Openingsuren cafetaria

advertisement
JAARGANG 16
Januari
Februari
2016
Openingsuren onthaal:
maandag tot donderdag: 9u-12u & 14u-16u30
vrijdagvoormiddag: 9u-12u
vrijdagnamiddag gesloten
Openingsuren cafetaria:
maandag tot vrijdag: 9u-16u30
2
Op
maandag
en
vrijdag
worden
er
vanaf
14u
petanque-wedstrijden
gespeeld.
Andere
dagen:
gebruiken.
vrij
te
Elke donderdagmiddag kan je van
14u tot 16u gratis deelnemen aan
onze Line Dance. Deze activiteit
gaat
niet
door
tijdens
de
schoolvakanties.
3-band biljart op maan-, dins-,
woens- & vrijdag telkens van
09u00 tot 16u15 (behalve bij
bingo) en op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00.
In lokaal 104.
Vogelpik kan elke
woensdagnamiddag van 14u00
tot 16u00. in lokaal 104.
3
Tafeltennis op maandag- &
vrijdagnamiddag van 13u30
tot 16u15. In lokaal 109.
Hobby Café elke eerste en
derde donderdag van de
maand in de cafetaria.
Gaat niet door tijdens de
schoolvakanties.
Kaarten en
gezelschapsspelen:
Liggen gratis ter beschikking
in de cafetaria.
Teken- en schilderclub elke
woensdagavond van 19u30 tot 21u30 in
lokaal 110. Deze club gaat niet door
tijdens de schoolvakanties.
4
WINKELNAMIDDAG
Elke eerste en derde week van de maand gaan we op
dinsdagmiddag vanuit het dienstencentrum met ons
busje naar een grootwarenhuis in Blankenberge.
Vrijwilligers helpen je met jouw boodschappen in de
winkel. Indien nodig helpen de vrijwilligers of chauffeur
je ook om de jouw boodschappen in huis te dragen.
Dinsdag 5 januari: Delhaize
Dinsdag 19 januari: Aldi
Dinsdag 2 februari: Delhaize
Dinsdag 16 februari: Lidl
Vertrek telkens om 13u15
Kostprijs € 0,5 per persoon. Gelieve op voorhand in te
schrijven aan het onthaal (max. 6 deelnemers per
winkelmiddag). Er zal steeds voorrang gegeven worden
aan mindermobiele mensen.
Inschrijven voor de winkelmiddag kan pas
de dag volgend op de laatste winkelmiddag
van de lopende maand.
5
BOODSCHAPPENDIENST
Voor de prijs van € 1,50 kan je boodschappen laten doen
door één van onze vrijwilligers. Een boodschap mag niet
meer dan 10 kg. wegen en mag over maximaal drie
afhaaladressen in Blankenberge gespreid zijn. Een
telefoontje tijdens de kantooruren is voldoende om af te
spreken.
Opgelet:
- Je dient gedomicilieerd te zijn in Blankenberge.
- Een boodschap wordt zo spoedig mogelijk en ten
laatste drie werkdagen na de oproep uitgevoerd.
- Indien vastgesteld wordt dat je zelf de
boodschappen
kan
uitvoeren,
zal
de
dienstverlening geweigerd worden.
- Indien je niet thuis bent op het moment dat de
persoon die de boodschappen uitvoert zich
aandient, dan komt de boodschap te vervallen en
dien je een nieuwe boodschap aan te vragen.
- De gevraagde afhaaladressen zijn niet bindend. In
het kader van een efficiënte planning kan de plaats
van aankoop anders zijn dan deze die gevraagd
werd.
- Er zal steeds eerst nagegaan worden of we je niet
kunnen helpen door je door te verwijzen naar
winkels die aan huis leveren.
6
7
VOORDRACHTEN
Dinsdag 19 januari 2016
Angststoornissen bij ouderen (I.s.m. CGG Prisma)
'Ik durf niet meer alleen op straat'
'Ik heb schrik om te vallen'
'Ik vrees ernstig ziek te zijn'
Iedereen heeft wel eens te maken met angst en
onzekerheid. Maar wat als angst je leven begint te
overheersen? Ook op oudere leeftijd komt angst vaak
voor. In deze voordracht staan we stil bij wat angst is, hoe
je een angstprobleem kunt herkennen en bekijken we ook
wat er aan te doen is.
