Wakara dans Afrikaanse muziek

advertisement
WORKSHOP
Gratis financiele ondersteunning voor vlaamse onderwijs via:
http://www.kleurbekennen.be/web/kb2/web/02_zoek_adressen.asp?a=2&id=106
NAAM ORGANISATIE: ARTICULT- org.
TITEL WORKSHOP: Wakara dans expressie en percussie
DOELGROEP
kleuteronderwijs
Lager Onderwijs
1e graad
2e graad
3e graad
Buitengewoon lager onderwijs
Secundair Onderwijs
1e graad
Type
2e graad
3e graad
4e graad
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Hoger en universitair onderwijs
Het niveau van de workshop wordt aangepast aan de doelgroep.
KORTE OMSCHRIJVING WORKSHOP
Thema: Afrikaanse dans en muziek
Algemene beschrijving van de methodiek:
Wakara is de dans van de jungle met woudgeluiden en het bewegen zoals de
dieren aldaar. Deze dans was verboden in het openbaar. Het taboe werd
doorbroken door de Academy of Performing Arts, die dans wel belangrijk vond
en niet als iets primitiefs bekeek. Het is een Afrikaanse dans in de vorm van
aerobics begeleid door muziek op trommels.
WERKVORM : Muzikale dans woordkunst, bewegingsmethodieken, groeps-dans
Bewegingsmethodiek
Wereldkeuken
(Vormings)theater
Multimediale methodieken
Gespreksvormen
Plastische methodieken
Inleefspel
Muzikale methodieken
PRAKTISCH
Aantal deelnemers minimum: 20
maximum: 50
Duur: 100 minuten
Opmerkingen doorschuifsysteem: indien geweest kunnen de dans op tijdelijk intussen de 60 en
90minuten
Materiaal voorzien door de school:
Nana Dankwa (Articult-org): zal al de materiaal meebrengen.
Speciaal verschillende Attumpan Akan-trommels, Gomeh Voet trommel, Kantata houtklank voor
woordkunst expressie. Xylofoon.
Accommodatie te voorzien in de school:
Voorzieningen Ruim lokaal: Turnzaal of refter, bij goed weer kan het ook buiten Te voorzieningen
door de school: Turnzaal, refter of buiten bij goed weer. Degelijke goed muziekinstallatie met CD
en luidsprekers. En één microfoon als mogelijk is.
In welke provincie kan deze workshop geboekt worden?
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Prijs
Per sessie: € 150
Per leerling: € 4
Vervoerskosten: € 0.34/km
Opmerking:
Voor 1 sessie: 150 euro + vervoer 0,34 euro/km + 20 euro huur materiaalkosten
Voor 2 sessies: 200 euro + vervoer 0,34 euro/km + 25 euro huur materiaalkosten
Voor 3 sessies: 250 euro + vervoer 0,34 euro/km + 30 euro huur materiaalkosten
Voor 4 sessies: 300 euro + vervoer 0,34 euro/km + 40 euro huur materiaalkosten (korting geldt
enkel als de sessies op dezelfde dag zijn – combinatie met andere workshop is mogelijk)
Doelstelling van de methodiek :
Doelstelling van de methodiek (kennis, vaardigheden, houdingen):
Meer respect krijgen voor de natuur
Het samenleven van mens en dier
Het lichaam tot rust laten komen.
VERLOOP VAN DE WORKSHOP : (vb. dans, informatief spel, discussie,...):
Werkvorm
Duur
Inleiding
Creatief
Proces (Wat gebeurt er?
Wat doet de Materiaal
begeleider? Wat doen de leerlingen?)
accommodatie
Nana vertelt over de Afrikaanse cultuur waar
dans en zang centraal staan. We beluisteren
enkele ritmes met tempo. Eventueel kan de
evolutie van de dans besproken worden.
De basistechnieken worden uitgelegd. Je wordt
meegevoerd op het Afrikaanse ritme waarbij de
herhaling van de beweging centraal staat.
Daarna evolueert de groep naar een
choreografie met een samenspel tussen muziek
en dans.
en
VERWIJZING NAAR DE ONTWIKKELINGSDOELEN EN DE EINDTERMEN
Verwijzing naar vakgebonden eindtermen  http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/
Leerlingen kunnen respect tonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot de eigen en
andere culturen
Leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren
Leerlingen kunnen verbanden leggen tussen levenswijze, cultuur en leefmilieu.
Verwijzing naar VOET  Zie bijlage ‘VOETEN overzicht A3 Wereldburgerschap.doc’
Beschrijf de rol van de leerkracht tijdens de workshop
De betrokkenheid van de leerkracht wordt op prijs gesteld.
Ideeën voor de leerkracht om vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan: De
leerlingen kunnen info opzoeken over website :West-Afrika (ligging, cultuur…)..
Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar (op een procesmatige manier) in de
klas verder rond het thema te werken: (tips om in verschillende vakken rond het thema te
werken, tips voor klasoverschrijdende activiteiten, tips om het thema visueel een plaats te
geven in de klas…)
Een degelijke nawerking aan de leerlingen aan te bieden
De dansen kunnen worden herhaald. Tijdens de bespreking kan een discussie op gang worden
gebracht
Download