Cher xxx - Nana Dankwa

advertisement
WORKSHOP
Gratis financiele ondersteunning voor vlaamse onderwijs via:
http://www.kleurbekennen.be/web/kb2/web/02_zoek_adressen.asp?a=2&id=106
NAAM ORGANISATIE: ARTICULT- org.
TITEL WORKSHOP: Muurschilderen
DOELGROEP
kleuteronderwijs
Lager Onderwijs
1e graad
2e graad
3e graad
Buitengewoon lager onderwijs
Secundair Onderwijs
1e graad
Type
2e graad
3e graad
4e graad
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Hoger en universitair onderwijs
Het niveau van de workshop wordt aangepast aan de doelgroep.
KORTE OMSCHRIJVING WORKSHOP:
Thema: Afrika kunstschilderen
Nana Dankwa maakt samen met de kinderen een muurschildering op panelen
die aan of op een zeer goede muur bevestigd worden. Het is ook mogelijk om te
schilderen op en zeer goede muur.
Het hoofdthema waarrond de kinderen/jongeren werken is het continent Afrika
en meerbepaald het land Ghana. Op basis van deze invalshoek kan men
subthema’s selecteren zoals de Afrikaanse/Ghanese geschiedenis of
architectuur, de familiebanden of het leefmilieu. Bij dit alles worden de leerlingen
eveneens op de hoogte gebracht van hun manier van kijken naar kunst en geeft
Nana Dankwa de nodige inhoudelijke omkadering.
WERKVORM : Kunst schilderen methodieken, groepswerk
Kunst schilderen methodieken
Bewegingsmethodiek
Wereldkeuken
(Vormings)theater
Multimediale methodieken
Gespreksvormen
Plastische methodieken
Inleefspel
Muzikale methodieken
PRAKTISCH
Aantal deelnemers minimum: 20
maximum: 23
Duur: 2 lessuren
Duur: 100 minuten
Opmerkingen doorschuifsysteem: indien geweest kunnen de workshop maken op tijdelijk intussen
de 50 en 100minuten
Materiaal voorzien door de school:
Nana Dankwa (Articult-org): zal al de materiaal meebrengen.
Speciaal verschillende acrylverf. Penselen en benodigen.
Accommodatie te voorzien in de school:
Voorzieningen Ruim lokaal goed geventileerde ruimte of overdekte ruimte buiten,
Vereiste accommodatie: Per sessie : 2 multiplex of duplex houten panelen/sessie (122x244 cm,
3,6 mm of 5 mm), 4 sessie per dag = 5 tot 8 panelen. Vodden, plastiek voor de vloer en tafel,
verfkledij,
In welke provincie kan deze workshop geboekt worden?
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Deze workshop kan ook bij Articult zelf plaatsvinden op het volgende adres: Lange Kongostraat
26, 2060 Antwerpen.
Prijs
Per sessie: € 125
Per leerling: € 4
Vervoerskosten: € 0.34/km
Opmerking:
Voor 1 sessie: 125 euro + vervoer 0,34 euro/km + 90 euro verf materiaalkosten
Voor 2 sessies: 175 euro + vervoer 0,34 euro/km + 120 euro verf materiaalkosten
Voor 3 sessies: 200 euro + vervoer 0,34 euro/km + 150 euro verf materiaalkosten
Voor 4 sessies: 225 euro + vervoer 0,34 euro/km + 180 euro verf materiaalkosten (korting geldt
enkel als de sessies op dezelfde dag zijn – combinatie met andere workshop is mogelijk)
Doelstelling van de methodiek
Vanuit de muurschildering bezig zijn met de kinderen rond schilderkunst en hun creativiteit
stimuleren. Door de muurschildering op school te maken, helpen ze mee aan de versiering. Verder
steken ze heel wat op over de Afrikaanse cultuur (beleving).
VERLOOP VAN DE WORKSHOP
Werkvorm
Duur
Proces (Wat gebeurt er? Wat doet de
Materiaal en
begeleider? Wat doen de leerlingen?)
accommodatie
Inleiding
Introductie over Ghana en de cultuur.
Creatief
Wanneer het thema is gekozen, wordt er een
schets gemaakt. Daarna beginnen de kinderen
te schilderen.
VERWIJZING NAAR DE ONTWIKKELINGSDOELEN EN DE EINDTERMEN
Verwijzing naar vakgebonden eindtermen  http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/
De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende
waarden en normen bezitten
De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied
vergelijken met het eigen leven
De leerlingen kunnen respect betonen in omgang met anderen
Verwijzing naar VOET  Zie bijlage ‘VOETEN overzicht A3 Wereldburgerschap.doc’
Beschrijf de rol van de leerkracht tijdens de workshop
De betrokkenheid van de leerkracht wordt op prijs gesteld.
Ideeën voor de leerkracht om vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan:
De leerlingen kunnen info opzoeken over internet en website van West-Afrika (ligging, cultuur).
Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar (op een procesmatige manier) in de
klas verder rond het thema te werken: (tips om in verschillende vakken rond het thema te
werken, tips voor klasoverschrijdende activiteiten, tips om het thema visueel een plaats te
geven in de klas…)
Een degelijke nawerking aan de leerlingen aan te bieden
De betekenis van de muurschildering kan besproken worden in groep. Leerlingen kunnen hun
creativiteit uiten in een ander thema.
Download