Vrijdag 26 februari 2016
Initiatie fit ball (I.s.m. Bond Moyson)
Fit ball is een mix van oefeningen die ervoor zorgen dat
de spieren worden geaccentueerd en het silhouet
verbeterd. Er wordt bij Fit Ball gebruik gemaakt van een
groot aantal nuttige oefeningen voor het lichaam. Fit Ball
verhoogt het uithoudingsvermogen, de flexibiliteit, de
concentratie en het evenwicht.
Als discipline wordt Fit ball geclassificeerd als zachte
oefening. Dit is in de eerste plaats omdat Fit ball de
gewrichten niet belast, maar het lichaam toch een
volledige training geeft.
8
Vrijdag 4 maart 2016
Voeding en hart- en vaatziekten
(I.s.m. Dhr. Eric De Maerteleire)
De voornaamste doodsoorzaak in België is hart- en
vaatziekten. Verschillende factoren dragen bij tot het
ontstaan van hart- en vaatziekten. Het is de bedoeling in
deze voordracht het effect van de voeding na te gaan,
meer bepaald de rol welke cholesterol speelt in het
ontstaan van deze gevreesde ziekte welke hedendage
toch verantwoordelijk is voor 4 sterfgevallen op 10.
Zijn er nog andere factoren in het bloed, naast
cholesterol, die een indicatie zijn van een verhoogd
risico op hart- en vaatziekten ? Wat is de rol van
homocysteïne ?
Op deze en andere vragen zal gepoogd worden een
duidelijk en helder antwoord te geven volgens de
huidige stand van zaken in het wetenschappelijk
onderzoek.
Tenslotte zullen algemene richtlijnen worden
meegegeven voor een goede voeding met betrekking tot
het onstaan van hart- en vaatziekten.
Woensdag 16 maart 2016
Ontspanningsnamiddag: Nostalgia
Wat was er toen in het nieuws?
Wat was er op TV?
Welke liedjes stonden in de hitparade?
Een
nostalgische,
interactieve
en
audiovisuele
voorstelling voor senioren die niemand onberoerd laat.
Stefan Taveirne presenteert de voorstelling aan elkaar en
ook de aanwezigen worden aangemoedigd om zelf te
vertellen over wat ze zien en/of zich herinneren.
9
A.h.v. foto's kan iedereen meeraden naar de nieuwsfeiten
van het betreffende jaar.
De fragmenten uit 25 jaar TV zijn pure nostalgie en
tijdens het overzicht van de hitparade kan er
meegezongen worden met de mooiste hits waarvan
sommige Nederlandstalige teksten geprojecteerd worden.
Ook de mooiste anderstalige liedjes uit die jaren komen
aan bod, voor elk wat wils dus.
Vrijdag 22 april 2016
Initiatie zelfverdediging voor senioren (I.s.m. VIVA)
Wat doe je als iemand je handtas van je schouder trekt?
Of hoe reageer je als je geduwd wordt? Heb je je al eens
onveilig gevoeld? Na een rustige opwarming leer je hoe je
op bepaalde situaties kan reageren om jezelf veilig te
stellen als er iets gebeurt.
Kom naar deze initiatie en leer hoe je kan reageren in
netelige situaties.
Alle voordrachten starten om 14 uur en duren een
tweetal uur. Er is een pauze voorzien
van ongeveer 10 à 15 minuten.
Deelnemen is gratis. Inschrijven kan aan het onthaal of
telefonisch tijdens de kantooruren (050/43.12.02).
Inschrijven is niet noodzakelijk,
maar wel aan te raden!
10
SOCIAAL HUIS
Bij het Sociaal Huis kan elke inwoner van Blankenberge
terecht voor:
-
-
-
Info over alle vragen die betrekking hebben op
producten en diensten over welzijn, zorg, wonen,
leren, werken en ontspannen
Aanvragen sociale premies
Aanvragen van studietoelagen (digitaal)
Het boeken van daguitstappen of vakantieverblijven in
Vlaanderen
aan
sterk
verminderde
prijzen
( Rap Op Stap Kantoor)
Allerhande administratieve dienstverlening
Contactinfo
Stadhuis - gelijkvloerse verdieping
 0800/32.450 (gratis nummer)
@ [email protected]
Openingsuren
Elke werkdag van 8.30 tot 11.30
Woensdagnamiddag op afspraak.
