LESBRIEF VOOR DE DOCENT Voorbespreking voorstelling • Wat is

advertisement
LESBRIEF VOOR DE DOCENT
Voorbespreking voorstelling
Wat is dans?



Dans is een spiegel van mensen. Aan de manier waarop
iemand danst kun je zien hoe die zich voelt. De
uitstraling, sfeer en het ritme geven aan welke culturele
invloeden in de dans samensmelten. Dans heeft vele
verschijningsvormen. Dans vindt plaats op feesten en
vieringen als onderdeel van tradities. Dans heeft binnen
veel culturen een rituele functie. Dans is ook een
kunstvorm.
Binnen de danskunst bestaan grote verschillen tussen
bijvoorbeeld klassiek ballet, jazzdans, streetdance,
tapdans, moderne dans, volksdans en bewegingstheater.
Bij de meeste soorten dans hoort een eigen muziekstijl
en soms ook speciale kleding. De overeenkomst tussen
al die soorten dans is dat de beweging centraal staat.
Wat is dans?
Hoe wordt een dansvoorstelling gemaakt ?
De dansers
Doel
Leerlingen voorbereiden op het project Codarts op school
met de voorstelling “ Simply the best” door aandacht in
de klas te besteden aan het vak dans en wat daar
allemaal bij komt kijken.
Voorbespreking voorstelling
Als voorbereiding op de voorstelling kunt u aan de hand
van de volgende vragen een groepsgesprek of discussie
beginnen met uw leerlingen.
Vragen over dans kunnen bijvoorbeeld zijn:

Wie is wel eens naar een dansvoorstelling geweest?

Wat is het verschil tussen een dans- en een
toneelvoorstelling?

Wat is er nodig voor een voorstelling in een theater?

Hoe maak je een dans?

Hoe word je danser?

Wat moeten dansers allemaal kunnen denk je?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat iedereen weet
wanneer en waar hij moet dansen?

Als jezelf een voorstelling zou mogen maken waar
zou die dan overgaan?

Wie kent de dansacademie?

Zou je van dansen je beroep willen maken?
Bewegingstaal
Beweging wordt gebruikt als ‘taal’, als middel om het
publiek iets te vertellen. Met beweging roept een danser
een sfeer of een emotie op. Het lichaam is daarbij zijn
instrument. Strakke abrupte bewegingen roepen een
andere sfeer op dan vloeiende bewegingen. We
herkennen beweging omdat we in het dagelijkse leven
ook vaak ‘praten’ met bewegingen en houdingen. Iemand
die vrolijk is, springt van blijdschap in de lucht en iemand
die bang is duikt in elkaar. We noemen dit lichaamstaal.
Voor iedereen anders
Een dansvoorstelling is geen toneelvoorstelling zonder
woorden. Wie een dansvoorstelling bekijkt, kijkt naar
beweging en ervaart de sfeer die wordt opgeroepen. De
associaties kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het gaat
dus niet, of niet in de eerste plaats, om het verhaal.
Theaterdans
Bij theaterdans dans je altijd voor een publiek. Het vindt
meestal plaats in een theater maar ook wel eens op
bijzondere locaties; een oude fabriekshal of het strand. Een
dansvoorstelling is geen toneelvoorstelling zonder woorden.
Wie een dansvoorstelling bekijkt, kijkt naar beweging en
ervaart de sfeer die wordt opgeroepen. De associaties
kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het gaat dus niet, of
niet in de eerste plaats, om het verhaal. De dansers zijn
altijd getraind in een bepaalde danstechniek. Door de
danstechniek zijn de dansers lichamelijk in staat bijzondere
bewegingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan de sprongen
in een ballet voorstelling.
Hoe wordt een dansvoorstelling gemaakt?
De voorstelling
Als alles helemaal in orde, dan volgen de première en de
voorstellingen.
De dansers
Beginnen jong
Danser is een beroep. Een toneeldanser is vaak al op jonge
leeftijd begonnen met dansen. Als iemand op zijn tiende al
weet dat hij danser wil worden, kan hij naar een
vooropleiding, bijvoorbeeld het havo/vwo voor muziek en
dans. Daar krijgen de leerlingen, naast alle normale
schoolvakken, een uitgebreide danstraining. Na de
middelbare school doen toekomstige dansers auditie bij een
dansacademie. Die opleiding duurt vier jaar.
Het idee
Trainen en repeteren
Een dansvoorstelling begint altijd met een idee. Dit kan een
verhaal zijn, een muziekstuk, een decor of een
bewegingsgegeven(bijvoorbeeld evenwicht). Niemand weet
dan nog hoe de voorstelling eruit zal zien, ook de
choreograaf, de maker van de voorstelling, niet.
Een beroepsdanser begint elke dag met een danstraining
om te zorgen dat hij in conditie blijft en om zijn techniek op
peil te houden. ‘s Middags repeteert hij de choreografieën en
‘s avonds danst hij vaak een voorstelling.
Werken samen
Zoeken naar vorm
De rol van de choreograaf is vergelijkbaar met die van een
regisseur bij een toneelvoorstelling of film. Als het thema
eenmaal is vastgesteld, gaat de choreograaf materiaal
verzamelen. Dat materiaal kan bestaan uit gegevens uit een
verhaal, gedachten en gevoelens rond het thema of
dansopdrachten.
Dansen is net als sporten een lichamelijk beroep. Je doet
het meestal niet alleen, maar in een groep. Dansers vinden
het normaal om elkaar aan te raken. Ze moeten vaak heel
intensief met elkaar samenwerken in de voorstelling. Ze
moeten elkaar optillen, wegslepen, omduwen of aan elkaar
hangen. Het is maar net wat de choreograaf van ze vraagt.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
Vastleggen en aankleden
Vervolgens bedenkt de choreograaf hoe de dans er
ongeveer uit moet zien. Soms doet hij dat helemaal zelf,
soms in samenwerking met de dansers. De choreograaf
onderzoekt ook of er al geschikte muziek voor het stuk
bestaat of dat iemand die speciaal moet maken. Verder
zoekt hij mensen die de decors, attributen, kostuums en het
lichtontwerp moeten maken en bepaalt hij welke dansers het
beste aan de voorstelling mee kunnen doen.
Repeteren en proefdraaien
Na flink wat repetities, waarin veel wordt geëxperimenteerd,
legt de choreograaf de bewegingen vast die hij wil
gebruiken. Alle stukjes dans worden aan elkaar gesmeed en
in een vaste volgorde gezet. Daarna wordt de voorstelling op
proef gedanst (try-out). Op dat moment ziet de choreograaf
de voorstelling voor het eerst in zijn geheel, dus compleet
met dans, muziek, decor, kostuums en belichting. Als hij niet  Copyright Codarts Rotterdam
Sanja Maier-Hasagic
helemaal tevreden is, kan hij nog dingen veranderen.
Januari 2014
Download