Educatieaanbod La Vie C`est Drole

advertisement
EDUCATIE BIJ LA VIE C’EST DRÔLE
Workshop
Als voorbereiding op de voorstelling La Vie
C’est Drôle kunnen jongeren een dynamische
theater en dans workshop volgen, waarin in
typische DOXstijl wordt onderzocht wat
normaal is en wat niet, wie er bepaalt wat
normaal is en wat niet, wie de trend zet en
wie volgt.
De opbouw is als volgt: een half uur dans, een
half uur (fysiek) spel en afsluitend een korte
(interne) presentatie gemaakt met deze
ingrediënten. Ook wordt gezocht naar kleine
presentatievormen die buiten het klaslokaal
doorgaan. Denk aan een groepje mensen die
allemaal op een plek omhoog gaan kijken. Één
ding is zeker, na deze ervaring is het leven
nooit meer normaal.
DOX werkt met, voor en vanuit jongeren; dat
wil zeggen dat ook in de workshops uitgegaan
wordt van de eigen inbreng van de jongeren
en/of van elementen die zij inbrengen naar aanleiding van de (improvisatie)opdrachten.
Iedere workshop is uniek en wordt afgestemd op de kwaliteiten van de deelnemers.
Lesmateriaal
Daarnaast is er lesbrief beschikbaar met achtergrondinformatie over DOX, de voorstelling,
het thema en met suggesties en tips om zelf in de klas met het thema aan de slag te gaan.
Download