11
12
13
Gratis Bridge-lessen
in het kader van de vrijetijdstoelage
Eerder dit jaar heeft het Lokaal Netwerk Blankenberge voor
2015 tot 2019 een subsidie aangevraagd EN verkregen met het
oog op de integratie in het socio-culturele en sportieve leven
van kansarme of maatschappelijk kwetsbare inwoners van
Blankenberge en dit tot uitputting van het beschikbaar
budget.
Voorwaarden om in aanmerking te komen :
In het bezit zijn van een attest Verhoogde Tegemoetkoming
van het ziekenfonds, een leefloon krijgen of mensen in
schuldbemiddeling,
De Blankenbergse Bridgeclub kwam met het heel nobel
initiatief om gratis opleiding/lessen te geven in het bridgen
aan die doelgroep. Deze initiatie zou doorgaan in het
dienstencentrum De Bollaard.
Elke donderdagnamiddag van 14u tot 16.30u in het
achterste stuk van de cafetaria.
Het aanleren van bridge zal spelenderwijs gebeuren.
De lessen zijn volledig gratis. Er moeten wel minimum 4
deelnemers aanwezig zijn.
Voor info en Inschrijving:
Sociaal Huis – J.F. Kennedyplein 1. 8370 Blankenberge
Christine Demeulenaere
Gratis nummer : 0800 32 450
14
SOCIAAL HUIS: ZITDAG
HUISVUILNISZAKKEN EN TAXICHEQUES
2016
Het Sociaal Huis komt naar de Bollaard op
donderdag 11 februari van 13.30u tot 15.00u
Naar jaarlijkse traditie kunnen jullie terug een aanvraag
indienen voor het bekomen van huisvuilzakken en
taxicheques voor 2016.
De taxicheques kunnen op 11 februari al direct
meegegeven worden indien jullie de nodige documenten:
Nieuw attest ( 2016 ) Verhoogde Tegemoetkoming van
het ziekenfonds of doktersbriefje en gepast geld
bijhebben
De huisvuilzakken worden op 11 februari aangevraagd
(mits in het bezit van de nodige documenten:
Nieuw attest (2016) Verhoogde Tegemoetkoming van het
ziekenfonds of doktersbriefje en worden bezorgd in de
Bollaard op:
donderdag 18 februari van 13.30u tot 15.00u
Het aantal gratis huisvuilzakken bedraagt voor
- Gezinnen: 20 grote vuilniszakken + 20 PMD-zakken;
- Alleenstaanden: 20 kleine vuilniszakken + 20 PMDzakken.
15
PEDICURE
In De Bollaard kan je ook terecht voor een medische
pedicure. Er is keuze tussen een gewone of een
uitgebreide behandeling.
Een gewone behandeling bestaat uit nagels knippen,
behandelen van lichte eelt, reinigen van nagels en
nagelriemen, korte massage van voeten en onderbenen en
een voetbad met speciale kruiden.
Een uitgebreide behandeling bestaat uit de korte
behandeling,
zware
eeltvorming
en
likdoorns
verwijderen,
behandeling
ingegroeide
nagels
en
schimmelnagels verdunnen. Tevens kan je er terecht voor
advies voor diabeteszorg en schimmelvoeten.
Tarieven
Indien je een leefloon ontvangt of van een verhoogde
tegemoetkoming geniet, dan heb je recht op sociaal tarief.
Dan betaalt u voor een gewone behandeling 13€ en voor
een uitgebreide behandeling 21€.
Geniet je niet van sociaal tarief, dan betaal je voor een
gewone behandeling 18€ en voor een uitgebreide
behandeling 26€.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van bandages,
nagelbeugels, e.d. dan wordt er een meerprijs van
maximum 5€ aangerekend (rechtstreeks te betalen aan de
pedicure).
16
Praktisch
Je dient 2 kleine badhanddoekjes mee te brengen.
De pedicure gaat op woensdagmiddag door van 13u30
tot 16u30 in lokaal 311 op het 3de verdiep.
Inschrijven voor een pedicuresessie kan enkel aan het
onthaal en dit uiterlijk
tot de maandag vóór de
pedicuresessie. Bij inschrijving dient meteen het
verschuldigde bedrag te worden betaald.
Annuleren kan tot een week vóór de pedicuresessie. Wie
nadien inschrijft, kan dus niet meer annuleren.
