Uitleg van gebruikte termen bij webles Evolutie op

advertisement
Uitleg van gebruikte termen bij webles Evolutie op sterk water
Let op: de onderstaande betekenissen zijn bedoeld om de termen die in deze webles gebruikt
worden uit te leggen. Het zijn geen officiële definities. Kijk ook in je biologieboek voor verdere uitleg.
allopatrische soortvorming: splitsing van een soort in twee of meer aparte soorten door
geografische barrières.
evolutie: geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen van organismen van generatie op
generatie.
genetische variatie: verschillen in het DNA tussen individuen van dezelfde soort.
geografische barrière: een levenloos obstakel (bergkam, rivier) waardoor individuen zich niet van het
ene gebied naar het andere gebied kunnen verplaatsen.
geografische isolatie: vorm van reproductieve isolatie waarbij de scheiding van individuen door een
geografische barrière wordt veroorzaakt.
individu: een enkel organisme.
natuurlijke selectie: verschijnsel dat bepaalde individuen zich succesvoller voortplanten dan andere,
waardoor de genen van deze individuen meer in de populatie zullen voorkomen. Het
voortplantingssucces wordt bepaald door het genotype van het individu bij bepaalde
omgevingsfactoren.
populatie: een groep individuen van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven en zich onderling
voortplanten.
reproductieve isolatie: scheiding van individuen waardoor tussen de individuen geen voorplanting
kan plaatsvinden.
seksuele selectie: vorm van natuurlijke selectie waarbij het voortplantingssucces van een individu
afhangt van zijn/haar aantrekkelijke eigenschappen voor partners.
soort: een of meer populaties van individuen die zich onderling kunnen voortplanten en waarbij de
nakomelingen ook vruchtbaar zijn. (m.i. verouderde definitie).
sympatrische soortvorming: splitsing van een soort in twee of meer aparte soorten zonder
geografische barrières.
Download