Erkenning van een kind

advertisement
Contact
Erkenning van een kind
Burgerzaken
Wat?
Grote Markt 1 - 3290 Diest
Voorwaarden
t. 013 31 21 21
f. 013 35 32 57
e. [email protected]
w. http://www.diest.be
Procedure
Wat meebrengen?
Bedrag
Vandaag open
van 09u00 - 12u30 en
van 16u00 - 19u00
Uitzonderingen
alle openingsuren
Wat?
Een erkenning is een verklaring waarbij een persoon erkent dat er een vader- of
moederschapsband bestaat tussen zichzelf en het kind. Wil een vader of
meemoeder een minderjarig kind erkennen, is de toestemming van de moeder
vereist (indien het kind 12 jaar is, moet hij/zij zijn/haar toestemming ook geven).
De erkenning kan vóór of na de geboorte gebeuren.
Vanaf 01/06/2014 is de nieuwe naamgeving in voege. Minderjarige kinderen
kunnen vanaf dan volgende namen toegekend krijgen:
-
Naam vader of
Naam moeder of
Naam vader + moeder of
Naam moeder + vader
De wetgeving geldt zowel voor kinderen geboren vóór 01/06/2014 als voor
kinderen geboren na 01/06/2014. Meer informatie over deze wet kan je in de
folder over naamgeving nalezen.
Op 01/01/2015 treedt de wet van de erkenning door meemoeders in werking.
Een meemoeder is de moeder in een lesbische relatie uit wie het kind niet
geboren is.
Kinderen geboren vanaf 01/01/2015 binnen een huwelijk tussen 2
vrouwen hebben automatisch een afstammingsband met de meemoeder. Als
er geen huwelijk is, kunnen de kinderen zowel voor als na de geboorte erkend
worden door de meemoeder mits akkoord van de geboortemoeder.
Meemoeders die nu bezig zijn met een adoptieprocedure kunnen ervoor kiezen
deze stop te zetten en het kind te erkennen met akkoord van de
geboortemoeder. Het stopzetten kan op ieder moment, ook al werd een
verzoekschrift ingediend bij de jeugdrechtbank.
De voorwaarden voor de naamgeving van het kind zijn dezelfde als bij een
heterokoppel.
Terug naar boven
Voorwaarden
Als het kind wordt erkend vóór de geboorte, of voor het de leeftijd van 15
jaar bereikt heeft, moet de moeder haar toestemming geven.
Als het kind erkend wordt tussen zijn 15de en 18de jaar moeten zowel de
moeder als het kind zelf instemmen.
Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind instemmen met de
erkenning.
Terug naar boven
Procedure?
Erkenning voor de geboorte:
Beide ouders melden zich bij de dienst Burgerzaken, dienst Burgerlijke stand
na afspraak. Maak hier een afspraak. De ambtenaar van de burgerlijke stand
maakt een erkenningsakte op. De erkenning voor geboorte kan zowel in de
woonplaats als in de vermoedelijke plaats van geboorte gebeuren.
Erkenning na de geboorte:
Beide ouders (en in geval het kind tussen 15 jaar en 18 jaar) melden zich bij
de dienst Burgerzaken na afspraak. Maak hier een afspraak. De ambtenaar
van de burgerlijke stand maakt een erkenningsakte op.
Terug naar boven
Wat meebrengen?
Erkenning voor de geboorte:
Identiteitskaarten van de ouders. Beide ouders moeten aanwezig zijn
Bewijs van zwangerschap van de gynaecoloog
Als de erkenner niet de Belgische nationaliteit bezit: bewijs dat je volgens
jouw persoonlijk statuut en volgens jouw vreemde wetgeving een kind
kan/mag erkennen. Dit attest bekom je bij de betreffende Ambassade in
Brussel.
Erkenning na de geboorte:
Identiteitskaarten van de ouders. Beide ouders moeten aanwezig zijn. Vanaf
12 jaar moet het kind ook aanwezig zijn en zijn/haar toestemming geven
Een geboorteakte als het kind niet in Diest geboren is
Als de erkenner niet de Belgische nationaliteit bezit: bewijs dat je volgens
jouw persoonlijk statuut en volgens jouw vreemde wetgeving een kind
kan/mag erkennen. Dit attest bekom je bij de betreffende Ambassade in
Brussel.
Terug naar boven
Bedrag
Gratis
Terug naar boven
Uitzonderingen
Als de erkenner de Belgische nationaliteit niet bezit, moet er rekening gehouden
worden met de wetgeving van zijn/haar land. Voor meer informatie kan je
terecht bij de dienst Burgerzaken, dienst Burgerlijke Stand.
Terug naar boven
Download