Telefonisch worden er geen reservaties aanvaard!
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht aan het onthaal
of telefonisch (050/43 12 02).
ER IS GEEN PEDICURE OP
WOENSDAG 6 JANUARI 2016
17
DIGI-CAFE
Laptops met draadloze internetaansluiting staan ter
beschikking in de cafetaria en kunnen, na registratie, vrij
worden gebruikt door de bezoekers. Hier is geen
begeleiding voorzien.
Dit kan dagelijks van 9u30 tot 16u15
18
19
20
KAPSALON
Personen gedomicilieerd in Blankenberge die een
verhoogde tegemoetkoming genieten (code die eindigt
met het getal 1 op het klevertje van de mutualiteit) of
leefloongerechtigd zijn, kunnen beroep doen op het
kapsalon van de Strandjutter.
Hiervoor dien je eerst een aanvraag in te dienen aan het
onthaal van het dienstencentrum. Er wordt gecontroleerd
of je aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring maak
je zelf een afspraak met de kapper. Bij inschrijving dien
je een kleefvignet van jouw mutualiteit mee te brengen.
BLOEDDRUKMETING
Je kan dagelijks je bloeddruk laten meten. Dit is gratis.
Het volstaat om een afspraak te maken aan het onthaal.
Elke meting wordt bijgehouden via een persoonlijke
bloeddrukkalender. Deze meting is louter informatief en
heeft geen enkele medische waarde.
DOUCHE
21
Tijdens de openingsuren van het onthaal kan een douche
genomen worden. Zeep, shampoo en handdoeken breng
je zelf mee. Het gebruik van de douche is beperkt tot
maximaal 30 minuten.
DAISY SPELER
Het dienstencentrum stelt gratis een Daisy speler en een
kleine collectie luisterboeken ter beschikking aan de
gebruikers. Deze kan gebruikt worden in de cafetaria of
kan ontleend worden voor thuisgebruik.
BIBLIOTHEEK
De Bollaard heeft een beperkte selectie aan fictieboeken.
Deze kunnen gelezen worden in de ontspanningsruimte
of kunnen ontleend worden voor thuisgebruik.
MAALTIJDEN
22
Iedereen die gedomicilieerd is in Blankenberge en die de
leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, kan van maandag tot en
met vrijdag een middagmaal komen nuttigen in het
dienstencentrum.
Wie nog niet de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, kan
beroep doen op de maaltijden in het dienstencentrum in
geval
van
zorgbehoevendheid
of
verminderd
zelfzorgvermogen. Dit dient te worden aangetoond
a.d.h.v. een medisch attest of a.d.h.v. van een attest van
doorverwijzing door een organisatie die psychosociale
hulpverlening aanbiedt.
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel, een nagerecht,
water en koffie.
Per 1 januari 2016 is de prijs per maaltijd bepaald op
7 euro.
Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of
leefloongerechtigd bent, heb je recht op het sociaal tarief.
Dan betaal je voor een warme maaltijd 5,40 euro.
Je dient dit te bewijzen aan de hand van een door een
mutualiteit
uitgereikt
attest
van
verhoogde
tegemoetkoming of een leefloonattest uitgereikt door de
sociale dienst van het OCMW Blankenberge. Dit bewijs is
jaarlijks te hernieuwen.
Je kunt je attest afgeven aan het onthaal van het
dienstencentrum. Het sociaal tarief gaat in voege bij de
eerste bestelling volgend op de afgifte van het attest.
23
De betaling van de maaltijden gebeurt vanaf 1 januari
2016 na maandelijkse facturatie via overschrijving.
Indien u kiest om te betalen via domiciliëring, laat dit
gerust weten aan het onthaal.
De maaltijd kan gemalen of gesneden geserveerd worden.
Er kan zoutloze soep verkregen worden, ook maaltijden
voor diabetici zijn beschikbaar.
De maaltijden worden maandelijks gefactureerd. Betaling
kan enkel via overschrijving.
Om 12u00 wordt er gestart met het bedelen van de soep
aan tafel, het hoofdgerecht bekom je via zelfbediening
aan het buffet. Het afruimen dien je zelf te doen.
Praktisch
Wil je komen eten, dan kan je je laten registreren aan het
onthaal. Nadat een gebruikersdossier werd aangelegd,
kan je maaltijdbonnetjes verkrijgen in de cafetaria. Dit
kan ten laatste 2 werkdagen voor de maaltijd en dit
voor 16u30.
