-ECG verandering suggererend voor ischemie, recent myocard infarct of een ander
acuut cardiaal event
Onstabiele angina pectoris
Ongecontroleerde cardiale ritmestoornissen
Symptomatische ernstige aortastenose
Symptomatisch hartfalen
Pulmonaire embolie of pulmonaire infectie (pneumonie)
Acute myocarditis of pericarditis
Derdegraads AV-block zonder pacemaker
Verdenking op een of aanwezig aneurysma
Acute systemische infectie, met koorts, pijn, vergrote lymfeklieren
Tabel 2. Relatieve contra-indicaties voor deelname aan de inspanningstesten en trainingen
Relatieve contra-indicaties voor deelname aan inspanningstesten volgens richtlijnen ACSM
Stenose van de linker coronair arterie (LCA)
Hartklepgebrek
Elektrolytstoornis(sen) (zoals hypokaliëmie, hypomagnesiëmie)
Tachycardie of bradycardie
Hypertrofische cardiomyopathie en andere vormen van outflow obstructie
Neuromusculaire, musculoskeletale of reumatoïde aandoeningen waarbij inspanning niet wenselijk is
Ventriculair aneurysma
Ongecontroleerde metabole aandoening (zoals diabetes, thyrotoxicose)
Chronisch inflammatoire aandoening (zoals mononucleosis, hepatitis, AIDS)
Mentale of fysieke beperking waardoor het onmogelijk is aan een inspanningstest deel te nemen.
Aan de hand van Tabel 1 en 2 en het rust ECG (bij voorkeur 12-kanaals) wordt bepaald of het nodig is
om een maximale inspanningstest te laten afnemen.
13
Een maximale inspanningstest (IST) dient altijd te worden afgenomen
1) bij cardiovasculaire klachten of diabetes
2) als de arts dit voorschrijft n.a.v. Lausanne-vragenlijst/lichamelijk onderzoek
3) bij deelnemers ≥ 35 jaar INDIEN een IST nog niet eerder is afgenomen of verouderd is
3.2 Conclusies m.b.t. deelname en medische supervisie inspanningstesten
en trainingen
1. Rust-ECG (recent d.w.z. na 1-9-2016 :