Je kan een maaltijd annuleren uiterlijk daags voordien
tot ten laatste 12.00u, zowel telefonisch als aan het
onthaal. Bij tijdig verwittigen wordt de maaltijdbon
terugbetaald.
Indien het door ziekte of plotse opname in het ziekenhuis
niet mogelijk is om te komen eten, dient men ten laatste
de dag zelf vóór 10u te verwittigen om de maaltijd te
annuleren. Binnen de maand dient een medisch attest als
stavingdocument te worden ingediend.
24
BUSVERVOER
Iedere
werkdag
kunnen
mindermobiele
Blankenbergenaars aan huis opgehaald worden en met
ons busje van en naar het dienstencentrum gebracht
worden. Het gebruik van het busje kost € 0,50.
Het busje rijdt elke werkdag:
naar het dienstencentrum tussen 11u en 12u
terug naar huis om 13u30 en om 16u
Een busrit kan telefonisch, via het inschrijvingsstrookje
van je maaltijd of aan het onthaal aangevraagd worden.
Voor vervoer in de voormiddag dient dit te gebeuren voor
15u daags voordien, voor vervoer in de namiddag dient
dit te gebeuren voor 15u de dag zelf.
Er wordt een lijst opgemaakt waarbij de gebruikers
ingedeeld worden o.b.v. hun thuisadres. Als meerdere
ritten nodig zijn, zal deze lijst gehanteerd worden.
Waarbij wekelijks afgewisseld wordt welke groep eerst
naar huis gebracht wordt. De volgorde van ophalen tussen
11u00 en 12u00 gebeurt in het kader van een efficiënte
werkplanning van de chauffeur.
25
GOED OM WETEN
CENTRUM VOOR HERSTELVERBLIJF
CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF
Wat is een centrum voor herstelverblijf?
Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis
of herstellen van een zware aandoening of ongeval,
kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor
opvang, verzorging en revalidatie. U blijft er maximaal 60
dagen, tot u voldoende hersteld bent om terug naar huis
te gaan.
Een
centrum
voor
herstelverblijf
telt
een
aantal eenpersoons- en tweepersoonskamers. Er zijn
artsen en verpleegkundigen voor de lichamelijke
verzorging en sociaal assistenten of psychologen voor
geestelijke verzorging.
U krijgt er verzorging, revalidatie en bijstand bij de
dagelijkse levenshandelingen. In bepaalde gevallen kunt
u ook een eigen begeleider meebrengen naar het centrum
voor
herstelverblijf.
Dat
kan
bijvoorbeeld
uw
mantelzorger zijn (een familielid of vriend die normaal
thuis al voor u zorgt).
Voor wie is een centrum voor herstelverblijf bedoeld?
Een centrum voor herstelverblijf is toegankelijk voor alle
leeftijdsgroepen.
U gaat ernaartoe als het niet meer nodig is dat u in een
ziekenhuis verblijft, maar nog niet voldoende op kracht
bent gekomen om al naar huis te gaan. Zo wordt vermeden
dat u onnodig in een ziekenhuis moet blijven.
26
Centrum voor Herstelverblijf Ter Duinen
Louisweg 46 te 8620 Nieuwpoort
Tel. : 02-246 49 70
E-mail: [email protected]
Wat is een centrum voor kortverblijf?
Een
centrum
voor
kortverblijf
(CVK)
biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als
oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U
kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60
opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze
zijn verbonden aan een woonzorgcentrum (wat vroeger
een rusthuis heette), soms ook aan een centrum voor
herstelverblijf. Ze worden erkend door het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het
woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u
krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en
hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp,
revalidatie,
activering,
ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de
andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.
Zo
is
het
centrum
voor
kortverblijf
een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met
thuisverzorging en een permanent verblijf in een
assistentiewoning of woonzorgcentrum.
Voor meer info over een specifiek centrum voor
kortverblijf (prijzen, wachtlijsten, ed.) kunt u het best het
CVK van uw keuze contacteren via onderstaande
contactgegevens. Elk CVK heeft een eigen reglement van
orde, waarin afspraken staan over de manier van werken
en de huisregels.
27
Voor wie is een centrum voor kortverblijf bedoeld?
Al wie 65 of ouder is, kan terecht in een centrum voor
kortverblijf.
Een kort verblijf in zo’n CVK kan nodig zijn als de
personen die u normaal thuis verzorgen (familie of
vrienden die uw mantelzorgers zijn) dat een tijdje niet
meer kunnen, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn, of ziek
zijn. Een CVK is ook een oplossing als u een tijdje meer
verzorging dan normaal nodig hebt, als u bijvoorbeeld
gevallen bent of in “crisissituaties”.
Een centrum voor kortverblijf biedt zo dus een
adempauze voor de mantelzorger.
Centrum voor Kortverblijf Polderzicht
A. Rodenbachstraat 12 te 8370 Blankenberge
Tel. : 050-63 36 00
E-mail: [email protected]
Centrum voor Kortverblijf Duneroze
Koninklijke Baan 90 te 8420 De Haan
Tel. : 050-43 30
E-mail: [email protected]
Centrum voor Kortverblijf De Noordhinder
Noordhinder 31 te 8301 Knokke-Heist
Tel. : 050-53 00 80
E-mail: [email protected]
Centrum voor Kortverblijf Lindenhove
Bremlaan 5 te 8300 Knokke-Heist
Tel. : 050-63 36 00
E-mail: [email protected]
www.zorg-en-gezondheid.be
28
ENKELE AFSPRAKEN
Er zijn vele vrijwilligers actief in ons dienstencentrum.
Wij vragen respect voor hun vrijwillige inzet.
De parking is voorbehouden voor dienstvoertuigen en
personeel.
Fietsen en bromfietsen dienen gestald te worden in de
fietsstalling. Minder mobiele gebruikers kunnen, mits
toestemming van de verantwoordelijke, hun rijwiel
stallen op de daartoe voorziene ruimte aan de cafetaria.
In de gebouwen van het dienstencentrum mag nergens
gerookt worden.
Er liggen kranten en tijdschriften ter beschikking van de
gebruikers. Deze mogen niet meegenomen worden.
Tijdens het bedienen van de maaltijd kan geen drank
besteld worden aan de bar.
Glas, bord en bestek dien je zelf af te ruimen.
Tussen 11u30 en 13u30 zijn geen dieren toegelaten in de
cafetaria.
De consumpties dienen bij elke bestelling contant betaald
te worden.
Maaltijdbonnetjes zijn steeds op naam en kunnen niet
onderling doorgegeven worden, tenzij de centrumleider
hiervoor toestemming geeft.
29
Tussen 11u45 en 13u30 is de cafetariaruimte
voorbehouden voor de mensen die een maaltijd besteld
hebben.
In de cafetaria kan drank besteld worden van 09u00 tot
16u15.
Echter niet tijdens het opdienen van de maaltijden.
Maaltijden geserveerd in het dienstencentrum kunnen
niet meegenomen worden naar huis. Dit geldt ook voor
eventuele overschot van maaltijden.
Voor de etensbedeling geldt een beurtrolsysteem. Een
gebruiker kan zich het recht niet toe-eigenen om vroeger
dan zijn of haar beurt om eten te komen.
Er kunnen maaltijdbonnen voor de lopende en de
komende week gekocht worden. Indien de gebruiker voor
een periode langer dan de lopende en komende week niet
naar De Bollaard kan komen, kunnen maaltijdbonnen voor
de verdere toekomst gekocht worden. De gevraagde
maaltijdbonnen kunnen daags na bestelling afgehaald
worden in de cafetaria.
In uitzonderlijke gevallen kan, bij verminderd
zelfzorgvermogen en met toestemming van de
centrumleider, een gebruiker voor een volledige maand
bestellen
Er zijn geen vaste plaatsen in de cafetaria en het
restaurant. Er mogen eveneens op geen enkele manier
plaatsen voorbehouden worden. De verantwoordelijke
kan plaatsen toewijzen. Koppels die op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn, kunnen plaats voor elkaar houden.
Ook koppels die zichzelf als dusdanig geregistreerd
hebben in hun gebruikersdossiers kunnen dit.
30
Enkel dan kan men, indien één van de partners vroeger
komt, een plaats aan dezelfde tafel voorbehouden voor
zijn/haar partner die later komt.