Niet nodig (oud-deelnemer/wedstrijdatleet)
Nodig (nieuwe deelnemer), afname vindt bij max. inspanningstest plaats
Geen afwijkingen
Afwijkingen gevonden, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
2. Is er aanleiding voor afname van een maximale inspanningstest ?
O Ja; want er is sprake van
1)
2)
3)
4)
O cardiovasculaire klachten
O op basis van lichamelijk onderzoek/Lausanne
O 35+ en IST nog niet afgenomen of verouderd
O afwijking rust-ECG
Opmerking:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
(ga naar 3.)
O Nee; testafname niet nodig: d.w.z. geen bijzonderheden bij 1), 2) , 3), 4) EN
O jonger dan 35 jaar
O 35+ en geen bijzonderheden n.a.v. eerdere max IST
(na 1-7-2014)
O Nee; testafname niet mogelijk vanwege contra-indicaties voor max IST:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wanneer er geen aanleiding is voor afname van een IST, ga dan door naar 4.3 eindconclusie
deelname HandbikeBattle
14
Indien er wel een aanleiding is voor een IST:
3. Het risiconiveau voor de inspanningstesten is:
O Hoog
 in ieder geval inspannings-ECG en met arts
O Gemiddeld  ECG aangeraden
O Laag
15
Deel III
4. Maximale inspanningstest
Zie voor info over testopties, testafname, aanvangsvermogen, vermogensstapjes:
Handboek HBB 2017
Uitvoering inspanningstest? (aanvinken)
a. - Handbike op rollerbankje
b. - Handbike op Cyclus2
c. - Armcrankapparaat (alternatief voor handbike)
d. - Handbike op loopband
O
O
O
O
Ad a: -Wat zijn merk en type rollerbankje?: ___________________________________________
Ad c: -Wat zijn merk en type armcrankapparaat?: _____________________________________
-bij armcrankapparaat altijd noteren:
hoogte van de afstelling van de as van het crankstel: _____________________________
Ad d: -Wat zijn merk en type loopband?: _____________________________________________
Ad d: -Is de test uitgevoerd in de eigen handbike?:______________________________________
Een IST dient bij voorkeur *met inspannings-ECG uitgevoerd te worden.
Inspannings-ECG
O ja
O nee
(* heeft de voorkeur, echter storing kan voorkomen bij armarbeid)
4.1 Protocol maximaaltest
1. Cafeïne (koffie, thee), tabak en medicijnen gehad in 2 uur voor meting?
O Nee
O Ja  noteer hoeveelheid en type: ______________________________________
2. Omgevingstemperatuur: ____,__ º C*
*25 graden of hoger  bekijk of er risico van oververhitting is; zo ja, testen niet uitvoeren.
16
Bloeddrukmeting 1 (voor aanvang test): _ _ _/_ _ _mmHg
Rustmeting (5 min)
HF: _ _ _ sl/min.
Begintijd
eindtijd
(uur:min:sec)
(uur:min:sec)
(= start oxycon) (= eind oxycon)
HF
(sl/min)
Vermogen
(Watt)
Submaximaal (3 min) op
40% van voorspelde
maximale vermogen
Rust (2 min)
-
-
Start rampprotocol. Het protocol begint vanaf 0 Watt en loopt lineair op. De optimale testduur is
8 – 12 minuten. De steilheid van de ramp is afhankelijk van de deelnemer. Deze wordt o.a. bepaald
aan de hand van de beperking, het geslacht en de getraindheid.
Als alternatief voor het rampprotocol kan het 1-minuten protocol uitgevoerd te worden.
Alleen bij Handbike loopbandtest: Snelheid: …..km/u
Armcrank
Begintijd
eindtijd
Rollenbank
(uur:min:sec)
(uur:min:sec)
Handbike
Blok 1 (1 min)
(= start oxycon)
(= eind oxycon)
HF na 30
sec
Vermogen
(Watt)
Blok 2 (1 min)
Blok 3 (1 min)
Blok 4 (1 min)
Blok 5 (1 min)
Blok 6 (1 min)
Blok 7 (1 min)
Blok 8 (1 min)
Blok 9 (1 min)
Blok 10 (1 min)
Blok 11 (1 min)
Blok 12 (1 min)
Blok 13 (1 min)
Blok 14 (1 min)
17
Blok 15 (1 min)
Blok 16 (1 min)
Blok 17 (1 min)
Blok 18 (1 min)
Direct na stoppen max. test:
Bloeddrukmeting 2: _ _ _/_ _ _mmHg
HF: _ _ _ sl/min.
BORG-schaal: ervaren mate van inspanning tijdens inspanningstest (direct na afloop):
0
Geen
moeite
(rust)
0.5
Heel
erg
makkelijk
1
Erg
makkelijk
2
Makkelijk
3
Matig
4
Een
beetje
zwaar
5
Zwaar
6
7
Erg
zwaar
8
9
Heel
erg
zwaar
10
Maximaal
Belangrijk: voor het juist aangeven van een cijfer, is het van belang dat u goed uitlegt aan de
deelnemer wat de Borgschaal inhoudt.
4.2 Uitwerking maximale inspanningstest
ECG:
1. Uitslag rust-ECG:

Geen afwijkingen

Afwijkingen gevonden, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
2. Uitslag inspannings-ECG

Geen afwijkingen

Afwijkingen gevonden, namelijk:
…………………………………………………………………….……………….……………….……………….….…………….………………
18
Rustmeting
Submaxblok
VT1
VT2
Max
Vermogen (W)
VO2 (l/min)
Hartfrequentie
(sl/min)
VE (l/min)
RER
Indien er vragen/onduidelijkheden zijn over het bepalen van de VT1 en VT2, graag overleg via email
met onderzoekscommissie.
Vermogen submaxblok: 40% van voorspelde maximale vermogen.
Vermogen max: hoogst behaalde vermogen. Minimaal 30 seconden volgehouden indien 1 min
protocol.
VO2 rustmeting: gemiddelde zuurstofopname over laatste 30 seconden.
VO2 submaximaalblok: gemiddelde zuurstofopname over laatste 30 seconden.
VO2 max: hoogst behaalde 30 seconde waarde.
Hartfrequentie rustmeting: laagste hartfrequentie.
Hartfrequentie submaximaalblok: gemiddelde hartfrequentie over laatste 30 seconden.
Hartfrequentie max: hoogst behaalde hartfrequentie.
VE rustmeting: gemiddelde minuutventilatie over laatste 30 seconden.
VE submaximaalblok: gemiddelde minuutventilatie over laatste 30 seconden.
VE max: minuutventilatie (over 30 sec) bij VO2max.
RER rustmeting: gemiddelde RER over laatste 30 seconden.
RER submaximaalblok: gemiddelde RER over laatste 30 seconden.
RER max: hoogst behaalde 30 seconde waarde.
19
4.3 Eindconclusie deelname HandbikeBattle
O
Deelname trainingen en HBB is medisch verantwoord
Eventuele opmerkingen/aandachtspunten:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
O
Deelname trainingen en HBB medisch niet verantwoord vanwege
_______________________________________________________________________
Naam arts:__________________________________
Handtekening:_______________________________
20
Download