Zonder toestemming van de verantwoordelijke mag er
geen eigen drank of voedsel meegebracht worden
Bij een vermoeden van dronkenschap zal het personeel
weigeren om verder alcohol te bedienen. Indien door
alcoholgebruik overlast wordt veroorzaakt zal de toegang
tot het dienstencentrum tijdelijk of definitief ontzegd
worden.
Wie alcohol koopt voor iemand die teveel gedronken
heeft, kan juridisch medeverantwoordelijk gesteld
worden voor mogelijke ongevallen die die persoon
overkomt of veroorzaakt.
31
SPECIALE MENU 28 januari
Aperitief
Perzik met tonijn en fris slaatje
Steak met béarnaisesaus, groentekrans en
aardappelschijfjes
Gebak
€ 10
SPECIALE MENU 25 februari
Aperitief
Bordje met paté, gerookte ham en kalfskop
met mosterd
Tongrolletjes met witte wijnsaus en druifjes,
prei en hertogin aardappelen
Gebak
€ 10
Inschrijven en annuleren kan tot de maandag
voor de speciale menu, tot 12u00.
Na dit moment kan er niet meer worden terugbetaald
32
Sport Overdag in De Bollaard
Seniorenturnen (50+)
Oefeningen waarbij het hele lichaam aan bod komt. Doel
is het behoud en bevorderen van uithouding, kracht en
lenigheid. Er is tevens aandacht voor evenwicht en
coördinatie.
Elke
vrijdag
van
10u-11u.
Niet in de schoolvakanties.
Stoelyoga
Dit is een zachte vorm van yoga waarbij naast een brede
waaier aan houdingen, zowel opwarmingsoefeningen,
ademhalingsoefeningen en korte meditaties aan bod
komen. We bewegen een uurtje bewust met respect voor
het eigen lichaam en maken contact met onze
ademhaling. We doen zowel staande als zittende
houdingen met behulp van een stoel. Ook als je minder
mobiel bent, ben je meer dan welkom! Elke dinsdag van
14u-15u.
Niet in de schoolvakanties.
Tai Chi Chuan (gevorderden)
Het beoefenen van tai chi brengt ontspanning en
evenwicht. Zowel voor je geest als lichaam. Het bevordert
niet alleen je vitaliteit maar ook je immuniteit. Elke
maandag van 10u30-11u30. Niet in de schoolvakanties.
Kostprijs
koop een tienbeurtenkaart goed voor deelname aan alle
activiteiten van het “Sport overdag” programma.
De sportkaart kost € 12. Dit betekent slechts € 1,20 per
deelname. De sportkaart kan gekocht worden aan het
onthaal.
33
VOGELPIKKAMPIOENSCHAP
Het vogelpikkampioenschap start op
woensdag 16 september 2015 en zal lopen tot
29 juni 2016.
Iedereen kan deelnemen. Het totaal aantal punten van de
eerste drie partijen van de wedstrijd worden in rekening
gebracht voor de puntentoekenning. De eerste ontvangt 4
punten, de tweede drie en de derde twee. Alle overige
aanwezige deelnemers ontvangen een punt, ongeacht hun
puntenaantal. Regelmatige deelname wordt dus beloond.
Vogelpik gaat door elke woensdagnamiddag. We starten
om 14 uur. In de schoolvakanties is er wel vogelpik, maar
de uitslag telt niet mee voor het kampioenschap.
34
SLUITINGSDAGEN
Het dienstencentrum is
gesloten op:
Maandag 28 maart (Paasmaandag)
Donderdag 5 mei (O.L.H. Hemelvaart)
Vrijdag 6 mei (Brugdag)
Maandag 16 mei (Pinkstermaandag)
Maandag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Donderdag 21 juli (Nationale feestdag)
Vrijdag 22 juli (Brugdag)
Maandag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
35
36
37
38
39
U zit met een vraag? U heeft een idee, een suggestie, een
advies? U wenst een melding, een klacht, … door te
geven? Of u wil ons gewoon iets vertellen?
Gebruik dan het onderstaand formulier en geef het af aan
het onthaal van het dienstencentrum of deponeer het in
de ideeënbus.
U bent niet verplicht naam en adres op te geven.
Doet u dat wel, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.
Ik heb een vraag / idee / suggestie / advies / klacht*
* omcirkel uw keuze
U kan mij bereiken op:
Naam: …….……………………………………..……………………
Adres: ….……………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………….…
E-mail: ………………………………………………………………
40
Download